Ktl-icon-tai-lieu

Axit axetic

Được đăng lên bởi tiendat80
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 29
Tiết 57

Ngày soạn: 27 / 11 / 2010
Ngày dạy:

C2H4O2 = 60
I/ Mục tiêu bài dạy:
1/ Kiến thức: Biết được:
- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.
- Tính chất vật lý; tính chất hóa học và ứng dụng của axit axetic.
- Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.
2/ Kĩ năng:
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo
phân tử và tính chất hóa học.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic.
-Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.
- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoạc tạo thành trong phản ứng.
3/ Thái độ: sử dụng chất thích hợp
4/ Trọng tâm:
- CTCT của axit axetic và đặc điểm cấu tạo.
- Hóa tính và cách điều chế axit axetic từ ancol etylic.
II/ Phương pháp:
Thínghiệm chứng minh - Trực quan.
III/ Chuẩn bị:
1/ Của GV:
- Axit axetic, giấy quì, dd NaOH, CuO, Zn, Na2CO3, Rượu etylic, H2SO4 đđ, phenolphtalein
- Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, cốc thủy tinh, ống nhỏ giọt, hộp lắp ráp mô hình phân tử.
2/ Của HS:
Sưu tầm tranh ảnh về ứng dụng của axit axetic.
IV/ Tiến trình bài dạy:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Viết CTCT và PTHH điều chế rượu etylic. Sửa bài tập 5/139- SGK
- Nêu tính chất hóa học của rượu etylic. Viết PTHH. Sửa bài tập 44.2/48- SBT.
3/ Bài mới:
● Khi lên men dung dịch rượu etylic, người ta thu được giấm ăn, đó chính là dung dịch axit axetic.
Vậy axit axetic có CTCT như thế nào? Nó có tính chất và ứng dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm
nay.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
I/ Tính chất vật lý:
- Hãy quan sát lọ axit
- HS quan sát - trả lời
axetic và cho biết thể,
Là chất lỏng không màu, vị chua, tan
màu, mùi, vị.
vô hạn trong nước.
- Axit axetic có tan
- HS làm thí nghiệm- nêu
trong nước không? Hãy nhận xét.
làm thí nghiệm?
II/ Cấu tạo phân tử:
- Quan sát hình 5.4- hãy
HS ráp mô hình- Viết
- CTCT:
H
O
ráp mô hình phân tử axit CTCT - nhận xét.
‫ا‬
axetic. Trong phân tử
H–C–C
axit axetic có đặc điểm
‫ا‬
gì?
H
O–H
GV thông báo:
Viết gọn CH3 – COOH
chính nhóm – COOH
- Nhóm – COOH đặc trưng cho axit hữu

gây ra tính axit.
? Axit axetic có tính chất
của một axit không?
Có 5 ống nghiệm
đựng: quỳ tím, dd
HS làm thí nghiệm theo
NaOH, CuO, Zn,
nhóm- đại diện nhóm nêu
Na2CO3
Yêu cầu
hiện tượng, viết ptpư.
HS nhỏ từ từ axit axetic
Nhóm khác nhận xét.
vào- nhận xét, nêu hiện
tượng và viết các PTPƯ
xảy ra.

? Axit axetic có tác
dụng với rượu không?
GV tiến hành TNHS quan sát thí nghi...
Tuần 29 Ngày soạn: 27 / 11 / 2010
Tiết 57 Ngày dạy:
C
2
H
4
O
2
= 60
I/ Mục tiêu bài dạy:
1/ Kiến thức: Biết được:
- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.
- Tính chất vật lý; tính chất hóa học và ứng dụng của axit axetic.
- Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.
2/ Kĩ năng:
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo
phân tử và tính chất hóa học.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic.
-Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.
- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoạc tạo thành trong phản ứng.
3/ Thái độ: sử dụng chất thích hợp
4/ Trọng tâm:
- CTCT của axit axetic và đặc điểm cấu tạo.
- Hóa tính và cách điều chế axit axetic từ ancol etylic.
II/ Phương pháp:
Thínghiệm chứng minh - Trực quan.
III/ Chuẩn bị:
1/ Của GV:
- Axit axetic, giấy quì, dd NaOH, CuO, Zn, Na
2
CO
3
, Rượu etylic, H
2
SO
4
đđ, phenolphtalein
- Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, cốc thủy tinh, ống nhỏ giọt, hộp lắp ráp mô hình phân tử.
2/ Của HS: Sưu tầm tranh ảnh về ứng dụng của axit axetic.
IV/ Tiến trình bài dạy:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Viết CTCT và PTHH điều chế rượu etylic. Sửa bài tập 5/139- SGK
- Nêu tính chất hóa học của rượu etylic. Viết PTHH. Sửa bài tập 44.2/48- SBT.
3/ Bài mới:
● Khi lên men dung dịch rượu etylic, người ta thu được giấm ăn, đó chính là dung dịch axit axetic.
Vậy axit axetic có CTCT như thế nào? Nó có tính chất và ứng dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm
nay.
Hoạt động của GV - HS Nội dung
- Hãy quan sát lọ axit
axetic và cho biết thể,
màu, mùi, vị.
- Axit axetic có tan
trong nước không? Hãy
làm thí nghiệm?
- Quan sát hình 5.4- hãy
ráp mô hình phân tử axit
axetic. Trong phân tử
axit axetic có đặc điểm
gì?
GV thông báo:
chính nhóm – COOH
- HS quan sát - trả lời
- HS làm thí nghiệm- nêu
nhận xét.
HS ráp mô hình- Viết
CTCT - nhận xét.
I/ Tính chất vật lý:
Là chất lỏng không màu, vị chua, tan
vô hạn trong nước.
II/ Cấu tạo phân tử:
- CTCT: H O
ا
H – C – C
ا
H O – H
Viết gọn CH
3
– COOH
- Nhóm – COOH đặc trưng cho axit hữu
Axit axetic - Trang 2
Axit axetic - Người đăng: tiendat80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Axit axetic 9 10 512