Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Lao Động Bài 2

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG

BÀI 2: VỆ SINH LAO ĐỘNG
I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BNN TRONG NGÀNH XD
II. ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
III. PHÒNG CHỐNG BỤI TRÊN CÔNG TRƯỜNG VÀ TRONG
CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
IV. TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
V. PHÒNG CHỐNG NHIỄM ĐỘC TRONG XÂY DỰNG
TÁC
HẠI

NGUYÊN
NHÂN

BIỆN PHÁP
KHẮC
PHỤC

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
TÁC HẠI
NGHỀ
NGHIỆP

Tất cả các yếu tố gây tác dụng có hại lên
con người riêng lẻ hay kết hợp trong điều
kiện sản xuất.

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Các tác hại nghề nghiệp trong ngành Xây dựng theo đặc
tính tác dụng lên con người được chia thành 10 nhóm:
1.Điều kiện vi khí hậu
không tiện nghi.

6.Tia năng lượng cường
độ lớn

2.Sự chênh lệch về áp
suất.

7.Làm việc cơ bắp căng
thẳng

3. Tiếng ồn sản xuất.

8. Các tia phóng xạ.

4. Rung động

9. Các chất độc

5. Bụi sản xuất

10.Sự nhìn căng thẳng

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

1.1. Tác hại nghề nghiệp
1. Điều kiện vi khí
hậu không tiện nghi.

2.Sự chênh lệch về áp suất.

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

1.1. Tác hại nghề nghiệp
3. Tiếng ồn sản xuất.
4. Rung động

5. Bụi sản xuất

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

1.1. Tác hại nghề nghiệp
6.Tia năng lượng cường
độ lớn
7.Làm việc cơ bắp căng
thẳng
8. Các tia phóng xạ.
9. Các chất độc
10.Sự nhìn căng thẳng

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

1.2. Biện pháp phòng tránh:
Thiết kế nhà xưởng: đảm
bảo yếu tố vi khí hậu.
Thông gió
Sử dụng các chất ít độc
hại hoặc không độc
Hoàn chỉnh quá trình tổ
chức thi công xây dựng
Cơ khí hóa
Giảm bớt sự tiếp xúc với
nơi phát sinh độc hại.

I. TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

1.2. Biện pháp phòng tránh:
Sử dụng các phương tiện
bảo vệ cá nhân.

Đề phòng bệnh phóng xạ
Thiết bị giảm nóng
Làm giảm và triệt tiêu tiếng
ồn và rung động

2.1. Ảnh hưởng của vi khí hậu đến sức khỏe
Khi lượng oxy
xuống còn 12%
 khó thở

giảm

Khi t00 môi trường > 3000C
 tiêu hao năng lượng
Độ ẩm không khí cao
 khó điều hòa nhiệt

Điều kiện vi khí hậu xấu
sẽ chóng mệt mỏi, cơ
thể suy nhược gây ra
bệnh tật và giảm năng
suất lao động.

2.2. Biện pháp phòng tránh:
Hiểu về điều kiện khí hậu tối ưu của nước ta
Đảm bảo trao đổi không khí
Đặt nắp chóp hút
Thiết bị bức xạ nhiệt phải bố trí ở các phòng riêng
Cải tiến kỹ thuật...
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
An Toàn Lao Động Bài 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Toàn Lao Động Bài 2 - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
An Toàn Lao Động Bài 2 9 10 25