Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (23).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 22
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Hai nhạc cụ phát ra hai âm cơ bản có cùng tần số và cùng cường độ âm. Người ta phân biệt được
âm thanh do hai nhạc cụ đó phát ra là nhờ vào đặc tính sính lí của âm đó là
A. mức cường độ âm.
B. độ cao và độ to của âm.
C. âm sắc.
D. độ to của âm.

Câu 2: Vật dao động trên quỹ đạo dài 2cm, khi pha của dao động là
vật có vận tốc -2  cm/s. Chọn gốc thời gian
6
lúc vật có li độ cực đại âm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = cos(4  t   ) (cm)
B. x = 2cos( 4 t ) (cm)
C. x = 2cos(  t   ) (cm)
D. x = cos( 4 t ) (cm)

Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng biết S 1S2 = 0,6mm; D = 2m;  = 0,60m, x là khoảng cách từ M trên màn E
đến vân sáng chính giữa Khoảng vân là:
A. 0,2mm
B. 1mm
C. 2mm
D. 2,5mm
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ:
A. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
B. Hiện tượng phóng xạ do các tác động bên ngoài gây ra.
C. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
D. Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động lí hoá bên ngoài.
Câu 5: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40cm. Chu kì dao động riêng của
nước trong xô là 0,2s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc là:
A. 20cm/s.
B. 72km/h.
C. 2m/s.
D. 5cm/s.
Câu 6: : Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm,
biên độ dao động tổng hợp có thể là:
A. 5cm.
B. 21cm
C. 2cm.
D. 3cm
Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng , khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m,
ánh sáng có bước sóng λ = 0,66μm. Nếu độ rộng của vùng giao thoa trên màn là:13,2mm thì số vân sáng
và vân tối trên màn là:
A. 11 vân sáng,9 vân tối
B. 11 vân sáng,10 vân tối
C. 9 vân sáng,10 vân tối
D. 10 vân sáng,11 vân tối
Câu 8: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu
suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:
A. 1000 KW
B. 10 000 KW
C. 100 KW
D. 10 KW
Câu 9: Hai khe Iâng cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,38μm λ 0,76μm), khoảng cách
từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân sáng có
bước sóng:
A. 0,40μm, 0,50μm và 0,67μm
B. 0,44μm; 0,50μm và 0,67μm
C. 0,40μm; 0,44μm và 0,50μm
D. 0,40μm; 0,44μm và 0,67μm

Câu 10: Một đoạn mạch điện đặt dưới điện áp u  U 0 co s(.t  ) V thì cường độ dòng điện qua mạch có
4

biểu...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 22
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Hai nhạc cụ phát ra hai âm bản cùng tần số cùng cường độ âm. Người ta phân biệt được
âm thanh do hai nhạc cụ đó phát ra là nhờ vào đặc tính sính lí của âm đó là
A. mức cường độ âm. B. độ cao và độ to của âm.
C. âm sắc. D. độ to của âm.
Câu 2: Vật dao động trên quỹ đạo dài 2cm, khi pha của dao động là
6
vật có vận tốc -2
cm/s. Chọn gốc thời gian
lúc vật có li độ cực đại âm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = cos(4
t
) (cm) B. x = 2cos(
4 t
) (cm)
C. x = 2cos(
t
) (cm) D. x = cos(
4 t
) (cm)
Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng biết S
1
S
2
= 0,6mm; D = 2m; = 0,60m, x là khoảng cách t M trên màn E
đến vân sáng chính giữa Khoảng vân là:
A. 0,2mm B. 1mm C. 2mm D. 2,5mm
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ:
A. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
B. Hiện tượng phóng xạ do các tác động bên ngoài gây ra.
C. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
D. Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động lí hoá bên ngoài.
Câu 5: Một người xách một nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40cm. Chu dao động riêng của
nước trong xô là 0,2s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc là:
A. 20cm/s. B. 72km/h. C. 2m/s. D. 5cm/s.
Câu 6: : Hai dao động điều a thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm,
biên độ dao động tổng hợp có thể là:
A. 5cm. B. 21cm C. 2cm. D. 3cm
Câu 7: Trong tnghiệm I-âng , khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m,
ánh sáng có bước sóng λ = 0,66μm. Nếu độ rộng của vùng giao thoa trên màn là:13,2mm thì số vân sáng
và vân tối trên màn là:
A. 11 vân sáng,9 vân tối B. 11 vân sáng,10 vân tối
C. 9 vân sáng,10 vân tối D. 10 vân sáng,11 vân tối
Câu 8: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu
suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:
A. 1000 KW B. 10 000 KW C. 100 KW D. 10 KW
Câu 9: Hai khe Iâng cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,38μm
λ
0,76μm), khoảng cách
từ hai khe đến màn 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm các bức xạ cho vân sáng
bước sóng:
A. 0,40μm, 0,50μm và 0,67μm B. 0,44μm; 0,50μm và 0,67μm
C. 0,40μm; 0,44μm và 0,50μm D. 0,40μm; 0,44μm và 0,67μm
Câu 10: Một đoạn mạch điện đặt dưới điện áp
0
s( . )
4
u U co t
V thì cường độ dòng điện qua mạch có
biểu thức
0
s( . )
4
i I co t A
. Các phần tử mắc trong đoạn mạch này là:
A. Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C
C. RLC nối tiếp với LC
2
< 1. D. Cuộn dây không thuần cảm.
Câu 11: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây điện trở trong 20Ω có độ tự cảm
L thay đổi được, tụ điện điện dung
. Điện áp hai đầu mạch điện biểu thức u = 200
2
cos(100πt-
6
)V. Khi công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại thì độ t cảm của cuộn dây công
suất sẽ là:
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (23).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (23).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (23).doc 9 10 373