Ktl-icon-tai-lieu

10 PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HỌC – CAO ðẲNG

Được đăng lên bởi ducvip7
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 3 lần
10 PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HỌC – CAO ðẲNG
Thanh Tùng
Trong chuyên ñề này, thầy giới thiệu tới các em cách giải một phương trình lượng giác, thông qua:

1. SƠ ðỒ CHUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
2. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ.
3. BỐN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
4. CÁCH LOẠI NGHIỆM TRONG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
5. MƯỜI PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Mong rằng với chuyên ñề nhỏ này, sẽ phần nào giúp các em thấy ñược việc giải một phương trình lượng
giác không còn là trở ngại quá lớn, trên còn ñường chinh phục tấm vé vào cánh cửa ðại Học sắp tới ñối với
các em.

Thầy dùng bằng các pic nên hơi mờ, khi xem các em chỉnh to lên ñể coi cho dễ nhé !
Mọi thắc mắc và góp ý xây dựng các em có thể gửi qua E- mail: giaidaptoancap3@yahoo.com
hoặc ñịa chỉ : số 9 – Ngõ 880 – Bạch ðằng – Hai Bà Trưng – Hà Nội
ðiện thoại : 043.9871450 hoặc Dð: 0947141139
Các em có thể tham khảo thêm các chuyên ñề khác trên web: 

SƠ ðỒ CHUNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1

CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

a sin x + b cos x = c

2

PHƯƠNG TRÌNH ðẲNG CẤP

PHƯƠNG TRÌNH ðỐI XỨNG

3

PHƯƠNG TRÌNH ðỐI XỨNG

4

5

6

7

8

9

10

CẢM ƠN CÁC EM ðà ðỌC TÀI LIỆU !
11

...
1
10 PHN X HAY DÙNG KHI GII PHƯƠNG TRÌNH
LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HC – CAO ðẲNG
Thanh Tùng
Trong chuyên ñề này, thy gii thiu ti các em cách gii mt phương trình lượng giác, thông qua:
1. SƠ ðỒ CHUNG GII PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
2. CÁC CÔNG THC LƯỢNG GIÁC CN NH.
3. BN DNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BN.
4. CÁCH LOI NGHIM TRONG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
5. MƯỜI PHN X HAY DÙNG KHI GII PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Mong rng vi chuyên ñề nh này, s phn nào giúp các em thy ñược vic gii mt phương trình lượng
giác không còn là tr ngi quá ln, trên còn ñường chinh phc tm vé vào cánh ca ðại Hc sp ti ñối vi
các em.
Thy dùng bng các pic nên hơi m, khi xem các em chnh to lên ñể coi cho d nhé !
Mi thc mc và góp ý xây dng các em có th gi qua E- mail: giaidaptoancap3@yahoo.com
hoc ñịa ch : s 9 – Ngõ 880 – Bch ðằng – Hai Bà Trưng – Hà Ni
ðin thoi : 043.9871450 hoc Dð: 0947141139
Các em có th tham kho thêm các chuyên ñề khác trên web: http://www.facebook.com/giaidaptoancap3
SƠ ð CHUNG GII PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
10 PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HỌC – CAO ðẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HỌC – CAO ðẲNG - Người đăng: ducvip7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
10 PHẢN XẠ HAY DÙNG KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG KÌ THI ðẠI HỌC – CAO ðẲNG 9 10 862