Ktl-icon-tai-lieu

an toàn điện

Được đăng lên bởi nguyenotobkhn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1958 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Những Khái Niệm Cơ Bản Về An Toàn Điện.
Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, từ nông thôn
đến thành thị, số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều.
An toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động:
Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:
Thiếu các hiểu biết về an toàn điện.
o Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.
·
Dòng điện có thể làm chết người:
o Trường hợp chung: khoảng 100[mA].
Có trường hợp chỉ khoảng (5 - 10)[mA] đã làm chết người (tuỳ thuộc điều
kiện nơi xảy ra tai nạn và trạng thái sức khoẻ của nạn nhân).
·
Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như:
o Huỷ hoại cơ quan thần kinh điều khiển các giác quan bên trong của người,
làm tê liệt cơ bắp,
o Huỷ hoại cơ quan hô hấp, sưng màng phổi, ...
o Huỷ hoại cơ quan tuần hoàn máu.
a). Điện trở của người.
·
Điện trở của cơ thể người:
o Da có điện trở lớn nhất, chủ yếu do trên da có lớp sừng dày khoảng (0,05
- 0,2) [mm].
o Xương có điện trở tương đối lớn.
o Thịt và máu có điện trở nhỏ.
·
Điện trở của người rất không ổn định và phụ thuộc:
o trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh của người, VD:
§ Khi người khô ráo, điện trở là (10.000 - 100.000)[Ω]
Điện trở người phụ thuộc vào chiều dày lớp sừng da, nếu mất lớp sừng
trên da thì điện trở người còn khoảng (800 - 1000) [Ω]
môi trường xung quanh.
Khi tiếp xúc điện, nếu da người bị dí mạnh trên các cực điện, điện trở da
cũng giảm đi. Với điện áp bé (50 - 60)[V] có thể xem điện trở tỷ lệ nghịch
với diện tích tiếp xúc.
Khi có dòng điện qua người, điện trở người giảm tỷ lệ với thời gian tác
dụng của dòng điện, vì da bị đốt nóng, mồ hôi thoát ra và có sự thay đổi về
điện phân.
b). Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
·
Khi con người tiếp xúc với mạng điện, sẽ có dòng điện chạy qua người và
dòng điện sẽ tác dụng vào cơ thể người.

·
Dòng điện là yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật. Điện
trở của thân người, điện áp đặt vào người chỉ làm biến đổi trị số dòng điện mà
thôi.
·
Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
o Biên độ dòng điện (trị số dòng điện).
o Tần số dòng điện.
o Đường đi của dòng điện.
o Thời gian tồn tại điện giật.
o Trình trạng sức khỏe (hoàn cảnh xảy ra tai nạn, và phản xạ của nạn nhân).

Bảng 5.1. Ngưỡng giá trị dòng điện Ing giới hạn gây tác hại lên cơ thể người.
Ing,[mA]

Tác hại đối với người
Điện xoay chiều AC, f = (50 - 60)[Hz]

Điện một chiều DC

0,6 - 1,5

Bắt đầu thấy tê

Chưa có cảm giác

2-3

Tê t...
1. Những Khái Niệm Cơ Bản VAn Toàn Điện.
Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, từ nông thôn
đến thành thị, số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều.
An toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động:
Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:
Thiếu các hiểu biết về an toàn điện.
o Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.
· Dòng điện có thể làm chết người:
o Trường hợp chung: khoảng 100[mA].
trường hợp chỉ khoảng (5 - 10)[mA] đã làm chết người (tuỳ thuộc điều
kiện nơi xảy ra tai nạn và trạng thái sức khoẻ của nạn nhân).
· Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như:
o Huỷ hoại cơ quan thần kinh điều khiển các giác quan bên trong của người,
làm tê liệt cơ bắp,
o Huỷ hoại cơ quan hô hấp, sưng màng phổi, ...
o Huỷ hoại cơ quan tuần hoàn máu.
a). Điện trở của người.
· Điện trở của cơ thể người:
o Da điện trở lớn nhất, chủ yếu do trên da lớp sừng dày khoảng (0,05
- 0,2) [mm].
o Xương có điện trở tương đối lớn.
o Thịt và máu có điện trở nhỏ.
· Điện trở của người rất không ổn định và phụ thuộc:
o trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh của người, VD:
§ Khi người khô ráo, điện trở là (10.000 - 100.000)[Ω]
Điện trở người phụ thuộc vào chiều dày lớp sừng da, nếu mất lớp sừng
trên da thì điện trở người còn khoảng (800 - 1000) [Ω]
môi trường xung quanh.
Khi tiếp xúc điện, nếu da người bị mạnh trên c cực điện, điện trở da
cũng giảm đi. Với điện áp (50 - 60)[V] thể xem điện trở tỷ lệ nghịch
với diện tích tiếp xúc.
Khi dòng điện qua người, điện trở người giảm tỷ lệ với thời gian tác
dụng của dòng điện, vì da bị đốt nóng, mồ hôi thoát ra và có sự thay đổi về
điện phân.
b). Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
· Khi con người tiếp xúc với mạng điện, sẽ dòng điện chạy qua người
dòng điện sẽ tác dụng vào cơ thể người.
an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn điện - Người đăng: nguyenotobkhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
an toàn điện 9 10 670