Ktl-icon-tai-lieu

AN SĨ TOÀN THƯ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

AN SỸ TOÀN THƯ
Quyển 4
BẤT TỊNH QUÁN TỤNG
Pháp sư Tỉnh Am
Người dịch: Giới Nghiêm
Phật vì những chúng sanh tham dục mà nói bất tịnh
quán, quán một thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể
vượt ái hà và siêu khổ hải. Tôi rảnh rỗi đọc “Đại Trí
Độ Luận”, rồi nhân đó lấy ý, diễn thành kệ, để tự nhắc
mình, đồng thời nhắc nhở thế gian, kệ rằng:
Tử tưởng: Ân ái rồi cũng chết, thân này có bền lâu?
Thay ai khóc vô ích, ai khéo hiểu tư lường?
Trướng tưởng: Vừa đang độ thanh xuân, bỗng thành
thân sình trướng; tuổi niên thiếu trước mắt, dung mạo
lại thế nào?
Thanh ứ tưởng: Tướng trắng đỏ rõ ràng, thân xanh
vàng ứ nát; xin anh mở mắt coi, đó chẳng phải người
khác.
Hoại tưởng: Da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện
ra; nếu nhìn cho thấu đáo, chỗ nào đáng luyến lưu?
Huyết đồ tưởng: không còn mỹ miều nữa, toàn máu
mủ tanh hôi; muốn tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần
phôi phai.
1

2

Nùng lạn tưởng: Thối rữa thật khó nhìn, tanh hôi
không thể ngửi; đâu ngờ nơi mủ chảy, là chỗ từng bôi
son.
Đạm tưởng: dê chó ăn thịt người, người từng ăn dê
chó; không biết người và thú, ai thối lại ai thơm?
Tán tưởng: Hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi
đường; quán kỹ tướng xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu?
Cốt tưởng: Vốn bộ xương trắng xoá, mà từng dối
người ta; ngày xưa xem là giả, ngày nay thấy chân
thường.
Thiêu tưởng: Thế lửa nóng hừng hực, xương tàn chốc
hoá không; nhìn xem trong khói lửa, có khởi tham
tâm không?
Kệ trên hơi sơ lược, chưa quán kỹ, làm thêm luật ngũ
ngôn, cho rộng hơn.
Tử tưởng: ái luyến rồi cũng biệt, thê lương không nỡ
nhìn; thức vừa ra khỏi thể, thân đã mặc áo quan; lửa
đêm sưởi nhà trống, gió thu lạnh màu tang; khuyên ai
gặp ngày ấy, hãy quán tưởng thân tàn.
Trướng tưởng: Phong đại thổi bên trong, chốc lát đã
sình trướng; thân như bịch nước đầy, bụng tợ dưa bứt
dây; nước bứa ra ghê tởm, rồi ruồi nhặng bu đầy; từng
vì da mỏng dối, hối hận sai năm xưa.
Thanh ứ tưởng: Nắng gió thổi nướng lâu, xanh vàng
rất đáng thương; da khô đầu tiên háp, xương mục nửa
2

3

phần trên; tai mũi khuyết lỗ hổng, gân cốt đứt liên
hồi; người đá tuy không nói, nhìn đây cũng hỡi ôi.
Hoại tưởng: Da thịt vừa vữa ra, hình chất liền lở loét;
nứt nẻ nhiều đường nứt, giòi bọ rúc ngổn ngang; dây
khô quấn tóc rối, rêu ẩm vụn áo quần; gửi lời người
xinh đẹp, thôi bôi vẽ túi dơ.
Huyết đồ tưởng: Một mảng máu vô tình, ngàn năm
người không dậy; đầm đìa bết tử thi, bừa bộn dơ đất
cát; Chớ hỏi tướng xấu đẹp, ai hay thân gái trai;
thương thay đôi mắt thịt, lầm nhận giả làm chân.
Nùng lạn tưởng: Da mỏng dá...
1
AN SỸ TOÀN THƯ
Quyển 4
BẤT TỊNH QUÁN TỤNG
Pháp sư Tỉnh Am
Người dịch: Giới Nghiêm
Phật những chúng sanh tham dục nói bất tịnh
quán, quán một thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể
vượt ái và siêu khổ hải. Tôi rảnh rỗi đọc “Đại T
Độ Luận”, rồi nhân đó lấy ý, diễn thành kệ, để tự nhắc
mình, đồng thời nhắc nhở thế gian, kệ rằng:
Tử tưởng: Ân ái rồi cũng chết, thân này có bền lâu?
Thay ai khóc vô ích, ai khéo hiểu tư lường?
Trướng tưởng: Vừa đang độ thanh xuân, bỗng thành
thân sình trướng; tuổi niên thiếu trước mắt, dung mạo
lại thế nào?
Thanh tưởng: Tướng trắng đ ràng, thân xanh
vàng nát; xin anh m mắt coi, đó chẳng phải người
khác.
Hoại tưởng: Da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện
ra; nếu nhìn cho thấu đáo, chỗ nào đáng luyến lưu?
Huyết đồ tưởng: không còn mỹ miều nữa, toàn máu
mủ tanh hôi; muốn tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần
phôi phai.
1
AN SĨ TOÀN THƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN SĨ TOÀN THƯ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
AN SĨ TOÀN THƯ 9 10 961