Ktl-icon-tai-lieu

Xuyên Cung Mã và Đơn Đề Mã

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 229 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

1
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Kỷ năng Phòng Thủ
Gồm 2 thế trận : xuyên cung mã và đơn đề mã

Phần 1 : mã quỳ ( xuyên cung Mã , chuyển giác mã )

Ngũ lục pháo đối xuyên cung mã (nhảy mã quỳ)

2
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua

IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng )
H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng)
! : ký hiệu ăn quân

3
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

4
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

5
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

6
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

7
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

8
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

9
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

10
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

11
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

12
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

13
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

14
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

15
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

16
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

17
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

18
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

19
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

20
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

21
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

22
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

23
21/12/2012

Tác giả: Nguyễn Trang Huy Emai...
Tác giả: Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
1
21/12/2012
Xuyên Cung Mã và Đơn Đề Mã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuyên Cung Mã và Đơn Đề Mã - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
229 Vietnamese
Xuyên Cung Mã và Đơn Đề Mã 9 10 727