Ktl-icon-tai-lieu

10 dang tích phân ĐH

Được đăng lên bởi contimk21
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: THANH TÙNG

0947141139 – 092550996810 DẠNG TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI
ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
Trong các các kì thi Đại Học – Cao Đẳng câu tích phân luôn mặc định xuất hiện trong đề thi môn Toán.
Tích phân không phải là câu hỏi khó, đây là một bài toán “nhẹ nhàng”, mang tính chất “cho điểm”. Vì vậy
việc mất điểm sẽ trở nên “vô duyên” với những ai đã bỏ chút thời gian đọc tài liệu. Ở bài viết nhỏ này sẽ
cung cấp tới các em các dạng tích phân thường xuyên xuất hiện trong các kì thi Đại Học - Cao Đẳng ( và
đề thi cũng sẽ không nằm ngoài các dạng này). Với cách giải tổng quát cho các dạng, các ví dụ minh họa đi
kèm, cùng với lượng bài tập đa dạng, phong phú. Mong rằng sau khi đọc tài liệu, việc đứng trước một bài
toán tích phân sẽ không còn là rào cản đối với các em . Chúc các em thành công !
Trong bài viết này sẽ giới thiệu tới các em 8 phần:
Trang

I. SƠ ĐỒ CHUNG GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN ……………………………
1
II. CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM CẦN NHỚ……………………………
2
III. LỚP TÍCH PHÂN HỮU TỈ VÀ TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN….. 3 –12– 26
IV. 10 DẠNG TÍCH PHÂN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG... 27 – 81
V. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN…………………………………………………….. 82 – 93
VI. CÁC LỚP TÍCH PHÂN ĐẶC BIỆT VÀ TÍCH PHÂN TRUY HỒI……..94 – 102 - 106
VII. DÙNG TÍCH PHÂN ĐỂ CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC CHỨA

Cnk ……...107 - 110

VIII. KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN ĐẠI HỌC ………………111- 114

I. SƠ ĐỒ CHUNG GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN

Trang 1

ebooktoan.com

GV: THANH TÙNG

0947141139 – 0925509968II. CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM CẦN NHỚ
Điều kiện tiên quyết để làm tốt phần tích phân là chúng ta phải nhớ và hiểu được cách
vận dụng các công thức nguyên hàm sau: (chỉ cần hiểu 8 công thức thì sẽ biết cách suy
luận ra các công thức còn lại)
 1


x 1
1  ax  b 


 x dx    1  C ;   ax  b  dx  a .   1  C
u 1
1)  u du 
 C (  1)  
 1
du
1
du
1
 du  u  C ;
   C;    


2
 1  C

u
u
u


1
u




 dx
 ln x  C

du
2)   ln u  C   x
u
 dx  1 ln ax  b  C
  ax  b a

 x
ax
a
dx

 C;  eu du  eu  C
u
 
a
ln
a
3)  au du 
C  
ln a
1
 e x dx  e x  C ;
eax b dx  e axb  C



a
  sin xdx   cos x  C
4)  sin udu   cos u  C  
1
  sin(ax  b)dx   cos(ax  b)  C
a

  cos xdx  sin x  C
5)  cos udu  sin u  C  
1
  cos( ax  b)dx  sin( ax  b)  C
a

 dx
  sin 2 x   cot x  C
du
6)  2   cot u  C  
dx
1
sin u

  cot(...
GV: THANH TÙNG 0947141139 – 0925509968 http://www.facebook.com/giaidaptoancap3
Trang 1
10 DNG TÍCH PN HAY GP TRONG CÁC KÌ THI
ĐẠI HC – CAO ĐẲNG
Trong các các kì thi Đại Hc – Cao Đẳng câu tích phân luôn mc định xut hin trong đề thi môn Toán.
Tích phân không phi là câu hỏi khó, đâymt i toán “nh nhàng”, mang tính cht “cho điểm”. Vì vy
vic mt điểm s tr nên “vô duyên” vi những ai đã b chút thi gian đọc tài liu. bài viết nhy s
cung cp ti các em các dạng tích phân thường xuyên xut hin trong các kì thi Đi Hc - Cao Đng ( và
đề thi cũng sẽ không nm ngoài các dng này). Vi cách gii tng quát cho các dng, các ví d minh họa đi
kèm, cùng với lượng bài tập đa dạng, phong phú. Mong rng sau khi đọc tài liu, việc đứng trước mt bài
toán tích phân s không còn là rào cản đối vi các em . Chúc các em thành công !
Trong bài viết này s gii thiu ti các em 8 phn: Trang
I. SƠ ĐỒ CHUNG GIII TOÁNCH PHÂN …………………………… 1
II. CÁC CÔNG THC NGUYÊN HÀM CN NH………………………… 2
III. LP TÍCH PHÂN HU T VÀ TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC BẢN….. 3 –12– 26
IV. 10 DNG TÍCH PHÂN TRONG CÁC Đ THI ĐI HC – CAO ĐNG... 27 81
V. NG DNG TÍCH PHÂN…………………………………………………….. 82 93
VI. CÁC LỚP TÍCH PHÂN ĐẶC BITTÍCH PHÂN TRUY HI……..94 102 - 106
VII. DÙNG TÍCH PHÂN ĐỂ CHỨNG MINH ĐẲNG THC CHA
k
n
C
……...107 - 110
VIII. KINH NGHIM GII BÀI TOÁN TÍCH PHÂN ĐI HC ………………111- 114
I. SƠ ĐỒ CHUNG GII BÀI TOÁN TÍCH PHÂN
ebooktoan.com
10 dang tích phân ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 dang tích phân ĐH - Người đăng: contimk21
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
10 dang tích phân ĐH 9 10 669