Ktl-icon-tai-lieu

40 đề thi thử đại học môn Hoá 2013

Được đăng lên bởi Bach Le
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 4309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GSTT GROUP

40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
CHỌN LỌC
môn HÓA HỌC
Version 1.0

2013

SHARING THE VALUE

Tăng Văn Bình – Nguyễn Thanh Long – Dương Công Tr|ng – Trần Đình Thiêm – Doãn Trung San –
Nguyễn Ngọc Thiện – Vũ Hồng Ái – Phạm Thị Trang Nhung – Đỗ Thị Hiền – Cao Đắc Tuấn – Trần
Văn Đông – Ho{ng Đình Quang – Trương Đình Đức – Nguyễn Xuân Tuyên – Nguyễn Văn Hòa

40 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
CHỌN LỌC
môn HÓA HỌC
Version 1.0

Chúc em thi đỗ vào trường đại học mà em hằng mơ ước!
Anh chị GSTT luôn tin tưởng ở em!

Cuốn sách này của: ………..
GSTT GROUP | 2

MỤC LỤC
Đôi nét về GSTT Group ..................................................................................................................................................................................5
Lời tựa ...................................................................................................................................................................................................................7
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HỌC HÓA CỦA ANH CHỊ GSTT GROUP ..............................................................................................8
Phần 1: Đề bài ............................................................................................................................................................... 11
Đề số 1: Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 1 - 2012 .................................................................................................................11
Đề số 2: THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội lần 2-2012 ............................................................................................................17
Đề số 3: Đề thi HSG Thái Bình 2009-2010 .......................................................................................................................................23
Đề số 4: Đề thi HSG Thái Bình 2010-2011 .......................................................................................................................................28
Đề số 5: Đề thi HSG Thái Bình 2011-2012 .......................................................................................................................................33
Đề số 6: HSG tỉnh Thái Bình 2012 – 2013 ........................................................................................................................................38
Đề số 7: Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 2-2012 ...................................................................................................................
GSTT GROUP
2013
 THI TH I HC
CHN LC
môn HÓA HC
Version 1.0
S H A R I N G T H E V A L U E
40 đề thi thử đại học môn Hoá 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 đề thi thử đại học môn Hoá 2013 - Người đăng: Bach Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
40 đề thi thử đại học môn Hoá 2013 9 10 76