Ktl-icon-tai-lieu

Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính Chất Và Mô Tả Cấu Trúc Của Một Nhóm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

TS. Trần Huyên
Ngày 31 tháng 1 năm 2005

Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính
Chất Và Mô Tả Cấu Trúc Của Một
Nhóm
Các bài toán dạng này thường có nội dung sau: Cho nhóm X thỏa mãn một số điều kiện
cho trước nào đó, kết luận của bài toán yêu cầu chỉ ra rằng, khi đó nhóm X cũng thỏa mãn
một số tính chất xác định.
Ví dụ 1 Cho X là nhóm mà với mọi phần tử a ∈ X thì a2 = e. Chứng minh rằng khi đó X là
nhóm aben.
Về mặt nguyên tắc, muốn xử lý bài toán xác định một tính chất nào đó của nhóm, chúng
ta cần sử dụng các tính chất thông dụng của nhóm, kết hợp với các điều kiện bổ sung của bài
toán, phân tích, đánh giá và biến đổi các tính chất đã có tới các tính chất cần có theo đòi hỏi
của kết luận bài toán.
Các tính chất thông dụng của một nhóm bao gồm, trước hết là các tiên đề trong định nghĩa
nhóm, và các tính chất dẫn xuất từ các tiên đề đó, chẳng hạn như:
• Trong nhóm X luôn có luật giản ước (tức là từ mỗi đẳng thức ax = ay (hay xa = ya)
đều suy ra được x = y!)
• Trong nhóm X, phần tử a ∈ X là đơn vị của nhóm X ⇐⇒ a2 = a (tức a lũy đẳng!)
• Trong nhóm X, nghịch đảo của mỗi phần tử a ∈ X là duy nhất và b = a−1 ⇔ ab = e
hoặc ba = e.
• Trong nhóm X, nghịch đảo của một tích bằng tích các nghịch đảo theo thứ tự ngược (tức
−1 −1
là (a1 a2 . . . an )−1 = a−1
n . . . a2 a1 )
• ...

1

Quay trở lại ví dụ 1, để chứng minh X là nhóm aben ta cần chỉ ra: ∀a, b ∈ X thì ab = ba.
Để có được tính chất cần thiết này ta sử dụng điều kiện bổ sung của bài toán là a2 = e, ∀a ∈
X, kết hợp với một số nào đó các tính chất thông dụng đã có trong nhóm, biến đổi để có được
các lời giải sau:
• Lời giải thứ nhất: Từ điều kiện bài toán, ta có với mọi a, b ∈ X thì:
a2 = e, b2 = e =⇒ a2 .b2 = e.e = e
đồng thời (ab)2 = e. Do đó: a.a.b.b = ab.ab (= e) Thực hiện luật giản ước trái a và luật
giản ước phải b ở đẳng thức cuối cùng ta được: ab = ba (đpcm).
• Lời giải thứ hai: Từ điều kiện bài toán: a2 = e, ∀a ∈ X =⇒ a = a−1 , ∀ ∈ X.
Do đó ∀a, b ∈ X : ab = (ab)−1 = b−1 a−1 = ba, tức ta có đpcm.
Ở đây, chúng tôi chỉ đưa vài lời giải cơ bản, nếu các bạn thực hiện các bước biến đổi hơi
khác một chút các bạn sẽ có thêm các lời giải của riêng mình. Các bạn hãy thử sức mình xem!
Ví dụ 2 Cho X là nhóm có vô hạn phần tử. Chứng minh rằng X chứa vô hạn các nhóm con
khác nhau.
Giải
Vì X có vô hạn phần tử nên X = {e}. Xét cấp các phần tử của X, có hai khả năng duy
nhất sau đây:
a) Trong X có một phần tử cấp vô hạn. Khi đó, nhóm con cyclic sinh b...
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
TS. Trần Huyên
Ngày 31 tháng 1 năm 2005
Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính
Chất Và T Cấu Trúc Của Một
Nhóm
Các i toán dạng y thường nội dung sau: Cho nhóm X thỏa mãn một số điều kiện
cho trước nào đó, kết luận của bài toán yêu cầu chỉ ra rằng, khi đó nhóm X cũng thỏa mãn
một số tính chất xác định.
dụ 1 Cho X nhóm với mọi phần tử a X thì a
2
= e. Chứng minh rằng khi đó X
nhóm aben.
V mặt nguyên tắc, muốn xử bài toán xác định một tính chất nào đó của nhóm, chúng
ta cần sử dụng các tính chất thông dụng của nhóm, kết hợp với các điều kiện b sung của bài
toán, phân tích, đánh giá và biến đổ i các tính chất đã tới các tính chất cần theo đòi hỏi
của kết luận bài toán.
Các tính chất thông dụng của một nhóm bao gồm, trước hết các tiên đề trong định nghĩa
nhóm, và các tính chất dẫn xuất từ các tiên đề đó, chẳng hạn như:
Trong nhóm X luôn luật giản ước (tức từ mỗi đẳng thức ax = ay (hay xa = ya)
đều suy ra được x = y!)
Trong nhóm X, phần tử a X đơn vị của nhóm X a
2
= a (tức a lũy đẳng!)
Trong nhóm X, nghịch đảo của mỗi phần tử a X duy nhất và b = a
1
ab = e
hoặc ba = e.
Trong nhóm X, nghịch đảo của một tích bằng tích các nghịch đảo theo thứ tự ngược (tức
(a
1
a
2
. . . a
n
)
1
= a
1
n
. . . a
1
2
a
1
1
)
. . .
1
Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính Chất Và Mô Tả Cấu Trúc Của Một Nhóm - Trang 2
Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính Chất Và Mô Tả Cấu Trúc Của Một Nhóm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài 7. Các Bài Toán Xác Định Tính Chất Và Mô Tả Cấu Trúc Của Một Nhóm 9 10 42