Ktl-icon-tai-lieu

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Được đăng lên bởi ngocviet6868
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
T

I

N H

1

?1

B

A N P H

I

M

2

?2

L

Y

3

?3

C A N

T

H

4

?4

B

I

E U

5

?5

N E N

6

?6

C H U O T

7

?7

M A

B O X U

Y

I
T

U O N G

Hàng ngang số 1: 7 chữ cái
Thiết bị dùng để giao tiếp trao đổi gi ữa người
và máy tính.

Trở về

Hàng ngang số 2: 7 chữ cái
Thiết bị dùng để đưa dữ liệu vào máy vi tính.

Trở về

Hàng ngang số 4: 6 chữ cái
Bệnh về mắt hay mắc phài khi sử dụng máy
tính nhiều.

Trở về

Hàng ngang số 3: 6 chữ cái
Thiết bị dùng để xử lí các chương trình và dữ
kiện trong máy vi tính.

Trở về

Hàng ngang số 5: 9 chữ cái
hình ảnh để biểu thị các file trên máy tính.

Trở về

Hàng ngang số 6: 3 chữ cái
Giúp màn hình máy tính trở nên sinh đ ộng h ấp
dẫn hơn.

Trở về

Hàng ngang số 7: 5 chữ cái
Thiết bị dùng để điều khiển máy tính.

Trở về

-THE END

_GAME OVER_

...
TRÒ CH I Ô CHƠ
M A TY I N H
B A PN H I M
B XO U L Y
C NA T H I
B EI U T U O N G
N E N
H U O TC
1
3
2
4
5
6
7
?1
?2
?3
?4
?5
?7
?6
TRÒ CHƠI Ô CHỮ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÒ CHƠI Ô CHỮ - Người đăng: ngocviet6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TRÒ CHƠI Ô CHỮ 9 10 843