Ktl-icon-tai-lieu

16 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ CHỌN LỌC

Được đăng lên bởi thinh1003
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM LUYỆN THI VINH SANG, 146 THÁI THỊ BÔI, TP. ĐÀ NẴNG, ĐT 0905 363 152

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 _ ĐỀ 101
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10

–34

J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10

8

—31

tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 m/s. me=9,1.10

–19

C,

23

kg, NA=6,02.10 , Cho g= 10 m/s2;

π
dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là: x1 =A1cos(ωt+ )(cm) &
3
π
x 2 =A 2cos(ωt- )(cm) .Phương trình dao động tổng hợp là x =9cos(ωt+ )(cm) . Biết A2 có giá trị lớn nhất, pha
2
ban đầu của dao động tổng hợp là .
Câu 1: Hai

A.  



B.  



C.   



D.   0
3
4
6
Câu 2: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều i1  I 0 cos(t  1 ) và
I
i2  I 0 2 cos(t   2 ) có cùng giá trị tức thời 0 nhưng một dòng điện đang tăng và một dòng điện đang giảm.
2
Hai dòng điện lệch pha nhau
7



A.
B.
C.
D.
12
6
4
2





sóng dừng hình thành trên sợi dây đàn hồi có biểu thức u  4 sin( x) cos(10t  )cm trong đó x
4
2
tính bằng m, thời gian t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 40cm/s
B. 20cm/s
C. 40m/s
D. 20m/s
Câu 4: Một người chơi đàn ghita khi bấm trên dây để dây có chiều dài 0,24 m và 0,2 m sẽ phát ra âm cơ
bản có tần số tương ứng bằng với tần số của họa âm bậc n và n + 1 phát ra khi không bấm trên dây. Chiều
dài của dây đàn khi không bấm là
A. 0,8 m.
B. 1,6 m.
C. 1,2 m.
D. 1 m.
Câu 5: Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 8,5 cm có hai nguồn dao động theo phương
thẳng đứng với các phương trình: uA = 3cos(8πt) (cm) ; uB = 2 cos(8πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên
mặt chất lỏng v = 6 cm/s. Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đoạn AB là
A. 13.
B. 10.
C. 11.
D. 12.
Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu giảm chiều dài dây treo con lắc đi 44 cm thì chu kì giảm
đi 0,4 s. Lấy g = 10 m/s2, 2 = 10, coi rằng chiều dài của con lắc đơn đủ lớn thì chu kì dao động khi chưa
giảm chiều dài là
A. 1 s.
B. 2,4 s.
C. 2 s.
D. 1,8 s.
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, điện dung C và cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt
cực đại. Khi đó
A. U2  UC2  UR2  UL2 .
B. UC2  U2  U2R  U2L .
Câu 3: Một

C. U2L  U2  U2R  UC2 .
D. U2R  U2  UC2  U2L .
Câu 8: Âm do các nhạc cụ phát ra ứng với
A. một phổ tần số xác định gồm âm cơ bản f0 và các hoạ âm 2f0; 3f0…
B. một dải tần số biến thiên liên tục.
C. một phổ tần số xác định gồm âm cơ bản f0 và các hoạ âm f 02 ; f 03 ......
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ CHỌN LỌC - Người đăng: thinh1003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
16 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ CHỌN LỌC 9 10 916