Ktl-icon-tai-lieu

5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amstesdam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 20 (1)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các chữ
số của nó thì bằng 87.
 1
1
1
1
1 
2

Tìm y: 




 1  3 3  5 5  7 7  9 9  11   y  3 .

9 3 5 10 21
; ; ;
;
.
13 4 6 11 22
Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000
đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của
một cái bàn là bao nhiêu?
Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm2, AB = AC, BC = 36 cm. Trên AB
Tìm phân số lớn nhất trong các phân số sau:

lấy điểm M sao cho MB 

65

y

22
15

21
22
318 000đ

144cm2

2
2
AB . Trên AC lấy điểm N sao cho NC  AC ,
3
3

2
BC . Nối M với N và N với I được
3
hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB.
Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về
15km
bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB
6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.
B
Cho bài toán tìm y biết: 12 : ( y  3)  4 . Hãy chỉ ra lời giải đúng

và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI 

Câu 6

Câu 7

A. 12 : ( y  3)  4; 12 : ( 3  y)  4; ( 12 : 3)  y  4; 4  y  4; y  1.
B. 12 : ( y  3)  4; 12 : ( 3  y)  4; ( 12 : 3) : y  4; 4 : y  4; y  1.
Câu 8

Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13

Có 18 hình lâp phương như nhau, mỗi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình
này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích
lớn nhất là bao nhiêu?
Tìm chữ số tận cùng của
11  13  15  17  23  25  27  29  31  33  35  37  45  47  49  51
Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 mà chia hết cho 4?
Tìm x biết ( x  2 )  ( x  4)  ...  ( x  1996)  998000
Thực hiện phép tính
12341234123412342468 : 1234  10001000100010000
Tìm phân số bằng phân số

11
biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số
14

2250cm3

0
100
1
2
7315
9310

của nó 1995 đơn vị
Câu 14

Câu 15

2
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng chiều dài.
5
Tính diện tích miếng đất đó.
Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó,
đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dài và vận
tốc của đoàn tàu.

105,625m2

40m
18km/giờ

Tuyển tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 21(3)
Câu 1
Câu 2

Câu 3
Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7.

Câu 8

Câu 9

Câu 10
Câu 11
Câu 12

Câu 13
Câu 14
Câu 15

122436123636
316293319393
Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loạ...
Tuyn tập đề thi vào 6 tham khảo
ĐỀ THI THỬ SỐ S20 (1)
Câu 1
Tìm s tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng vi hai lần tổng các chữ
sca nó thì bằng 87.
65
Câu 2
Tìm y:
1 1 1 1 1 2
1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 3
y .
22
15
y
Câu 3
Tìm phân s lớn nhất trong các phân số sau:
9 3 5 10 21
13 4 6 11 22
; ; ; ; .
21
22
Câu 4
Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế vi tổng số tiền phải trả là 1414000
đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền của
một cái bàn là bao nhiêu?
318 000đ
Câu 5
Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm
2
, AB = AC, BC = 36 cm. Trên AB
ly điểm M sao cho
2
3
MB AB . Trên AC lấy điểm N sao cho
2
3
NC AC ,
trên cnh BC lấy đim I sao cho
2
3
BI BC . Nối M với N và N với I được
hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB.
144cm
2
Câu 6
Một người đi btừ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về
bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB
6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.
15km
Câu 7 Cho bài toán tìm y biết: 12 3 4: (y ) . Hãy chỉ ra lời gii đúng
A.
12 3 4 12 3 4 12 3 4 4 4 1: (y ) ; : ( y) ; ( : ) y ; y ; y .
B.
12 3 4 12 3 4 12 3 4 4 4 1: (y ) ; : ( y) ; ( : ) : y ; : y ; y .
B
Câu 8
18 hình lâp phương như nhau, mi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình
này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích
ln nhất là bao nhiêu?
2250cm
3
Câu 9
Tìm chữ số tận cùng ca
11 13 15 17 23 25 27 29 31 33 35 37 45 47 49 51
0
Câu 10
bao nhiêu s có 3 chsố nh hơn 500 mà chia hết cho 4? 100
Câu 11 Tìm x biết 2 4 1996 998000(x ) (x ) ... (x )
1
Câu 12
Thực hiện phép tính
12341234123412342468 1234 10001000100010000:
2
Câu 13
Tìm phân s bằng phân số
11
14
biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số
của nó 1995 đơn v
7315
9310
Câu 14
Một mảnh đất hình chữ nhậtchu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng
2
5
chiều dài.
Tính diện tích miếng đt đó.
105,625m
2
Câu 15
Một đoàn tàu chạy ngang qua mt cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó,
đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dàivận
tc của đoàn tàu.
40m
18km/gi
5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amstesdam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amstesdam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amstesdam 9 10 468