Ktl-icon-tai-lieu

140 câu hỏi gdcd lớp 9

Được đăng lên bởi duyduc31194
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 30314 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MÔN HỌC : GDCD THCS
Mã nhận diện câu hỏi GDCD 9 – B 1
Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
* Chuẩn cần đánh giá: Thế nào là chí công vô tư.
* Trang số (trong chuẩn): 165
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
Câu 1. Thế nào là chí công vô tư? Hãy nêu ví dụ về một việc làm thể hiện chí công vô
tư.
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:
Câu 1.
- Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không
thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích
chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Nêu một ví dụ, có thể là: Một người cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến
phê bình của cán bộ cấp dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học sinh
không vì cảm tình riêng mà bỏ qua hoặc che dấu khuyết điểm cho bạn; một người dân
hiến đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em; ...

Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
* Chuẩn cần đánh giá: Hiểu được ý nghĩa của phẩn chất chí công vô tư.
* Trang số (trong chuẩn): 166
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
1

Câu 2. Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, cộng đồng, xã hội ?
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:
Câu 2.
- Người chí công vô tư sẽ luôn sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng.
- Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội, đất nước.

Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
* Chuẩn cần đánh giá: Thế nào là chí công vô tư.
* Trang số (trong chuẩn): 165
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
Câu 3. Có ý kiến cho rằng chỉ người lớn, nhất là những người có chức có quyền mới
phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh còn nhỏ không có điều kiện để rèn
luyện phẩm chất đó.
Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:
Câu 3. Không tán thành ý kiến đó, vì phẩm chất chí công vô tư thể hiện trong cuộc
sống hằng ngày và ai cũng phải rèn luyện và thực hiện. Học sinh có thể thực hiện như:
tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, không bao che cho những việc làm sai trái,
bảo vệ lẽ phải, công bằng khi nhận xét, đánh giá người khác ....

Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
2

* Chuẩn cần đánh giá: Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
* Trang số (trong chuẩn): 166
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
Câu 4. Lan và Hoà là đôi bạn thân. Hôm nay Lan là cờ đỏ, Lan đi kiểm tra sự chuẩn bị
bài tập của các bạn. Hoà làm thiếu bài tập, nhưng Lan lại báo cáo với lớp là Hoà làm bài
đủ.
Em hãy nhận xét hành vi của Lan.
Nếu là Lan, em sẽ cư xử như thế nào?
GỢI Ý TRẢ LỜI ...
MÔN HỌC : GDCD THCS
Mã nhận diện câu hỏi GDCD 9 – B 1
Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
* Chuẩn cần đánh giá: Thế nào là chí công vô tư.
* Trang số (trong chuẩn): 165
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
Câu 1. Thế nào chí công tư? Hãy nêu dụ về một việc làm thể hiện chí công
tư.
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:
Câu 1.
- Chí công phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không
thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung đặt lợi ích
chung lên trên lợi ích cá nhân.
- Nêu một dụ, thể là: Một người cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe tiếp thu ý kiến
phê bình của cán bộ cấp dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học sinh
không cảm tình riêng bỏ qua hoặc che dấu khuyết điểm cho bạn; một người dân
hiến đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em; ...
Thông tin chung
* Khối: 9 Học kỳ: I
* Bài 1: Chí công vô tư
* Chuẩn cần đánh giá: Hiểu được ý nghĩa của phẩn chất chí công vô tư.
* Trang số (trong chuẩn): 166
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI :
1
140 câu hỏi gdcd lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
140 câu hỏi gdcd lớp 9 - Người đăng: duyduc31194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
140 câu hỏi gdcd lớp 9 9 10 525