Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức Cấp n

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 12248 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 28 tháng 10 năm 2004

Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định
Thức Cấp n
Định thức được định nghĩa khá phức tạp, do đó khi tính các định thức cấp cao (cấp lớn
hơn 3) người ta hầu như không sử dụng định nghĩa định thức mà sử dụng các tính chất của
định thức và thường dùng các phương pháp sau.

1

Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác

Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột) của ma trận và các tính chất của định
thức để biến đổi ma trận của định thức về dạng tam giác. Định thức sau cùng sẽ bằng tích của
các phần tử thuộc đường chéo chính (theo tính chất 3.3 ).
Ví dụ 1.1: Tính định thức cấp n (n

D=

2) sau đây:
1
2
2
...
2

2
2
2
...
2

2
2
3
...
2

...
...
...
...
...

2
2
2
...
n

Bài giải: Nhân dòng (2) với (−1) rồi cộng vào dòng (3), (4), . . . , (n). Ta có

D=

1
2
0
...
0

2
2
0
...
0

2
2
1
...
0

...
...
...
...
...

2
2
0
...
n−2

(1)

=

1
0
0
...
0

(1): nhân dòng (1) với (−2) cộng vào dòng (2).

1

2
2 ...
−2 −2 . . .
0
1 ...
... ... ...
0
0 ...

2
−2
0
...
n−2

= (−2)(n − 2)!

Ví dụ 1.2: Tính định thức cấp n

D=

a
b
b
...
b

b
a
b
...
b

b ... b
b ... b
a ... b
... ... ...
b ... a

Bài giải: Đầu tiên công các cột (2), (3),. . . , (n) vào cột (1). Sau đó nhân dòng (1) với (−1)
cộng vào các dòng (2), (3),. . . , (n). Ta có:

D=

a + (n − 1)b b
a + (n − 1)b a
a + (n − 1)b b
...
...
a + (n − 1)b b

b
b
a
...
b

... b
... b
... b
... ...
... a

=

a + (n − 1)b
b
b
0
a−b
0
0
0
a−b
...
...
...
0
0
0

...
b
...
0
...
0
...
...
... a − b

= a + (n − 1)b (a − b)n−1

2

Phương pháp qui nạp

Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo
cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấp bé hơn nhưng có cùng dạng. Từ đó
ta sẽ nhận được công thức truy hồi.
Sử dụng công thức truy hồi và tính trực tiếp các định thức cùng dạng cấp 1, cấp 2, . . . , để
suy ra định thức cần tính.
Ví dụ 2.1: Tính định thức

Dn =

1 + a1 b 1
a1 b 2
a2 b 1
1 + a2 b 2
...
...
an b 1
an b 2

...
...
...
...

a1 bn
a2 bn
...
1 + an b n

Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột n, ta có:

Dn =

1 + a1 b 1
a2 b 1
...
an−1 b1
an b 1

=

...
...
...
...
...

1 + a1 b 1
a2 b 1
...
an−1 b1
an b 1

a1 bn−1
0
1 + a1 b 1
a2 bn−1
0
a2 b 1
...
... +
...
1 + an−1 bn−1 0
an−1 b1
an bn−1
1
an b 1
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

a1 bn−1
a1 b n
a2 bn−1
a2 b n
...
...
1 + an−1 bn−1 an−1 bn
an bn−1
an b n

a1 bn−1
0...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS. TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 28 tháng 10 năm 2004
Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định
Thức Cấp n
Định thức được định nghĩa khá phức tạp, do đó khi tính các định thức cấp cao (cấp lớn
hơn 3) người ta hầu như không sử dụng định nghĩa định thức sử dụng các tính chất của
định thức và thường dùng các phương pháp sau.
1 Phương pháp biến đổi định thức v dạng tam giác
Sử dụng các phép biến đổi cấp trên dòng (cột) của ma trận và các tính chất của định
thức để biến đổi ma trận của định thức v dạng tam giác. Định thức sau cùng sẽ bằng tích của
các phần tử thuc đường chéo chính (theo tính chất 3.3).
dụ 1.1: Tính định thức cấp n (n 2) sau đây:
D =
1 2 2 . . . 2
2 2 2 . . . 2
2 2 3 . . . 2
. . . . . . . . . . . . . . .
2 2 2 . . . n
Bài giải: Nhân dò ng (2) với (1) rồi cộng vào dòng (3), (4), . . . , (n). Ta
D =
1 2 2 . . . 2
2 2 2 . . . 2
0 0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . n 2
(1)
=
1 2 2 . . . 2
0 2 2 . . . 2
0 0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . n 2
= (2)(n 2)!
(1): nhân dòng (1) với (2) cộng vào dòng (2).
1
Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức Cấp n - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức Cấp n - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức Cấp n 9 10 996