Ktl-icon-tai-lieu

220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2012

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Anh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012)
I. Phần : Windows- Internet
Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
A. Desktop của Control Panel.
B. System của Control Panel.
C. Regional Settings của Control Panel.
D. Fonts của Control Panel.
Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :
A. 1024 GB
B. 1024 KB
C. 1000 KB
D. 1000B
Câu 3 : Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng
cách:
A. Mở Recycle Bin
B. Mở Internet Explorer
C. Mở My Computer
D. Mở My Documents
Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:
A. Phá hoại
B. Lây lan
C. Tự nhân bản
D. Cả 3 câu A,B,C đều đúng
Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:
A. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.
B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.
C. (A) và (B) đúng
D. (A) và (B) sai
Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:
A. Chọn menu View
B. Ch
C. Ch
D. Ch
Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm
chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn:
A. New\ Folder
B. Creat Shortcut
C. Copy
D. Cả B, C đều đúng
Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :
A Byte
B. Kilobite
C. Bit
D.Megabyte
Câu 9 : Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:
A. Giao diện đồ họa
B. Màn hình động
C. Đa nhiệm
D.Các ý trên đều đúng
1

Câu 10 : Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất:
A. ROM
B. CPU
C. RAM
D. Đĩa cứng
Câu 11 : Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:
A. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By..
B. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By...
C. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut...
D. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By...
Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự " * " dùng để:
A. Không thể thay thế cho ký tự
B. Thay thế cho 1 ký tự
C. Thay thế cho dấu cách
D. Thay thế cho 1 số ký tự
Câu 13 : Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong
A. Control Panel - Date/Time
B. Control Panel - System
C. Control Panel - Display
D. Control Panel - Regional
Options
Câu 14 : Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ :
A. Đĩa cứng
B. Đĩa CD
C. Cả A, B đúng
D. Cả A, B sai
Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:
A.Ctrl+X
B. Edit\ Close
C.Alt+F4
D.Cả A, B, C đúng
Câu 16 : Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows,...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012)
I. Phần : Windows- Internet
Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
A. Desktop của Control Panel.
B. System của Control Panel.
C. Regional Settings của Control Panel.
D. Fonts của Control Panel.
Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :
A. 1024 GB
B. 1024 KB
C. 1000 KB
D. 1000B
Câu 3 : Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng
cách:
A. Mở Recycle Bin
B. Mở Internet Explorer
C. Mở My Computer
D. Mở My Documents
Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:
A. Phá hoại
B. Lây lan
C. Tự nhân bản
D. Cả 3 câu A,B,C đều đúng
Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:
A. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.
B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.
C. (A) và (B) đúng
D. (A) và (B) sai
Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:
A. Chọn menu View
B. Ch
C. Ch
D. Ch
Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm
chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn:
A. New\ Folder B. Creat Shortcut
C. Copy D. Cả B, C đều đúng
Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :
A Byte B. Kilobite
C. Bit D.Megabyte
Câu 9 : Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:
A. Giao diện đồ họa B. Màn hình động
C. Đa nhiệm D.Các ý trên đều đúng
1
220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2012 - Người đăng: Lê Ngọc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2012 9 10 366