Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi thử Vật Lí

Được đăng lên bởi Hà Đức Thọ
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu Văn Biên

Cty TNHH MTV
Bộ đềBồi
ôn luyện
dưỡngthi
& đại
Phát
học
hiện
môn
TàiVật
năng
Lý

Đề 1
(Dùng để kiểm tra các chương: Dao động cơ học, Sóng cơ học, Điện xoay chiều,
Dao động và sóng điện từ)
Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8
cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn và nén của lò xo là 2. Tính tần số dao
2

2

động của con lắc. Lấy g = π m/s .
A. 2,5 Hz.
B. 1 Hz.
C. 2 Hz.
D. 1,25 Hz.
Câu 2. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s. Thời gian
dài nhất để vật đi được quãng đường 10 cm là
A. 1/15 (s).
B. 1/40 (s).
C. 1/60 (s).
D. 1/30 (s).
Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết
hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số 15 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
30 cm/s. Với điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực tiểu cách S1, S2 lần
lượt là d1 và d2. Chọn phương án đúng.
A. d1 = 25 cm và d2 = 23 cm.
B. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm.
C. d1 = 28 cm và d2 = 22 cm.
D. d1 = 27 cm và d2 = 22 cm.
Câu 4. Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang. Lực đàn hồi cực đại tác dụng
vào vật là 12 N. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật chịu tác dụng của lực kéo
lò xo 6 3 N là 0,1 (s). Chu kỳ dao động của vật là
A. 0,4 (s).
B. 0,3 (s).
C. 0,6 (s).
D. 0,1 (s).
Câu 5. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể.
Nối hai cực máy phát với cuộn dây có điện trở thuần r, hệ số tự cảm L. Khi rôto
quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 1 A. Khi rôto quay
với tốc độ
2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là 2

0, 4 (A). Nếu rôto quay với

tốc độ 3n vòng/s thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là
A. 0,6 2 (A).

B. 0,6 5 (A).

C. 0,6 3 (A).

D. 0,4 3 (A).

Câu 6. Một đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối với một tụ điện. Đặt điện áp

xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch u = U

2 cos(100πt + ) (V), khi đó điện áp tức

thời hai đầu cuộn cảm, hai đầu tụ điện lần lượt là ud = 100

2 cos100πt

(V), uc =
100
?

2 cos(100πt - 2π/3) (V). Hãy chọn giá trị hợp lí của U và

A. U = 100 V;  = - π/3.
B. U = 200 V;  = π/3. C. U = 150 V;  = - π/6.
D. U = 100 V; 
= - π/2.
Câu 7. Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L, một tụ điện có điện dung
C
1
1

Chunối
Văn
Biên
Cty hai
TNHH
Bộ đềBồi
ôn luyện
dưỡng
thi
& đại
Phát
học
hiện
môn
Tài
Vật
năng
Lý
mắc
tiếp.
Đặt điện áp xoay chiều vào
đầu MTV
đoạn
mạch,
người
ta
đo
được
điện
áp
trên R, L, C lần lượt là UR = 120 (V), UL = 50 (V), UC = 100 (V). Nếu mắc song song
với tụ điệ...
Đề 1
(Dùng để kiểm tra các chương: Dao động cơ học, Sóng cơ học, Điện xoay chiều,
Dao động và sóng điện từ)
C âu 1. Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8
cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn nén của xo 2. Tính tần s dao
động của con lắc. Lấy g = π
2
m/s
2
.
A. 2,5 Hz. B. 1 Hz. C. 2 Hz. D. 1,25 Hz.
C âu 2. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu 0,1 s. Thời gian
dài nhất để vật đi được qng đường 10 cm là
A. 1/15 (s). B. 1/40 (s). C. 1/60 (s). D. 1/30 (s).
C âu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết
hợp S
1
S
2
dao động cùng pha với tần số 15 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt ớc là
30 cm/s. Với điểm M trên mặt nước dao động với biên đ cực tiểu cách S
1
, S
2
lần
lượt là d
1
và d
2
. Chọn phương án đúng.
A. d
1
= 25 cm và d
2
= 23 cm. B. d
1
= 25 cm và d
2
= 21 cm.
C. d
1
= 28 cm và d
2
= 22 cm. D. d
1
= 27 cm và d
2
= 22 cm.
C âu 4. Một con lắc xo dao động theo phương ngang. Lực đàn hồi cực đại tác dụng
vào vật 12 N. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật chịu tác dụng của lực o
lò xo 6 3 N là 0,1 (s). Chu kỳ dao động của vật là
A. 0,4 (s). B. 0,3 (s). C. 0,6 (s). D. 0,1 (s).
C âu 5. Một máy phát điện xoay chiều một pha điện trở trong kng đáng kể.
Nối hai cực máy phát với cuộn y điện trở thuần r, hệ số tự cảm L. Khi rôto
quay với tốc độ n vòng/s thì dòng điện hiu dụng qua cuộn y là 1 A. Khi rôto quay
với tốc đ
2n ng/s t cường độ hiệu dụng qua cuộn dây 2 0, 4 (A). Nếu rôto quay với
tốc độ 3n vòng/s thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là
A. 0,6 2 (A). B. 0,6 5 (A). C. 0,6 3 (A). D. 0,4 3 (A).
C âu 6. Một đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối với một t điện. Đặt điện áp
xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch u = U 2 cos(100πt +
) (V), khi đó điện áp tức
thời hai đầu cuộn cảm, hai đầu tụ điện lần lượt u
d
= 100 2 cos100πt
(V), u
c
=
100 2 cos(100πt - 2π/3) (V). y chọn giá trị hợp của U và
?
A. U = 100 V;
= - π/3. B. U = 200 V;
= -
π/3. C. U = 150 V;
= - π/6. D. U = 100 V;
= - π/2.
C âu 7. Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L, một tđiện điện dung
C
Chu Văn
Biê
n Cty TNHH MTV Bồi dưỡng & Phát hiện Tài năngChu Văn
Biê
n Bộ đề ôn luyện thi đại học môn Vật L
ý
11
10 đề thi thử Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi thử Vật Lí - Người đăng: Hà Đức Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
10 đề thi thử Vật Lí 9 10 697