Ktl-icon-tai-lieu

3 bí quyết soạn, giảng đáp ứng nội dung đổi mới giáo dục

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3 bí quyết soạn, giảng đáp
ứng nội dung đổi mới dạy
và học.

Khi giáo viên thực hiện bài giảng khâu đầu tiên là phải
soạn bài, bài soạn tốt là tiền đề cho tiết dạy có hiệu quả nên bài
giảng phải đảm bảo các khâu sau:
Nội dung phải chính xác khoa học, có tính hệ thống, rõ trọng
tâm, có liên hệ thực tế, có tính giáo dục, phù hợp với đối tượng
học sinh mà giáo viên dạy.
Phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, nội dung của bài
lên lớp, biết kết hợp tốt các hoạt động dạy và học.
Phương tiện và thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài giảng,
tạo hình ảnh trực quan, dễ tiếp thu cho học sinh. Trình bày bảng
hợp lý, chữ viết và nói rõ ràng, có nhấn mạnh kiến thức cần
thiết, hình vẽ chuẩn xác.
Tổ chức thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời
gian hợp lý, hướng dẫn học sinh tham gia vào bài giảng tích cực,
chủ động. Biết tạo ra các tình huống để học sinh tham gia giải
quyết vấn đề một cách hứng thú.
Kết quả bài giảng phải đạt được là đa số học sinh nắm được bài,
biết vận dụng vào một số bài tập.
Để làm tốt các phần việc trên công việc đầu tiên giáo viên cần
biết kiểu bài dạy từ đó có cách soạn bài cho phù hợp. Ví dụ bài
dạy lý thuyết về khái niệm, định lý, công thức, bài dạy bài tập,
ôn tập chương, ôn tập cuối học kỳ.
Nếu bài dạy khái niệm mở đầu thì giáo viên cần tìm hiểu khái
niệm này xuất hiện do đâu, hoàn cảnh nào, tác giả là ai, hướng

khái niệm đó giải quyết những vấn đề gì... có như vậy giáo viên
tạo được phương hướng học của học sinh về khái niệm đó.
Nếu bài dạy bài tập, giáo viên cần nắm chắc các dạng toán của
phần kiến thức đó từ đó chế biến, tổng hợp lại tạo ra các bài toán
mới có tính bao quát, hệ thống, dễ nhớ và vận dụng.
Giáo viên cần phân biệt chữa bài tập cho học sinh với dạy học
sinh làm bài tập. Nếu là bài tập tiết 1 thì cần ôn lại kiến thức đã
học như thế nào, chọn những nội dung bài tập nào trong sách
giáo khoa, sách bài tập để chữa cho học sinh.
Sau mỗi loại bài tập đã giải quyết cần rút ra được điều gì, căn cứ
vào đặc điểm nào để đề ra đường lối giải của loại bài toán đó.
Giải xong bài toán nên hướng dẫn học sinh cách đặc biệt hóa,
khái quát hóa để được các bài toán mới, xếp nhóm các bài toán
lại với nhau tạo ra công cụ tư duy toán về sau. Đối với học sinh
trung bình, yếu, giáo viên cần phải nêu rõ từng bước giải bài
toán.
Nếu là bài dạy hỗn hợp giữa lý thuyết và bài tập thì phải chú ý
bài tập làm rõ lý thuyết và lý thuyết tạo nên cách giải bài tập, do
đó bài tập phải đan xen trong khi dạy lý thuyết.
Nếu là dạng bài ôn tập chươ...
3 bí quyết soạn, giảng đáp
ứng nội dung đổi mới dạy
và học.
3 bí quyết soạn, giảng đáp ứng nội dung đổi mới giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3 bí quyết soạn, giảng đáp ứng nội dung đổi mới giáo dục - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
3 bí quyết soạn, giảng đáp ứng nội dung đổi mới giáo dục 9 10 88