Ktl-icon-tai-lieu

AN SĨ TOÀN THƯ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vạn Thiện Tiên Tư Tập

Trang 1

Trung Tâm Diệu Pháp Âm
1355 Hoàng Sa ( 318/119 Phạm Văn Hai) F5, Q Tân Bình, TPHCM
Website: 

VẠN THIỆN
TIÊN TƯ TẬP
Tác giả: Chu An Sĩ
Dịch giả: Giới Nghiêm
Sửa bản in: Diệu Pháp Âm

Vạn Thiện Tiên Tư Tập

Trang 2

Lời nói đầu
Thánh giáo tuy nói như nhau, nhưng Phật pháp thật
hơn hết. Không cần phải tìm áo nghĩa sâu xa, ngay nơi
giới “không sát sanh”, cũng đã đáng được coi là
Thánh trong Thánh, không gì có thể so sánh. Con
người bất luận trí hay ngu, sát sanh đều đưa tới khổ
báo lớn, phóng sanh đưa đến phước đức lớn. Tội,
phước lớn nhất, không gì qua giết hại và phóng sanh.
Cho nên con vật thích an tránh nguy, với con người
không khác nhau gì mấy! Trong thư, truyện, thấy nhan
nhản những việc giết hại, đến nỗi nhìn mãi thành
quen, cho là việc thường. Chỉ có đức Phật, đưa ra giới
sát đầu tiên, thống thiết phá bỏ, ai hay vạn vật nhất
thể? Nay Nho gia cũng nói ái vật, tôi không biết cắt xé
băm vằm mà nói ái vật là ái chỗ nào. Chặt cây giết
thú, không cần đúng lúc; bất hiếu, không biết hoà mục
thường còn; trong vũ trụ cố nhiên lúc nào cũng có
giết; hạn hán lụt lội, cũng biết cấm tuyệt giết mổ,
mong cảm động lòng trời; nhưng khi chiến tranh giết
chóc, thì chẳng hỏi vì sao, tôi thật không hiểu được.
Kinh nói: Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện thế
gian, ban bố lệnh bất sát, quốc độ nhân dân được giàu
mạnh thọ mạng sống lâu, đến nỗi không nghe tiếng
chiến tranh đói khổ. Sanh vào thời Kiếp trược, thế vận
giang hà, tiên thánh thấy thế cuộc khó phản hồi, vạn
bất đắc dĩ, mới nói ra những lời gây hoạ hại cho mình.
Những kẻ phàm phu tham ăn, đâu chịu được những lời
ấy. Chu An Sĩ bạn tôi, cảm thương cho cuộc đời, đã
viết sách này, để cảnh tỉnh nhân tâm, vãn hồi kiếp sát,

Vạn Thiện Tiên Tư Tập

Trang 3

sưu tầm chọn lựa, giải thích rõ ràng, để hàng ngoại
đạo cùng được biết, phá bỏ thuyết cổ hủ cố chấp của
Nho gia, mong họ sớm tỉnh giác. Cùng chí hướng nên
khuyên nhau, khắc in truyền bá. Nghĩ đến “sát” là giới
đầu, “nhân” là gốc thiện, Phật đã ban bố, dạy bảo rõ
ràng, nên đặt tên “Vạn Thiện Tiên Tư”. Sách này, hiện
tại được vô lượng chư hiền thánh, từ bi hộ trì; chư
thiên quỷ thần, cung kính vây quanh, đáng dùng
hương hoa, vung rải cúng dường.
Trương Lập kính đề

Vạn Thiện Tiên Tư Tập

Trang 4

VẠN THIỆN TIÊN TƯ TẬP
QUYỂN 1
NHÂN QUẢ KHUYẾN (THƯỢNG)
Khuyên đọc sách này (Thiên này là cương lãnh của
giới sát)
“Nhân” đứng đầu Ngũ thường, “Từ” đứng đầu vạn
đức. Phật, Lão, Nho tuy khác nhau, nhưng cùng một
cách tuyên thuyết. Ai...
Vạn Thiện Tiên Tư Tập Trang 1
Trung Tâm Diệu Pháp Âm
1355 Hoàng Sa ( 318/119 Phạm Văn Hai) F5, Q Tân Bình, TPHCM
Website: www.dieuphapam.vn
VẠN THIỆN
TIÊN TƯ TẬP
Tác giả: Chu An Sĩ
Dịch giả: Giới Nghiêm
Sửa bản in: Diệu Pháp Âm
AN SĨ TOÀN THƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN SĨ TOÀN THƯ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
AN SĨ TOÀN THƯ 9 10 413