Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi và đáp án về đoàn thanh niên Việt Nam

Được đăng lên bởi linh-taengoo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 59845 lần   |   Lượt tải: 65 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TRÒ CHƠI
“VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT”
Câu1;
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập ?
Câu 2:
Hãy cho biết :Bài ca chính thức của Đoàn?
Câu 3:Hãy cho biết tên đầu tiên của đoàn là gì?
Câu 4:Đoàn mang tên :Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào?
Câu 5:Hãy cho biết Họ và tên của Bí thư thứ nhất TW Đoàn hiện nay ?
Câu 6:Phong trào lớn hiện nay của đoàn là gì ?
Câu 7:Hảy cho biết họ tên đầy đủ của Bí thư huyện đoàn hiện nay là ai ?
Câu 8:Ngày hội truyền thống của hội LHTNViệt Nam?
Câu 9: Bài ca chính thức của hội LHTNViệt Nam?
Câu 10:Hội sinh viên Việt Nam ra đòi vào ngày tháng năm nào ?
Cau 11: Cho biết họ tên của Bí thư ĐoànCSTT Lao Bảo hiện nay ?
Câu 12: Đoàn CSTT Lao Bảo có mấy chi đoàn trực thuộc ?
Câu 13: Người thanh niên CS đầu tiên là ai ?
Câu 14: Bài hát :Thanh niên làm theo lời Bác do ai sáng tác?
Câu 15: Đoàn TNTT Lao Bảo đã trãi qua mấy lần đại hội ?
Câu 16: Ai là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam hiện nay ?
Câu 17: Đại hội đoàn toàn quốc đã trãi qua mấy kì đại hội ?
Câu 18: Bài hát lên đàng: do nghệ sĩ nào sáng ?
Câu 19: Lao Bảo có mấy khóm bản?
Câu 20: Bài hát : Nối vòng tay lớn do ai sáng tác?
Câu 21: Ngày 1 - 6 là ngày gì?
Câu 22: Đảng CS Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào?
Câu 23:Hãy cho biết ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Câu 24:Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào ?
Câu 25:Khe Sanh được giải phóng vào ngày tháng năm nào ?
Câu26:Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào ?
Câu 27:Hãy cho biết quê hương của cố Tổng bí thư Lê Duẩn?
Câu 28:Huyện ta có bao nhiêu thuỷ điện đã đưa vào sử dụng
Câu 29:ở Hướng Hoá có mấy dân tộc ?
Đáp án
Câu 1: (Do đảng CSVN và Bác Hồ sáng lập )
Câu 2 (Bài thanh niên làm theo lời Bác
Câu 3: Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương )
Câu 4: (1976)
Câu 5: (Võ Văn Thưởng)
Câu 6: (5 xung kích ,4 đồng hành )
Câu 7: (Trần Đức Trung )
Câu 8:(15-10-1956)
Câu 9: (Lên đàng :
Câu 10: (9-1-1950)
Câu 11: Trần Phước Cường
50 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN. VỀ ĐÔI, ĐOÀN, BÁC HỒ,…. BCHLIÊN ĐỘI SƯU TÂM.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Câu 12: 18 Chi đoàn
Câu 13:(lý Tự Trọng)
Câu 14: (Hoàng Hà)
Câu 15:
Câu 16: Nguyễn Minh Triết )
Câu 17: 9 kỳ
Câu 18(lưu Hữu Phước)
Câu 19: 13 khóm bản
Câu 20: (Nghệ sĩ: Trịnh Công Sơn)
Câu 21: (Là ngày Quốc tế thiếu nhi)
Câu 22: ngày 3 -2- 1930
Câu 23: ( 19-5-1890)
Câu 24: (22-12-1944)
Câu 25: (9-7-1968)
Câu 26: ( 2-9-1945)
Câu 27: (Làng Hậu Kiên ,Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong ,Tĩnh Quản...
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
BỘ CÂU HỎI DÀNH CHO TRÒ CHƠI
“VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT”
Câu1; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập ?
Câu 2: Hãy cho biết :Bài ca chính thức của Đoàn?
Câu 3:Hãy cho biết tên đầu tiên của đoàn là gì?
Câu 4:Đoàn mang tên :Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào?
Câu 5:Hãy cho biết Họ và tên của Bí thư thứ nhất TW Đoàn hiện nay ?
Câu 6:Phong trào lớn hiện nay của đoàn là gì ?
Câu 7:Hảy cho biết họ tên đầy đủ của Bí thư huyện đoàn hiện nay là ai ?
Câu 8:Ngày hội truyền thống của hội LHTNViệt Nam?
Câu 9: Bài ca chính thức của hội LHTNViệt Nam?
Câu 10:Hội sinh viên Việt Nam ra đòi vào ngày tháng năm nào ?
Cau 11: Cho biết họ tên của Bí thư ĐoànCSTT Lao Bảo hiện nay ?
Câu 12: Đoàn CSTT Lao Bảo có mấy chi đoàn trực thuộc ?
Câu 13: Người thanh niên CS đầu tiên là ai ?
Câu 14: Bài hát :Thanh niên làm theo lời Bác do ai sáng tác?
Câu 15: Đoàn TNTT Lao Bảo đã trãi qua mấy lần đại hội ?
Câu 16: Ai là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam hiện nay ?
Câu 17: Đại hội đoàn toàn quốc đã trãi qua mấy kì đại hội ?
Câu 18: Bài hát lên đàng: do nghệ sĩ nào sáng ?
Câu 19: Lao Bảo có mấy khóm bản?
Câu 20: Bài hát : Nối vòng tay lớn do ai sáng tác?
Câu 21: Ngày 1 - 6 là ngày gì?
Câu 22: Đảng CS Việt Nam thành lập vào ngày tháng năm nào?
Câu 23:Hãy cho biết ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Câu 24:Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào ?
Câu 25:Khe Sanh được giải phóng vào ngày tháng năm nào ?
Câu26:Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào ?
Câu 27:Hãy cho biết quê hương của cố Tổng bí thư Lê Duẩn?
Câu 28:Huyện ta có bao nhiêu thuỷ điện đã đưa vào sử dụng
Câu 29:ở Hướng Hoá có mấy dân tộc ?
Đáp án
Câu 1: (Do đảng CSVN và Bác Hồ sáng lập )
Câu 2 (Bài thanh niên làm theo lời Bác
Câu 3: Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương )
Câu 4: (1976)
Câu 5: (Võ Văn Thưởng)
Câu 6: (5 xung kích ,4 đồng hành )
Câu 7: (Trần Đức Trung )
Câu 8:(15-10-1956)
Câu 9: (Lên đàng :
Câu 10: (9-1-1950)
Câu 11: Trần Phước Cường
50 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN. VỀ ĐÔI, ĐOÀN, BÁC HỒ,…. BCHLIÊN ĐỘI SƯU TÂM.
50 câu hỏi và đáp án về đoàn thanh niên Việt Nam - Trang 2
50 câu hỏi và đáp án về đoàn thanh niên Việt Nam - Người đăng: linh-taengoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
50 câu hỏi và đáp án về đoàn thanh niên Việt Nam 9 10 678