Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Lao Động Bài 3

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG

Bài 3: KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG THI CÔNG

3.1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN
PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.2. AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG
3.3. KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC
THI CÔNG ĐẤT
3.4. KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC
XÂY GẠCH ĐÁ
3.5. KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG VIỆC DÙNG
DÀN GIÁO KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
3.6. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG
CÔNG TÁC LỢP MÁI
3.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BÊ
TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.1. Những quy định
chung về an toàn lao
động trên công trường
o Không đi vào khu vực
nguy hiểm.
o Không tự động điều
khiển máy, thiết bị.
o Sử dụng đúng phương
tiện bảo vệ cá nhân phù
hợp.

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.1. Những quy định chung
về an toàn lao động trên
công trường

Không hút thuốc, dùng
lửa ở những nơi cấm lửa.
Sử dụng dụng cụ đồ
nghề, máy, thiết bị đúng
chủng loại, có chất lượng tốt,
không bị hư hỏng.
Sử dụng xong dụng cụ
phải vệ sinh, cất giữ bảo
quản cẩn thận và đúng nơi
quy định.

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.1. Những quy định chung về an toàn lao động
trên công trường
o Không uống rượu, bia trước và trong ca làm việc.
o Không đùa nghịch, tung ném bất cứ đồ vật gì trong
khu vực làm việc và từ trên cao xuống.
o Khi phát hiện thấy sự cố có nguy cơ gây tai nạn,
cháy nổ phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp.
o Khi bị chấn thương hoặc biết người bị chấn thương
cần khai báo để có biện pháp xử lý.

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.2. Các biện pháp an toàn lao động trong tổ chức
mặt bằng thi công
Mặt bằng thi công quy định rõ chỗ làm việc của máy
móc, kho vật liệu và nơi để cấu kiện, ...

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.2. Các biện pháp an toàn lao động trong tổ chức
mặt bằng thi công
Trước khi thiết kế mặt bằng cần nghiên cứu:
• Trình tự công việc tiến hành, công việc nguy hiểm.
• Bố trí lối vào và đường vành đai cho công nhân; các
lối vào và ra cho phương tiện cấp cứu; các rào chắn
bảo vệ.
• Lối đi cho phương tiện giao thông.
• Vật liệu và thiết bị gần nơi sản xuất.
•

Nắm quy trình hoạt động của máy móc phục vụ thi
công.

3.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP
AN TOÀN LAO ĐỘNG
3.1.2. Các biện pháp an toàn lao động trong tổ chức
mặt bằng thi công
Trước khi thiết kế mặt bằng cần nghiên cứu:
•Bố trí trang thiết bị y tế, chăm sóc công nhân.
•Bố trí ánh sáng đầy đủ, phù...
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
An Toàn Lao Động Bài 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Toàn Lao Động Bài 3 - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
An Toàn Lao Động Bài 3 9 10 808