Ktl-icon-tai-lieu

Tục ngữ

Được đăng lên bởi bach-bui
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A-Â-Ă
•

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

•

ăn nên làm ra

•

ăn quả nhớ kẻ trồng cây

ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
•

ăn trông nồi ngồi trông hướng

•

ăn cây nào rào cây đó

•

ăn theo thuở, ở theo thời

•

ăn cháo đá bát

•

ăn đầu sóng nói đầu gió

•

ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ

•

ăn ngay nói thẳng

•

ăn chắc mặc bền

•

ăn cơm trước kẻng

•

ai làm người nấy chịu

•

ai giàu ba họ, ai khó ba đời

[sửa]C
•

Của đi thay người

•

Cái răng, cái tóc là góc con người.

•

Chết vinh còn hơn sống nhục

•

Chết trong còn hơn sống đục.

•

cháy nhà mới lòi mặt chuột

•

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

•

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

•

cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra

•

Con trâu là đầu cơ nghiệp

[sửa]D
•

-Đ
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
•

Đói cho sạch, rách cho thơm

•

Đâm bị thóc, thọc bị gạo

•

Đi thưa về gửi

•

Đi đến nơi về đến chốn

•

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

•

Đàn gãy tai trâu

•

Được voi đòi tiên

•

Đời cha ăn mặn đời con khát nước

•

Đa sầu đa mang

•

Đất lành chim đậu

•

Dao sắc không gọt được chuôi

•

Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

[sửa]G
•

Gạn đục, khơi trong.

•

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

•

Giận quá mất khôn.

•

Giận cá chém thớt.

•

Gan vàng dạ sắt.

•

Giỏ nhà ai quai nhà nấy

•

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

•

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

•

Giống rồng lại đẻ ra rồng

•

Gà què ăn quẩn cối xay

•

Giao trứng cho ác.

•

Gừng cay muối mặn.

•

Gừng càng già càng cay.

•

Gieo gió, gặt bão.

•

Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ

•

Giết gà doạ khỉ.

•

Ghét của nào trời trao của ấy

•

Gái đẹp phải biết làm duyên, vợ đẹp phải biết chiều chồng yêu con.

•

Góp gió thành bão

•

Giật gấu vá vai

•

Giấy rách phải giữ lấy lề

[sửa]H
•

Học ăn, học nói, học gói, học mở.

•

Học thầy không tày học bạn.

•

Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ

Chơi không học bán rẻ tương lai
• Học đi đôi với hành
• Học tài thi phận
• Học một biết mười
• Hai đánh một không chột cũng què
[sửa]K
• Kẻ cắp gặp bà già
• Khéo ăn thì no,khéo co thì ấm
• Khi yêu trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo

• Khôn chết, dại chết, giả chết không chết
• Khôn nhà, dại chợ
• Khôn ba năm dại một giờ
• Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già
• Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời
• Không có lửa làm sao có khói
• Không thầy đố mày làm nên
• Khỉ ho cò gáy
• Kính thầy yêu bạn
• Kết thù làm bạn
• Không nên đề bạn làm thù
• Khỏi vòng cong đuôi
• Kiến tha lâu đầy ...
A - Â - Ă
Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
ăn nên làm ra
ăn quả nhớ kẻ trồng cây
ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
ăn trông nồi ngồi trông hướng
ăn cây nào rào cây đó
ăn theo thuở, ở theo thời
ăn cháo đá bát
ăn đầu sóng nói đầu gió
ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ
ăn ngay nói thẳng
ăn chắc mặc bền
ăn cơm trước kẻng
ai làm người nấy chịu
ai giàu ba họ, ai khó ba đời
[sửa]C
Của đi thay người
Cái răng, cái tóc là góc con người.
Chết vinh còn hơn sống nhục
Chết trong còn hơn sống đục.
cháy nhà mới lòi mặt chuột
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra
Con trâu là đầu cơ nghiệp
[sửa]D - Đ
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Đói cho sạch, rách cho thơm
Đâm bị thóc, thọc bị gạo
Đi thưa về gửi
Đi đến nơi về đến chốn
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Đàn gãy tai trâu
Được voi đòi tiên
Đời cha ăn mặn đời con khát nước
Đa sầu đa mang
Tục ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tục ngữ - Người đăng: bach-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tục ngữ 9 10 431