Ktl-icon-tai-lieu

An Sỉ Toàn Thư Tây Qui Trực Chỉ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BẤT TỊNH QUÁN TỤNG

Pháp sư Tỉnh Am
Người dịch: Giới Nghiêm
Phật vì những chúng sanh tham dục mà nói bất tịnh quán, quán một
thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể vượt ái hà và siêu khổ hải. Tôi rảnh rỗi
đọc “Đại Trí Độ Luận”, rồi nhân đó lấy ý, diễn thành kệ, để tự nhắc mình,
đồng thời nhắc nhở thế gian, kệ rằng:
Tử tưởng: Ân ái rồi cũng chết, thân này có bền lâu? Thay ai khóc vô
ích, ai khéo hiểu tư lường?
Trướng tưởng: Vừa đang độ thanh xuân, bỗng thành thân sình trướng;
tuổi niên thiếu trước mắt, dung mạo lại thế nào?
Thanh ứ tưởng: Tướng trắng đỏ rõ ràng, thân xanh vàng ứ nát; xin anh
mở mắt coi, đó chẳng phải người khác.
Hoại tưởng: Da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện ra; nếu nhìn cho
thấu đáo, chỗ nào đáng luyến lưu?
Huyết đồ tưởng: không còn mỹ miều nữa, toàn máu mủ tanh hôi; muốn
tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần phôi phai.
Nùng lạn tưởng: Thối rữa thật khó nhìn, tanh hôi không thể ngửi; đâu
ngờ nơi mủ chảy, là chỗ từng bôi son.
Đạm tưởng: dê chó ăn thịt người, người từng ăn dê chó; không biết
người và thú, ai thối lại ai thơm?
Tán tưởng: Hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi đường; quán kỹ tướng
xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu?
Cốt tưởng: Vốn bộ xương trắng xoá, mà từng dối người ta; ngày xưa
xem là giả, ngày nay thấy chân thường.
Thiêu tưởng: Thế lửa nóng hừng hực, xương tàn chốc hoá không; nhìn
xem trong khói lửa, có khởi tham tâm không?
Kệ trên hơi sơ lược, chưa quán kỹ, làm thêm luật ngũ ngôn, cho rộng
hơn.
Tử tưởng: ái luyến rồi cũng biệt, thê lương không nỡ nhìn; thức vừa ra
khỏi thể, thân đã mặc áo quan; lửa đêm sưởi nhà trống, gió thu lạnh màu
tang; khuyên ai gặp ngày ấy, hãy quán tưởng thân tàn.
Trướng tưởng: Phong đại thổi bên trong, chốc lát đã sình trướng; thân
như bịch nước đầy, bụng tợ dưa bứt dây; nước bứa ra ghê tởm, rồi ruồi nhặng
bu đầy; từng vì da mỏng dối, hối hận sai năm xưa.
Thanh ứ tưởng: Nắng gió thổi nướng lâu, xanh vàng rất đáng thương;
da khô đầu tiên háp, xương mục nửa phần trên; tai mũi khuyết lỗ hổng, gân
cốt đứt liên hồi; người đá tuy không nói, nhìn đây cũng hỡi ôi.

2

Hoại tưởng: Da thịt vừa vữa ra, hình chất liền lở loét; nứt nẻ nhiều
đường nứt, giòi bọ rúc ngổn ngang; dây khô quấn tóc rối, rêu ẩm vụn áo
quần; gửi lời người xinh đẹp, thôi bôi vẽ túi dơ.
Huyết đồ tưởng: Một mảng máu vô tình, ngàn năm người không dậy;
đầm đìa bết tử thi, bừa bộn dơ đất cát; Chớ hỏi tướng xấu đẹp, ai hay thân gái
trai; thương thay đôi mắt thịt, lầm nhận giả làm chân.
Nùng lạn tưởng: Da mỏng dán giấy rách, thịt thối bỏ canh t...
1
BẤT TỊNH QUÁN TỤNG
Pháp sư Tỉnh Am
Người dịch: Giới Nghiêm
Phật những chúng sanh tham dục mà nói bất tịnh quán, quán một
thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể vượt ái hà và siêu khổ hải. Tôi rảnh rỗi
đọc “Đại Trí Độ Luận”, rồi nhân đó lấy ý, diễn thành kệ, để tự nhắc mình,
đồng thời nhắc nhở thế gian, kệ rằng:
Tử tưởng: Ân ái rồi cũng chết, thân này bền lâu? Thay ai khóc
ích, ai khéo hiểu tư lường?
Trướng tưởng: Vừa đang đ thanh xuân, bỗng thành thân sình trướng;
tuổi niên thiếu trước mắt, dung mạo lại thế nào?
Thanh tưởng: Tướng trắng đỏ rõ ràng, thân xanh vàng nát; xin anh
mở mắt coi, đó chẳng phải người khác.
Hoại tưởng: Da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện ra; nếu nhìn cho
thấu đáo, chỗ nào đáng luyến lưu?
Huyết đồ tưởng: không còn mỹ miều nữa, toàn máu mủ tanh hôi; muốn
tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần phôi phai.
Nùng lạn tưởng: Thối rữa thật khó nhìn, tanh hôi không thể ngửi; đâu
ngờ nơi mủ chảy, là chỗ từng bôi son.
Đạm tưởng: chó ăn thịt người, người từng ăn chó; không biết
người và thú, ai thối lại ai thơm?
Tán tưởng: Hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi đường; quán kỹ ớng
xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu?
Cốt tưởng: Vốn bộ xương trắng xoá, mà từng dối người ta; ngày xưa
xem là giả, ngày nay thấy chân thường.
Thiêu tưởng: Thế lửa nóng hừng hực, xương tàn chốc hoá không; nhìn
xem trong khói lửa, có khởi tham tâm không?
Kệ trên hơi lược, chưa quán kỹ, làm thêm luật ngũ ngôn, cho rộng
hơn.
Tử tưởng: ái luyến rồi cũng biệt, thê lương không nỡ nhìn; thức vừa ra
khỏi thể, thân đã mặc áo quan; lửa đêm sưởi nhà trống, gió thu lạnh màu
tang; khuyên ai gặp ngày ấy, hãy quán tưởng thân tàn.
Trướng tưởng: Phong đại thổi n trong, chốc lát đã sình trướng; thân
như bịch nước đầy, bụng tợ dưa bứt dây; nước bứa ra ghê tởm, rồi ruồi nhặng
bu đầy; từng vì da mỏng dối, hối hận sai năm xưa.
Thanh tưởng: Nắng gió thổi nướng lâu, xanh vàng rất đáng thương;
da khô đầu tiên háp, ơng mục nửa phần trên; tai mũi khuyết lỗ hổng, n
cốt đứt liên hồi; người đá tuy không nói, nhìn đây cũng hỡi ôi.
An Sỉ Toàn Thư Tây Qui Trực Chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Sỉ Toàn Thư Tây Qui Trực Chỉ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
An Sỉ Toàn Thư Tây Qui Trực Chỉ 9 10 83