Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER

Được đăng lên bởi ngocphu05
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2097 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER
-------------Mục tiêu của bài học:
- Giúp học viên bước đầu làm quen với chương trình soạn thảo như: tạo tài liệu mới, ghi
lưu thành tập tin, mở/ đóng tài liệu, di chuyển giữa các tài liệu, sử dụng công cụ trợ giúp.
- Học viên hiểu và có thể tự thao tác chỉnh sửa các thông số cơ bản như: chuyển đổi chế
độ hiển thị trang, phóng to/ thu nhỏ
1. Bước đầu làm quen với chương trình
1.1. Cách khởi động chương trình Writer
•

Khởi động:

- Cách 1: Nhấn Start\Programs\LibreOffice3.3.org\ LibreOffice.org Writer.

- Cách 2: Bấm đúp chuột vào biểu tượng

trên

màn hình nền của

Windows,… Xuất hiện giao diện:

 Chọn
Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer

Trang 1

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

1.2. Tìm hiểu giao diện chương trình:

Thanh tiêu đề
(Title)

Thanh trình
đơn
(Menu)

Thanh công cụ
Chuẩn
(Standard)

Thanh công cụ
Định dạng
(Formating) Thanh thước kẻ
(Ruler)

VÙNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Thanh trạng
thái
(Status)

Thanh công
cụ vẽ
(Drawing)

Thanh cuộn
(Scroll)

Hình: Giao diện chính của LibreOffice.org Writer
•

Thanh tiêu đề (Title Bar): Hiển thị tên tài liệu đang soạn thảo và tên chương
trình LibreOffice.

•

Thanh trình đơn (Menu Bar): Chứa các lệnh để gọi tới các chức năng
của Writer trong khi làm việc. Khi bấm chuột vào từng lệnh các lệnh con
trong menu tương ứng sẽ xuất hiện cho người dùng chọn. Quan sát menu lệnh
gồm các mục sau:

Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer

Trang 2

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

Các lệnh trong menu File:

Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer

Các lệnh trong menu Edit:

Trang 3

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

Các lệnh trong menu View

Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer

Các lệnh trong menu Insert:

Trang 4

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

Các lệnh trong menu Format

Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer

Các lệnh trong menu Table

Trang 5

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

•

Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar): Chứa các biểu tượng của
các lệnh thường dùng.

New : Mở 1 trang văn bản mới
Open: Mở 1 văn bản đã có
Save: Lưu văn bản
Export directly as PDF: chuyển tập tin ra dạng file.PDF
Print: In văn bản
Print Preview: Xem thử văn bản trước khi in
Cut : Cắt
Copy: Sao chép
Paste: Dán
Can’t Undo: Bỏ thao tác vừa thực hiện
Can’t Restore : Lấy lại thao tác vừa Can’t Undo
Show Draw Functions: Cho ẩn hiện thanh cộng cụ vẽ Drawings
More Buttons: Thêm h...
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER
--------------
Mục tiêu của bài học:
- Giúp học viên bước đầu làm quen với chương trình soạn thảo như: tạo tài liệu mới, ghi
lưu thành tập tin, mở/ đóng tài liệu, di chuyển giữa các tài liệu, sử dụng công cụ trợ giúp.
- Học viên hiểu thể tự thao tác chỉnh sửa các thông số bản như: chuyển đổi chế
độ hiển thị trang, phóng to/ thu nhỏ
1. Bước đầu làm quen với chương trình
1.1. Cách khởi động chương trình Writer
Khởi động:
- Cách 1: Nhấn Start\Programs\LibreOffice3.3.org\ LibreOffice.org Writer.
- Cách 2: Bấm đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền của
Windows,… Xuất hiện giao diện:
Chọn
Tài liệu hướng dẫn PMNM Open office Writer Trang 1
BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER - Người đăng: ngocphu05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
BÀI 01: LÀM QUEN VỚI WRITER 9 10 807