Ktl-icon-tai-lieu

25 đề ôn luyện Vật lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP
(Đề số 13)
Bài 1 :(Đề 12-Thi vào ĐHQG)
Ba người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và
người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng v1= 10km/h và
v2= 12km/h. Người thứ 3 xuất phát sau 2 người nói trên 30 phút. Khoảng thời
gian giữa 2 lần gặp nhau của người thứ ba với hai người đi trước  t=1 giờ. Tìm
vận tốc ngưòi thứ ba.
Bài 2:(Đề 1-Thi vào THPT Chu Văn An)
Cho mạch điện như hình vẽ. U =36V; R2 = 4  ;
R3 = 6  ; R4 = 12  ; R6 = 2  ; ampekế có điện trở
không đáng kể; vônkế có điện trở rất lớn
a. R1 = 8  :
1. Khi K mở: Ampekế chỉ 1,35A. Tính R5 Và số chỉ
vônkế?
2. Khi K đóng: Tính số chỉ ampekkế và I qua K.
b. Khi khoá K đóng: Tính R1 để dòng điện qua
K là 1,25A; khi đó công suất tiêu thụ ở R4 là bao
nhiêu?
Bài 3:(Đề 16-Thi vào THPT Quốc học Huế)
Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bóng đèn
ghi Đ1(12V- 6W); bóng đèn 2 ghi Đ2(12V-12W) ;
bóng đèn 3 ghi 3W, dấu hđt định mức bị mờ. Mạch
đảm bảo các đèn sáng bình thường.
a. Tính hđt định mức đèn 3. Biết R1=9  , tính
R2?
b. Tìm điều kiện giới hạn của R1 để thực hiện
được điều kiện sáng bình thường của các đèn
trên.
Bài 4CS4/23:
Một gương phẳng đặt vuông góc với 1 trục chính của TKHT và cách thấu
kính 75cm. Một nguồn sáng S đặt trên trục chính của thấu kính. Khi dịch chuyển
nguồn sáng S trên trục chính ta thu được 2 vị trí của S cùng cho ảnh qua quang
hệ lại trùng với S hai vị trí này cách nhau 100cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.
Bài 5:(Đề 20-Thi vào THPT Trần Đại Nghĩa)
Một khối sắt có khối lượng m1, nhiệt dung riêng C1, nhiệt độ t1=1000C. Một
bình chứa nước, nước trong bình có khối lượng m2, nhiệt dung riêng C2, nhiệt độ
ban đầu của nước trong bình t2=200C. Thả khối sắt vào trong nước, nhiệt độ của
hệ thống khi cân bằng là t=250C. Hỏi nếu khối sắt có khối lượng m1=2m1, nhiệt
độ đầu vẫn là t1=1000C thì khi thả khối sắt vào trong nước( khối lượng m2, nhiệt
độ ban đầu t2=200C, nhiệt độ t’của hệ thống khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
Giải bài toán trong tong trường hợp sau:
a. Bỏ qua sựu hấp thụ nhiệt của bình chứa và môI trường xung quanh.
b. Bình chứa có khối lượng m3, nhiệt dung riêng C3. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt
của môI trường.
ơ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP
(Đề số 14)
Bài 1: Một hình trụ có tiết diện đáy S = 450cm2 đựng nước. Người ta thả
vào bình một thỏi nước đá dạng hình hộp chữ nhật, khối lượng m1 = 360g.
a. Xác định khối lượng nước m trong bình, biết rằng tiết diện ngang của
thỏi đá là S 1 = 80cm3 và vừa chạm đủ đáy bình. Khối lượn...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP
(Đề số 13)
Bài 1 :(Đề 12-Thi vào ĐHQG)
Ba người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và
người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng v
1
= 10km/h và
v
2
= 12km/h. Người thứ 3 xuất phát sau 2 người nói trên 30 phút. Khoảng thời
gian giữa 2 lần gặp nhau của người thứ ba với hai người đi trước
t
=1 giờ. Tìm
vận tốc ngưòi thứ ba.
Bài 2:(Đề 1-Thi vào THPT Chu Văn An)
Cho mạch điện như hình vẽ. U =36V; R
2
= 4
;
R
3
= 6
; R
4
= 12
; R
6
= 2
; ampekế có điện trở
không đáng kể; vônkế có điện trở rất lớn
a. R
1
= 8
:
1. Khi K mở: Ampekế chỉ 1,35A. Tính R
5
Và số chỉ
vônkế?
2. Khi K đóng: Tính số chỉ ampekkế và I qua K.
b. Khi khoá K đóng: Tính R
1
để dòng điện qua
K là 1,25A; khi đó công suất tiêu thụ ở R
4
là bao
nhiêu?
Bài 3:(Đề 16-Thi vào THPT Quốc học Huế)
Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bóng đèn
ghi Đ
1
(12V- 6W); bóng đèn 2 ghi Đ
2
(12V-12W) ;
bóng đèn 3 ghi 3W, dấu hđt định mức bị mờ. Mạch
đảm bảo các đèn sáng bình thường.
a. Tính hđt định mức đèn 3. Biết R
1
=9
, tính
R
2
?
b. Tìm điều kiện giới hạn của R
1
để thực hiện
được điều kiện sáng bình thường của các đèn
trên.
ơ
Bài 4CS4/23:
Một gương phẳng đặt vuông góc với 1 trục chính của TKHT và cách thấu
kính 75cm. Một nguồn sáng S đặt trên trục chính của thấu kính. Khi dịch chuyển
nguồn sáng S trên trục chính ta thu được 2 vị trí của S cùng cho ảnh qua quang
hệ lại trùng với S hai vị trí này cách nhau 100cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.
Bài 5:(Đề 20-Thi vào THPT Trần Đại Nghĩa)
Một khối sắt có khối lượng m
1
, nhiệt dung riêng C
1
, nhiệt độ t
1
=100
0
C. Một
bình chứa nước, nước trong bình có khối lượng m
2
, nhiệt dung riêng C
2
, nhiệt độ
ban đầu của nước trong bình t
2
=20
0
C. Thả khối sắt vào trong nước, nhiệt độ của
hệ thống khi cân bằng là t=25
0
C. Hỏi nếu khối sắt có khối lượng m
1
=2m
1
, nhiệt
độ đầu vẫn là t
1
=100
0
C thì khi thả khối sắt vào trong nước( khối lượng m
2
, nhiệt
độ ban đầu t
2
=20
0
C, nhiệt độ t
của hệ thống khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
Giải bài toán trong tong trường hợp sau:
a. Bỏ qua sựu hấp thụ nhiệt của bình chứa và môI trường xung quanh.
b. Bình chứa có khối lượng m
3
, nhiệt dung riêng C
3
. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt
của môI trường.
25 đề ôn luyện Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 đề ôn luyện Vật lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
25 đề ôn luyện Vật lý 9 10 156