Ktl-icon-tai-lieu

10 thủ thuật hay khi làm texture

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tín
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 thủ thuật hay khi làm textures
Bài Viết 
texturing

 banner01a.jpg 791x527 135 KB

Mục đích của bài này là đưa ra vài gợi ý và thủ thuật giúp bạn làm texture (hình ảnh 2D áp vào vật thể 3D) đẹp hơn. 
Không chỉ là cách làm để giải quyết các vấn đề, mà qua nhiều năm làm việc tôi thấy chúng thích hợp nhất.

1. Chất liệu gì?
Định nghĩa chất liệu là thuật ngữ tôi hay dùng. Rất hay xảy ra trường hợp ai đó làm texture nhìn kỳ kỳ trên hình 3D và 
nhìn còn tệ hơn khi chúng ta nhìn vào tấm texture. Cuối cùng thì thật ra quan trọng là hình 3D nhìn đẹp hay xấu chứ 
không nhất thiết phải là tấm texture.

Khi nói về diffuse(color) texture, một trong những cách kiểm tra texture tốt là nhìn xem trên tấm texture loại chất liệu 
được vẽ có nhận ra được là loại gì không? Kim loại, đá, cao su, …? Hay là phần nào của vật thể 3D được áp vùng 
nào trên tấm texture. Ngày nay với các kỹ thuật làm texture cho thế hệ chất liệu mới kết hợp nhiều loại map vào 
texture như normal map, specular map, ambient occlusion map thì trên 1 tấm texture nhận ra hết mọi thứ là điều không 
phải lúc nào cũng khả thi. Tuy nhiên nếu tấm texture mà bạn vẽ thấy rõ ràng loại chất liệu thì kết quả cuối cùng sẽ đẹp
hơn.
Bên cạnh một tấm diffuse texture đẹp, một tấm specular map tốt cũng giúp rất nhiều tôn thêm vẻ đẹp. Có nhiều công 
cụ để tạo specular map tuy nhiên Photoshop vẫn là tốt nhất. Với cách phối hợp mask (mặt nạ xuyên qua) với các layer
khác nhau để có thể áp các hiệu ứng Brightness/Contrast, chỉnh level để có được độ specular thích hợp cho từng 
vùng. Bằng cách này, bạn có khả năng điều khiển từng vùng tốt hơn.

2. Chất liệu nền
Khi bạn làm texture, cách hay nhất là nên bắt đầu từ chất liệu nền. Nếu bạn đang vẽ kim loại thi nên bắt đầu với một 
tấm kim loại phủ đều. Nếu đó là kim loại bị trầy xước mọi chỗ thì bạn có thể bắt đầu chất liệu nền là kim loại trầy 
khắp nơi. Và nên nhớ lưu lại chất liệu nền này để sau này sử dụng lại.
Việc bắt đầu vẽ texture từ những lớp nền căn bản giúp bạn tạo ra được các vùng texture có định nghĩa loại chất liệu 
rõ ràng hơn. Khi tất cả các phần đã có chất liệu nền căn bản, chúng ta mới bắt đầu thêm chi tiết vào.

3. Vẻ đẹp của các chi tiết nhẹ nhàng

Nhiều người hay quên thêm vào tấm texture của mình các chi tiết nhẹ nhàng, không lộ liễu. Những chi tiết này không 
đập vào mắt ngay lập tức nhưng chúng làm cho tấm texture hay vật thể 3D nhìn hấp dẫn, có sức sống hơn nhiều. Tùy
theo khung cảnh mà thêm vài chi tiết thật nhỏ hay là nhấn mạnh các chi tiết. Các chi...
10 th thu t hay khi làm textures
Bài Vi tế
texturing
banner01a.jpg 791x527 135 KB
M c đích c a bài này là đ a ra vài g i ý và th thu t giúp b n làm texture (hình nh 2D áp vào v t th 3D) đ p h n. ư ơ
Không ch là cách làm đ gi i quy t các v n đ , mà qua nhi u năm làm vi c tôi th y chúng thích h p nh t. ế
1. Ch t li u gì?
Đ nh nghĩa ch t li u là thu t ng tôi hay dùng. R t hay x y ra tr ng h p ai đó làm texture nhìn k k trên hình 3D và ườ
nhìn còn t h n khi chúng ta nhìn vào t m texture. Cu i cùng thì th t ra quan tr ng là hình 3D nhìn đ p hay x u ch ơ
không nh t thi t ph i là t m texture. ế
10 thủ thuật hay khi làm texture - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 thủ thuật hay khi làm texture - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tín
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
10 thủ thuật hay khi làm texture 9 10 537