Ktl-icon-tai-lieu

Trò chơi dân gian cho trẻ em

Được đăng lên bởi thuyvanmn12
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ði tàu hỏa (xe lửa) (4-6 tuổi)
Cần những gì: Cần một khoảng sân nhỏ cỡ chừng 4mx6m.
Số người chơi: Tập thể
Cách chơi: Những người chơi xếp thành hàng dọc. Người sau để tay lên vai người trước làm tàu hỏa (cứ thế nối tiếp nhau). Người
dẫn đầu vừa chạy vừa hô lệnh :
- Tàu lên dốc (hay tàu xuống dốc)!
Khi nghe lệnh tàu lên dốc , tất cả chạy chậm chậm , bàn chân nhón lên, chạy bằng mũi bàn chân. Khi nghe lệnh tàu xuống dốc , tất
cả chạy chậm chậm bằng gót chân.
Trong lúc chạy, những người làm toa tàu phía sau hát bài đồng dao:
Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp cài đầu
Đi mau, về mau
Kẻo trời sắp tối!
Trò chơi này cũng có thể thay đổi bài hát như sau:
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi!
Đi đi khắp nơi, mà không thích sao?
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi!
Đi đi khắp nơi , mà không tốn tiền!
Anh có đi không?
Tôi đi!
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi!
Cóc nhảy (4-6 tuổi)
Cần những gì: Sân chơi
Số người chơi: Tập thể
Cách chơi: Cho các em đứng theo vòng tròn cách nhau khoảng hai sải tay. Sau tiếng còi bắt đầu, các em phải để hai tay ngang hông
(chống nạnh) và ngồi xuống giống như con cóc. Các em bắt đấu nhảy về phía bên phải theo vòng tròn.
Trong khi nhảy, lần đầu em phải vỗ tay về phía trước và lần thứ hai em phải vỗ tay về phía sau, và tiếp tục vừa nhảy vừa vỗ tay như
vậy.
Em nào bị ngã sẽ bị loại ra khỏi vòng tròn. Em tiếp tục cứ việc nhảy và vỗ tay, không bị té là người thắng cuộc.
Đề phòng những vũng nước (từ 2 tuổi)
Làm những vũng nước giả vờ trên sàn nhà và cho bé nhảy qua những vũng nước sao cho không bị "ướt".
Chuyền bóng (Từ 3 tuổi)
Luật chơi:
Ai làm rơi bóng phải ra ngoài một lần chơi.

Cách chơi:
Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng. Cho trẻ đứng thành vòng tròn. (Nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng
tròn). Cứ 10 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi giáo viên hô “bắt đầu” thì người cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh,
lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Vừa chuyền vừa hát theo nhịp:
Không có cánh
Mà bóng biết bay
Không có chân
Mà bóng biết chạy
Nhanh nhanhbạn ơi
Nhanh nhanh bạn ơi
Xem ai tài, ai khéo
Cùng thi đua nào.
Khi trẻ đã chơi thành thạo có thể chia làm hai hoặc ba nhóm và thi đua cùng nhau, nhóm nào ít bạn làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.
Chồng nụ, chồng hoa (4-6 tuổi)
Số người chơi: Tập thể
Cách chơi: Chồng nụ, chồng hoa là trò để các nắm tay lên nhau và đếm cho tới khi nào chữ cuối cùng của bài...
Ði tàu hỏa (xe lửa) (4-6 tuổi)
Cần những gì
Số người chơi
Cách chơi ! "##$% &'(&)*+,&  -.*##'&/0"1  "&'2 
$3(',&4),&5*6
7#'*+$1/&)#''1$128
9 :*6#'*+$1;<4);=#>*+;4)=?@ =#9 :*6#''1$1;<
4)=?>
-*A4); *#&#'B&&'C=# (D$&
E '( F'C
E =C*G
E '&C 
E:,H('<'
I'&F'$&<'
JH= "'5=#
I'&(##
JHK>
I'&*G >
I'&L# ('
E &';,H&'
9M- N1 8
Trò chơi này cũng có thể thay đổi bài hát như sau:
# &*+#'*O&AP( 8
E ( N! ;#5B&Q
# &*+#'*O&AP( 8
E ( N! ;#51 H8
R>( 5Q
5 ( 8
# &*+#'*O&AP( 8
Cóc nhảy (4-6 tuổi)
PS!
S1 ! 
C! C:(0:,T-TC&'&  &)S&' "T =N(';C: (& &)&5
/142,#D '1 1>C:=N(<'),HB&=+ :,T-T
- );*(': ,U&),HB&-.,#*0& : ,U&),HB&&';,# "V,&),&,U&)
,)
W#=XYZ=X*4 -& ,T-TW "V0, 6),#,U&);5=X[*# N'
Đề phòng những vũng nước (từ 2 tuổi)
\#,@. ,-+##,#=[)F'&,@.&5=X].]
Chuyền bóng (Từ 3 tuổi)
\'! 
R *#-! => -&# *! 
Trò chơi dân gian cho trẻ em - Trang 2
Trò chơi dân gian cho trẻ em - Người đăng: thuyvanmn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trò chơi dân gian cho trẻ em 9 10 638