Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1) lớp 12

Được đăng lên bởi Minh Nguyệt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 15470 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PPCT: Tiết 3

§ 2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (Tiết 1)
Ngày soạn: 26/10/2013
Ngày dạy:
Người dạy: Lâm Thị Minh Nguyệt
Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Tú Quyên

I.

Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức
-Biết được các chức năng của hệ QTCSDL: cung cấp môi trường tạo lập dữ
liệu, cập nhật và khai thác dữ liệu, cung cấp các công cụ kiểm soát điều
khiển truy nhập vào CSDL.
2.Kỹ năng
-Biết được chức năng của hệ QTCSDL
-Biết được hoạt động tương tác của các thành phần trong một hệ QTCSDL
3.Thái độ
-Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hàng
ngày.
-Nghiêm túc, ham học hỏi, có tính kỷ luật cao, chú ý nghe giảng, ghi chép
bài đầy đủ.

II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- SGK, sách bài tập, sách giáo viên tin học 12
- Giáo án bài soạn 2: Hệ quản trị sơ sở dữ liệu (tiết 1)
2. Học sinh
- SGK, sách bài tập tin học 12, vở ghi lý thuyết môn tin.

III. Hoạt động dạy học

1.

Ổn định tổ chức lớp:

- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số (1 phút)
2.

Kiểm tra bài cũ (7 phút)

Câu 1: Trình bày định nghĩa của hệ quản trị cơ sở dữ liệu? So sánh sự khác
nhau giữa CSDL và hệ QTCSDL?
Câu 2: Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì?
Khai thác hồ sơ bao gồm các việc chính nào?
Trả lời:
Câu 1 (6 điểm): Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả
để tạo lập và lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị
cơ sở dữ liệu.
Sự khác nhau giữa CSDL và hệ QTCSDL:
• CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ ở
thiết bị nhớ của máy tính.
• Hệ QTCSDL là các phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và
hiệu quả để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL.
Câu 2 (4 điểm): Công việc xử lí bao gồm:
• Tạo lập hồ sơ
• Cập nhật hồ sơ
• Khai thác hồ sơ
Khai thác hồ sơ gồm các việc chính sau: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập
báo cáo.
3.

Bài mới

Đặt vấn đề: (3 phút)
Với bất cứ một phần mềm nào cũng có những chức năng, những đặc tính
riêng đáp ứng cho nhu cầu của con người. Hệ quản trị CSDL cũng là một
phần mềm và nó cũng có các chức năng và quá trình hoạt động đặc biệt. Con

người có thể sử dụng nó để phục vụ cho nhu cầu của mình. Để làm rõ vấn đề
trên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và nghiên cứu trong bài học ngày hôm nay
§2: Hệ quản trị cơ sở (tiết 1). Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu trong 2
tiết. Tiết 1 chúng ta cùng tìm hiểu về phần 1: Các chức năng của hệ quản trị
CSDL. Tiết 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần 3 và phần 4. Còn đối với
phần 2: Hoạt động của một hệ quản trị CSDL do chương trình giảm tải nên
các em tự đọc và...
PPCT: Tiết 3
§ 2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (Tiết 1)
Ngày soạn: 26/10/2013
Ngày dạy:
Người dạy: Lâm Thị Minh Nguyệt
Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Tú Quyên
I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
-Biết được các chức năng của hệ QTCSDL: cung cấp môi trường tạo lập dữ
liệu, cập nhật khai thác dữ liệu, cung cấp các công cụ kiểm soát điều
khiển truy nhập vào CSDL.
2.Kỹ năng
-Biết được chức năng của hệ QTCSDL
-Biết được hoạt động tương tác của các thành phần trong một hệ QTCSDL
3.Thái độ
-Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hàng
ngày.
-Nghiêm túc, ham học hỏi, tính kỷ luật cao, chú ý nghe giảng, ghi chép
bài đầy đủ.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- SGK, sách bài tập, sách giáo viên tin học 12
- Giáo án bài soạn 2: Hệ quản trị sơ sở dữ liệu (tiết 1)
2. Học sinh
- SGK, sách bài tập tin học 12, vở ghi lý thuyết môn tin.
III. Hoạt động dạy học
Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1) lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1) lớp 12 - Người đăng: Minh Nguyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1) lớp 12 9 10 486