Ktl-icon-tai-lieu

250 bài dao động cơ

Được đăng lên bởi kennysnowboy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các bài toán vật lí DAO ĐỘNG CƠ được tổng hợp từ các trường chuyên
Bạn có nhu cầu lấy đáp án vui lòng để lại mail hoặc gửi thư về mail: tanggiap@gmail.com
Dao động điều hòa ......................................................................................................................................................................................1
Con lắc lò xo ................................................................................................................................................................................................7
Con lắc đơn................................................................................................................................................................................................16
Tổng hợp dao động ...................................................................................................................................................................................21

Chủ đề 1: Dao động điều hòa
Câu 1. Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: Phương trình nào sau đây
là phương trình dao động tổng hợp của chúng:


2

C. x  5cos t    (cm)
2


A. x  5cos t (cm)



B. x  cos t   (cm)
2
2

D. x  cos t    (cm)
2


Câu 2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cosπt (cm). Vận tốc trung bình của
vật trong thời gian một chu kì là
A. 8cm/s
B. 0 cm/s
C. 20 cm/s.
D. 32cm/s
Câu 3. Một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với chu kì là 2 s. Tại vị trí biên,
gia tốc của vật có độ lớn là 80 cm/s2. Cho 2 = 10. Cơ năng dao động của vật là
A. 0,32 mJ.
B. 3,2 mJ.
C. 0,32 J.
D. 3,2 J.
Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 1 s. Tại thời điểm t = 2,5 s tính từ lúc
bắt đầu dao động, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = - 2cm và vận tốc v = - 4π√3 cm/s. Phương
trình dao động của chất điểm là
A. x = 4cos(2t + 2π/3) cm.
B. x = 4cos(2πt – 2π/3) cm.
C. x = 4cos(2πt – π/3) cm.
D. x = 4cos(2t + π/3) cm.
Câu 5. Một vật khối lượng m = 1kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì 2s. Vật
qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,3cm/s. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều
dương. Tại thời điểm t = 0,5s thì lưc hồi phục lên vật có giá trị bằng bao nhiêu:
A. 10N
B. 1N
C. 5N
D. 0,1N
Câu 6. Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng
lượng của vật thay đổi như thế nào?
A. Tăng 3 lần.
B. Giảm 9 lần.
C. Tăng 9 lần.
D. Giảm 3 lần.
Câu 7. Khoảng thời gian ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 bài dao động cơ - Người đăng: kennysnowboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
250 bài dao động cơ 9 10 545