Ktl-icon-tai-lieu

Video clip hot nhất trong ngày

Được đăng lên bởi hoangdk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Video #1
Tại sao mày nhìn bạn gái của tao? (
v=QaFzmGGlhbs&list=UU1KPy3cAAj0i0RIFC_SzjMg )
Nhân vật:
Kiên và Linh
Địa điểm: Royal hoặc Time city, trước công của một trường học (chỗ nào đông đông một tí có người
đang đứng hoặc đi bộ)
Nội dung: Nhân vật nắm tay một em đi bộ. Tự nhiên dừng lại hỏi tại sao mày nhìn bạn gái tao. Mọi thứ
phải nhanh và nhân vật phải phản ứng thái quá để nạn nhân phản ứng lại
Loại nạn nhân:
Một số ông/chú già/nhiều tuổi
Một số con trai trẻ trâu: làm sao để làm chúng nó bực xúc muốn đánh nhâu (buối cười hơn nếu Kiên
hoặc một người hiền đóng)
Một số con trai nhát: Linh hoặc một người to dọa và làm sao để cố gắng làm chúng nó khóc
Linh nắm tay đi với một em đi quay một số con trai nhát (sinh viên đeo kính): Làm sao mà để làm cho
chúng nó khóc
 (Lắc đầu): GRRRRR.. AWWWW Tại sao mày nhìn bạn gái của tao!!!
 Cởi áo ném xuống đi bộ trong vòng tròn xung quanh
 Nhảy xuống hít đất, giả vờ để luyện tập đấm không khí
 Nhìn gái tao hả? (lấy ra điện thoại) mày cứ đứng đó tao sẽ gọi bạn tao, không cả làng tao đến đây
đánh mày luôn!
 Hỏi bạn gái, em có thấy nó nhìn em không? (em ấy gật đầu và chắc chắn nạn nhân sẽ nhìn lại con
gái). Thấy chưa, mày lại nhìn bạn gái tao.
Kiên hoặc một nhân vật hiền và nhỏ người nắm tay đi với một em đi quay một số con trai trể trâu để làm
chúng nó bực xúc muốn đánh nhâu. (những hoạt động trên Kiên cũng có thể dùng)






Mày có biết tao biết võ đấy
Thôi mày cao và to hơn tao, mày phải đánh với một tay thôi
Mày cứ đợi tao một tí (Lấy ra đt) “Hello. Mẹ ạ. Có một thằng đang nhìn bán gại của con”
Chuản bị đánh nhau với một thằng cao to nhưng xung quanh có một số bạn đang đợi, chụp ngón
tay rồi chúng nó đến. “Có vấn đề gì không đại gia”
Cởi kính, Bây giờ chỉ có một cách: phải đánh nhau thôi, ai thắng thì được em ấy luôn.

Người lớn tuổi/già:



Chú ơi xin lỗi nhưng tại sao chú nhìn bạn gái cháu như thế?
Chú nhiều tuổi như thế mà nhìn bạn gái cháu ạ? Chú có con gái hay cháu gai không?

***Con gái thì có thể đang đi một mình rồi dừng lại tấn tình với một số con trai (cảm động và cười khúc
khích, anh ơi sao anh đẹp trai thế, cho em xin số điện thoại,) một lúc sau thì nhân vật trai(bạn trai) đến:
Cái gì đây. (Con gái nói dối). Anh ấy cứ tấn tình em, xin số đt của em. Nhưng em bảo em không thích.
Mày xin số đt của người yêu tao hả?

...
Video #1

 !"##$%$&&'()*++,--./!012",34
567
(89
:;<=.$>?@ABCD@AEFG<C<CDHIAE
<<J><D4
5DK567LD<DM8KN$O3FJ
P67PPJQ<=6PJ$
96
3DRCSTU
3DR@@V@6$<=$SIMWSR<6RAEXY(8
>DAET<I4
3DR@9>DAEKF$<=RL$SIZI
9L<BD<QDR@8<Z[49<=$
SIZI
9L<\4#.....+]]]]^^^
0_`WR<D@a@aWQ
5PWR[<b?PE<=$c7<bZCZ[
5P$b@<c4J<J<IdF?ZCP$<Y<6
<$C^
eO?IbIZCb7<\LL6d$
4bA?$
(8>D67TOAEL<BD<QDR@@=@6<=$
SIMWSR<6f<D@8(8gI=Kh4
3IYYi<b
CX?P<BDC
3J<jDH9b@<4ke$$3l0IDm<n
0P;<BDmAWQIDR<<j?oI
@pSI<Yk0Ib<TZC<n
0_Z[?q6ErIDP<C?L<Ajb$C
5AE$BU
0SXW$GASAY
0STUAY0SIZC
Video clip hot nhất trong ngày - Trang 2
Video clip hot nhất trong ngày - Người đăng: hoangdk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Video clip hot nhất trong ngày 9 10 188