Ktl-icon-tai-lieu

77 đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường chuyên năm học 2013

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - NĂNG KHIẾU, NĂM HỌC 2013 - 2014.

DANH SÁCH 77 TRƯỜNG ĐIỂM,
CHUYÊN, NĂNG KHIẾU
TẠI VIỆT NAM
STT

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/
THÀNH PHỐ

QUẬN/HUYỆN/
THÀNH PHỐ/
THỊ XÃ

1

Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà
Nội

Hà Nội

Cầu Giấy

2

Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội

Thanh Xuân

3

Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học
Quốc gia Hà Nội

Hà Nội

Cầu Giấy

4

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hà Nội

Cầu Giấy

5

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

Hà Nội

Tây Hồ

6

Trường Trung học phổ thông Sơn Tây

Hà Nội

Sơn Tây

7

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ

Hà Nội

Hà Đông

8

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Quận 10

9

Trường Trung học thực hành, Đại học Sư Phạm Thành phố
Hồ Chí Minh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Quận 5

10

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong,
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Quận 5

11

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành
phố Hồ Chí Minh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Tân Bình

12

Trường Trung học phổ thông Gia Định

Thành phố
Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh

13

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

Thành phố
Hồ Chí Minh

Quận 1

14

Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu

An Giang

TP.Long Xuyên

15

Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa

An Giang

TP.Châu Đốc

16

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Hải Phòng

Ngô Quyền

17

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

Đà Nẵng

Sơn Trà

18

Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng

Cần Thơ

Q.Bình Thủy

19

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành,
Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

20

Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình

Thái Bình

TP Thái Bình

21

Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy,
Ninh Bình

Ninh Bình

Ninh Bình

22

Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

Trần Trung Chính (Sưu tầm).
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - NĂNG KHIẾU, NĂM HỌC 2013 - 2014.

23

Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang

24

Bắc Giang

TP Bắc Giang

Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

25

Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

26

Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng

Cao Bằng

Cao Bằng

27

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi

H...
TUYN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN - NĂNG KHIẾU, NĂM HC 2013 - 2014.
Trần Trung Chính (Sưu tầm).
DANH SÁCH 77 TRƯỜNG ĐIỂM,
CHUYÊN, NĂNG KHIẾU
TẠI VIỆT NAM
STT TÊN TRƯỜNG
TNH/
THÀNH PH
QUN/HUYN/
THÀNH PH/
TH
1
ng Trung hc ph
i hm
Ni
Hà Ni Cu Giy
2
ng Trung hc ph
thông chuyên Khoa hc T nhiên,
i hc Quc gia Hà Ni
Hà Ni Thanh Xuân
3
ng Trung hc ph
thông chuyên ngoi ngi hc
Quc gia Hà Ni
Hà Ni Cu Giy
4 ng Trung hc ph thông chuyên Hà Ni - Amsterdam Hà Ni Cu Giy
5 ng Trung hc ph i Hà Ni y H
6 ng Trung hc ph  Hà Ni 
7 ng Trung hc ph thông chuyên Nguyn Hu Hà Ni 
8
ng Ph

 i hc Qu
c gia Thành
ph H Chí Minh
Thành ph
H Chí Minh
Qun 10
9
ng Trung hc thi hm Thành ph
H Chí Minh
Thành ph
H Chí Minh
Qun 5
10
ng Trung hc ph
thông chuyên H
ng Phong,
Thành ph H Chí Minh
Thành ph
H Chí Minh
Qun 5
11
ng Trung hc ph
thông Nguyng Hi
n, Thành
ph H Chí Minh
Thành ph
H Chí Minh
Tân Bình
12 ng Trung hc ph nh
Thành ph
H Chí Minh
Qun Bình Thnh
13 ng Trung hc ph thông chuyên Tr
Thành ph
H Chí Minh
Qun 1
14 ng Trung hc ph thông chuyên Thoi Ngc Hu An Giang TP.Long Xuyên
15 ng Trung hc ph thông chuyên Th  An Giang c
16 ng Trung hc ph thông chuyên Trn Phú, Hi Phòng Hi Phòng Ngô Quyn
17 ng Trung hc ph  ng 
18 ng Trung hc ph thông chuyên Lý T Trng C Q.Bình Thy
19
ng Trung hc ph
thông chuyên Nguyn T
t Thành,
Yên Bái
Yên Bái Yên Bái
20 ng Trung hc ph thông chuyên Thái Bình Thái Bình TP Thái Bình
21
ng Trung hc ph
    y,
Ninh Bình
Ninh Bình Ninh Bình
22 ng Trung hc ph   
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
77 đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường chuyên năm học 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
77 đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường chuyên năm học 2013 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
77 đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường chuyên năm học 2013 9 10 292