Ktl-icon-tai-lieu

An toàn giao thông

Được đăng lên bởi luongthikimthu00000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Phước Hòa 2
GV: Lương Thi Kim Thu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Môn: AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài:1

BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học
- Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới
2.Kĩ năng:
- Giải thích sự cần thiết của biển báo giao thông
- Mô tả lại cho người khác biết
3.Thái độ
- Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển
báo hiệu GT
II.NÔI. DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG
1.Ôn nội dung, ý nghĩa của nhưng biển báo hiệu giao thông đã học
- Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn
2.Học các biển báo hiệu giao thông mới(10 biển)
III.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
- 2 bộ biển báo(đã học và chưa học)
- Phiếu học tập
2.Học sinh
- Tìm hiểu ý nghĩa các biển báo GT quan sát trên đường
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC
SINH
Hoạt động 1:Trò chơi phóng viên
GV chọn môt HS đóng vai Phóng viên báo HS đóng vai
“Bạn đường”đặt câu hỏi xoay quanh nội
dung về biển báo giao thông
GV kết luận: Muốn phòng tránh TNGT GV và lớp nhận xét
mọi người cần có ý thức chấp hành
những hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo
giao thông
Hoạt động 2: Ôn lại các biển báo hiệu đã
học
Trò chơi nhớ tên biển báo : GV chọn 4 HS thực hiện
nhóm, mỗi nhóm 5 biển báo hiệu khác nhau Lớp theo dõi bạn thực hiện
-Biển báo cấm
đúng hay sai

Trường Tiểu học Phước Hòa 2
GV: Lương Thi Kim Thu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Biển báo nguy hiểm
-Biển hiệu lệnh
-Biển chỉ dẫn
GV nhân xét ghi điểm
Kết luận: Biển báo hiệu giao thông là
thể hiện lệnh điều khiển và sự chỉ dẫn
giao thông để đảm bảo ATGT; thực hiện
đúng điều quy định của biển báo hiệu
GT là thực hiện Luật GTĐB
Hoạt động 3:Nhận biết các biển báo GT
GV viết trên bảng tên 3 nhóm biển báo
Biển báo cấm Biển chỉ dẫn
Biển
nguy hiểm
Gọi 3 HS đại diện cho 3 nhóm lên trình bày
KL: Biển báo GT gồm 5 biển. Đó là hiệu
lệnh bắt buộc phải theo.
-Tác dụng của biển báo hiệu mới
Biển báo cấm: Báo cho người đi đường
biết nội dung và phạm vi cấm
Biển báo nguy hiểm
GV cho HS quan sát trả lời câu hỏi
Tác dụng: Báo cho người điều khiển xe
biết điều nguy hiểm có thể xảy ra
Biển chỉ dẫn: GV thực hiện tương tự như 2
biển trên
Hoạt động 4: Luyện tập
-GV đưa các biển ở các vị trí khác nhau
-GV phát phiếu bài tập
Hoạt động 5: Trò chơi
GV chia ...
Trường Tiểu học Phước Hòa 2 GV: Lương Thi Kim Thu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn: AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài:1
BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học
- Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới
2.Kĩ năng:
- Giải thích sự cần thiết của biển báo giao thông
- Mô tả lại cho người khác biết
3.Thái độ
- ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển
báo hiệu GT
II.NÔI. DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG
1.Ôn nội dung, ý nghĩa của nhưng biển báo hiệu giao thông đã học
- Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn
2.Học các biển báo hiệu giao thông mới(10 biển)
III.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
- 2 bộ biển báo(đã học và chưa học)
- Phiếu học tập
2.Học sinh
- Tìm hiểu ý nghĩa các biển báo GT quan sát trên đường
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC
SINH
Hoạt động 1:Trò chơi phóng viên
GV chọn môt HS đóng vai Phóng viên báo
“Bạn đường”đặt câu hỏi xoay quanh nội
dung về biển báo giao thông
GV kết luận: Muốn phòng tránh TNGT
mọi người cần ý thức chấp hành
những hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo
giao thông
Hoạt động 2: Ôn lại các biển báo hiệu đã
học
Trò chơi nhớ n biển báo : GV chọn 4
nhóm, mỗi nhóm 5 biển báo hiệu khác nhau
-Biển báo cấm
HS đóng vai
GV và lớp nhận xét
HS thực hiện
Lớp theo dõi bạn thực hiện
đúng hay sai
An toàn giao thông - Trang 2
An toàn giao thông - Người đăng: luongthikimthu00000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
An toàn giao thông 9 10 531