Ktl-icon-tai-lieu

Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN

Được đăng lên bởi Gióng Ma Văn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày giảng 9A: /12/2014
9B: /12/2014

Tiết 27

Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP
NAM CHÂM ĐIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức.
- Biết được các vật liệu từ đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.
- Biết được từ tính của thép giữ được lâu hơn của thép.
- Biết được cách làm tăng lực từ của nam châm điện.
2. Kỹ năng.
- Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép.
- Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.
3. Thái độ.
- HS tích cực, nghiêm túc, cẩn thận và tự giác trong giờ.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên
- Thí nghiệm hình 25.2.
- Nguồn điện, biến trở, am pe kế, khoá, dây dẫn.
- Giá TN, kim nam châm, ống dây, lõi sắt non.
2. Học sinh:
- Đọc và nghiên cứu trước bài 25_SGK.
III. Tiến trình dạy và học
1. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu quy tắc nắm tay phải ? Chữa bài tập 24.2_SBT ?
- Chữa bài tập 24.3, 24.4_SBT ?
2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: Sắt và thếp là hai vật liệu dẫn từ. Vậy
sắt và thép có nhiễm từ giống nhau không ?
Tại sao lõi NC điện làm bằng lõi sắt non mà
không làm bằng thép ?
HS: Suy nghĩ trả lời
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự nhiễm từ của sắt,
thép.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN nêu cách tiến
hành TN.
- Y/c hs thực hiện TN theo nhóm.
HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện
tượng và trả lời câu hỏi.
GV: Hướng dẫn hs nhận xét về hiện tượng
xảy ra.

Nội dung

I. Sự nhiễm từ của sắt, thép.
1. Thí nghiệm.
a) Bố trí TN như hình 25.1
- Kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu
- Góc lệch của kim nam châm lớn hơn khi

HS: Nhận xét.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN hình 25.2 nêu
cách tiến hành TN.
- Y/c hs thực hiện TN theo nhóm.
HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện
tượng xảy ra.
GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C1.
HS: Trả lời câu C1.
GV: Qua 2 TN trên em rút ra kết luận gì ?
HS: Trả lời.
GV: Thông báo phần nội dung kết luận
HS: Đọc phần kết luận trong SGK
Hoạt động 2: Tìm hiểu về nam châm điện.
GV: Y/c hs đọc thông tin trong SGK
- Nêu cấu tạo của NC điện ?
HS: Đọc bài và cấu tạo của NC điện .
GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu C2.
HS: Trả lời câu C2.
GV: Y/c hs nêu cách làm tăng lực từ của nam
châm điện.
HS: Tìm hiểu, trả lời: Tăng cường độ và số
vòng dây.
GV: Hướng dẫn hs trả lời C3.
HS: Quan sát và trả lời C3.
Hoạt động 3: Vận dụng
GV: Yêu cầu hs trả lời C4, C5.
HS: Trả lời C4, C5
GV: Hướng dẫn hs nhận xét chéo nhau sau
mỗi câu hỏi.
HS: Nhận xét.
GV: Y/c hs thảo luận theo bàn để trả lời câu
C6.
HS: Thảo luận và trả lời.
GV: Nhận xét và rút ra kết luận.
HS: Ghi vở

không có lõi sắt.
b) Bố trí TN như hình 25....
Tiết 27
Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP
NAM CHÂM ĐIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức.
- Biết được các vật liệu từ đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.
- Biết được từ tính của thép giữ được lâu hơn của thép.
- Biết được cách làm tăng lực từ của nam châm điện.
2. Kỹ năng.
- Mô tả được thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt, thép.
- Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.
3. Thái độ.
- HS tích cực, nghiêm túc, cẩn thận và tự giác trong giờ.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên
- Thí nghiệm hình 25.2.
- Nguồn điện, biến trở, am pe kế, khoá, dây dẫn.
- Giá TN, kim nam châm, ống dây, lõi sắt non.
2. Học sinh:
- Đọc và nghiên cứu trước bài 25_SGK.
III. Tiến trình dạy và học
1. Kiểm tra bài cũ.
- Nêu quy tắc nắm tay phải ? Chữa bài tập 24.2_SBT ?
- Chữa bài tập 24.3, 24.4_SBT ?
2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
GV: Sắt và thếp là hai vật liệu dẫn từ. Vậy
sắt và thép có nhiễm từ giống nhau không ?
Tại sao lõi NC điện làm bằng lõi sắt non mà
không làm bằng thép ?
HS: Suy nghĩ trả lời
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự nhiễm từ của sắt,
thép.
GV: -Y/c hs nghiên cứu TN nêu cách tiến
hành TN.
- Y/c hs thực hiện TN theo nhóm.
HS: Làm TN theo nhóm để quan sát hiện
tượng và trả lời câu hỏi.
GV: Hướng dẫn hs nhận xét về hiện tượng
xảy ra.
I. Sự nhiễm từ của sắt, thép.
1. Thí nghiệm.
a) Bố trí TN như hình 25.1
- Kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu
- Góc lệch của kim nam châm lớn hơn khi
Ngày giảng 9A: /12/2014
9B: /12/2014
Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN - Người đăng: Gióng Ma Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN 9 10 533