Ktl-icon-tai-lieu

Bài 49 sinh học 9 : Quần thể người

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Nữ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN SINH HỌC 9
BÀI 48 : QUẦN THỂ NGƯỜI
A. MỤC TIÊU:
I. Kiến thức
- Nêu được những đặc trưng mà quần thể người có khác so với quần thể khác và giải thích được lí do tại sao lại có sự khác biệt
đó.
- Phân biệt được tháp dân số già, tháp dân số trẻ.
- Phân tích được ý nghĩa của việc nghiên cứu dân số ở mỗi quốc gia.
II. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, biểu đồ, tháp dân số
- Kĩ năng khái quát, liên hệ thực tế.
III.Thái độ:
Có Ý thức về vấn đề dân số và chất lượng cuộc sống.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Tranh phóng to H 48, 47 SGK.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DẠY HỌC:
I. Ổn định lớp:
II. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng cơ bản của quần thể?. Nêu ví dụ
III. Vào bài:
GV nhắc lại: Khái niệm quần thể, đặc trưng của quần thể, VD.Vậy trong các quần thể ở bài tập trên, quần thể người có đặc điểm
gì giống và khác với quần thể sinh vật khác? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.
Hoạt động của GV -HS

Nội dung

Hoạt động 1: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần I- Sự khác nhau giữa quần thể người
thể sinh vật khác (10’)
với các quần thể sinh vật khác
Mục tiêu : Nêu được những đặc trưng mà quần thể người có Quần thể người có:
khác so với quần thể khác và giải thích được lí do tại sao lại có
- những đặc trưng sinh học giống như những quần thể sinh

sự khác biệt đó.

vật khác,

Phương pháp : vấn đáp tìm tòi

- những đặc trưng khác: pháp luật, chế độ hôn nhân, văn hoá,
giáo dục, kinh tế...

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 48.1 SGK.

- HS vận dụng kiến thức đã học ở bài trước, kết hợp với kiến Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy nên
thức thực tế, trao đổi nhóm, thống nhất ý kiến và hoàn thành có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần
thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.
bảng 48.1 vào phim trong.
- gọi từng học sinh lên phát biểu từng đặc trưng
- GV chiếu kết quả 1 vài nhóm, cho HS nhận xét.
- GV nhận xét và thông báo đáp án.
- Quần thể người có đặc điểm nào giống với các đặc điểm của
quần thể sinh vật khác?
- GV lưu ý HS: tỉ lệ giới tính có ảnh hưởng đến mức tăng giảm
dân số từng thời kì, đến sự phân công lao động ... (như SGV).
-GV giải thích thêm:hiện tượng ở dộng vật hay có con đầu đàn và
hoạt động của cả đàn do con đầu đàn điều khiểnĐó là sự tranh
ngôi thứ ở động vật, khác với luật pháp và những điều qui định ở
quần thể người.
- Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc
trưng nào? do đâu có sự khác nhau đó?
HS: những đặc trưng khác: pháp luật, chế độ hôn nhân, văn hoá,
giáo dục, kinh tế....
GIÁO ÁN SINH HỌC 9
BÀI 48 : QUẦN THỂ NGƯỜI
A. MỤC TIÊU:
I. Kiến thức
- Nêu được những đặc trưng mà quần thể người khác so với quần thể khác giải thích được do tại sao lại sự khác biệt
đó.
- Phân biệt được tháp dân số già, tháp dân số trẻ.
- Phân tích được ý nghĩa của việc nghiên cứu dân số ở mỗi quốc gia.
II. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, biểu đồ, tháp dân số
- Kĩ năng khái quát, liên hệ thực tế.
III.Thái độ:
Có Ý thức về vấn đề dân số và chất lượng cuộc sống.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Tranh phóng to H 48, 47 SGK.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DẠY HỌC:
I. Ổn định lớp:
II. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng cơ bản của quần thể?. Nêu ví dụ
III. Vào bài:
GV nhắc lại: Khái niệm quần thể, đặc trưng của quần thể, VD.Vậy trong các quần thể bài tập trên, quần thể người đặc điểm
gì giống và khác với quần thể sinh vật khác? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.
Hoạt động của GV -HS Nội dung
Hoạt động 1: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần
thể sinh vật khác (10’)
Mục tiêu : Nêu được những đặc trưng quần thể người
khác so với quần thể khác giải thích được do tại sao lại
I- Sự khác nhau giữa quần thể người
với các quần thể sinh vật khác
Quần thể người có:
- những đặc trưng sinh học giống như những quần thể sinh
Bài 49 sinh học 9 : Quần thể người - Trang 2
Bài 49 sinh học 9 : Quần thể người - Người đăng: Hoa Thủy Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài 49 sinh học 9 : Quần thể người 9 10 471