Ktl-icon-tai-lieu

adjust hysys

Được đăng lên bởi vanlucth02
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGICAL
OPERATIONS

Contents
1

Adjust

2

Balance

3

Recycle

4

Set

5

Spreadsheet

Adjust
Thay đổi, hiệu chỉnh giá trị của một biến dòng (biến
độc lập) thỏa mãn giá trị được yêu cầu hoặc được
chỉ rõ (biến phụ thuộc) trong một dòng khác hoặc
thao tác khác
Trong flowsheet với những vấn đề không giải trực
tiếp  Thực hiện kỹ thuật Trial-and-Error  công
cụ Adjust sẽ thực hiện nhanh chóng

Adjust rất linh hoạt, có thể tính toán với một hoặc
một vài biến đồng thời

Adjust
Adjust có các chức năng:
 Hiệu chỉnh biến độc lập cho đến khi biến phụ thuộc
thỏa mãn giá trị mục tiêu
 Hiệu chỉnh biến độc lập cho đến khi biến phụ thuộc
đạt giá trị của một biến tương tự cho đối tượng khác,
cộng thêm độ lệch cho phép

Cài đặt Adjust:
 Add Operation từ Flowsheet Menu, chọn Adjust
 Chọn Adjust trong Object Palette

Adjust
Nếu có đầy đủ các thông tin trong Parameters
tab thì Adjust sẽ tự động tính toán
Nếu bỏ qua một hoặc cả Minimum/Maximum
trong Parameters tab thì phải thực hiện Adjust
bằng cách bấm phím Start
Có thể thực hiện tính toán với một Adjust và
nhiều Adjust đồng thời

Adjust – Ví dụ

Adjust – Ví dụ
Composition: C1 ; C2 ; C3 ; i-C4 ; n-C4 ; i-C5 ;
n-C5 ; C6 ; C7 ; C8
FP: PR EOS
Enter Simulation Environment
Nhập dòng nguyên liệu

Nhập tháp tách pha

Nhập dòng nguyên liệu
In this cell…

Enter…

Name

Feed

Temperature

60 oF

Pressure

600 psia

Molar Flow

144 lbmole/hr

Component

Mole Fraction

Component

Mole Fraction

C1

0.4861

i-C5

0.0486

C2

0.1389

n-C5

0.0417

C3

0.0694

C6

0.0486

i-C4

0.0625

C7

0.0278

n-C4

0.0556

C8

0.0208

Nhập tháp tách pha

In this cell…

Enter…

Conections
Name

V-100

Inlets

Feed

Vapour Outlet

SepVap

Liquid Outlet

SepLiq

Nhập tháp tách pha

Nhập Adjust
Tab

Input Area

Entry

Adjust Variable

Feed Temperature

Connections Target Variable

SepLiq Molar Flow

Parameters

Spec.Target Value

100 lbmole/hr

Method

Secant

Tolerance

1 lbmole/hr

Step Size

20 F

Maximum Iterations 10

Nhập Adjust

Nhập Adjust

Thực hiện tính với Adjust

Kết quả tính với Adjust
STREAM
Name

Feed

Vapour Fraction

0.3064

Temperature [F]

-15.578

Presure [psia]

600.00

Molar Flow [lbmole/hr]

144

Mass Flow [lb/hr]

5438

Liq Vol Flow [barrel/day]
Heat Flow [Btu/hr]

788.6
-7.321e+06

Multiple Adjust
Tính toán đồng thời tất cả ADJUSTS
Kết quả tính của một Adjust sẽ tác động đến các
Adjust khác

...
LOGICAL
OPERATIONS
adjust hysys - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
adjust hysys - Người đăng: vanlucth02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
adjust hysys 9 10 116