Ktl-icon-tai-lieu

Bài 9 : Tam Giác

Được đăng lên bởi giangdoansinger
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày điều chỉnh:

Tiết 26: TAM GIÁC
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức:
- Định nghĩa được tam giác.
- Hiểu đỉnh, cạnh, góc của tam giác là gì?
2. Kĩ năng:
- Biết vẽ tam giác.
- Biết gọi tên và ký hiệu tam giác
- Nhận biết điểm nằm bên trong và nằm bên ngoài tam giác.
3. Thái độ:
- Vẽ hình, sử dụng compa cẩn thận, chính xác.
- HS có thái độ học tập tự giác, tích cực.
II. Chuẩn bị của GV và HS
1.. Chuẩn bị của GV:
- Sách giáo khoa, giáo án, bài giảng truyền thống, bài giảng điện tử.
- Thước thẳng, compa, thước đo góc dùng cho GV, phấn màu.
2.Chuẩn bị của HS:
- Sách giáo khoa, thước thẳng, compa, thước đo góc.
- Đọc trước bài ở nhà

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp( 1ph)
Lớp:
Sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ (5ph)
Nội dung
Bài 39 (tr92 SGK)
Hai đường tròn (A; 3cm) và
(B; 2cm) cắt nhau tại C, D.
AB = 4cm. Đường tròn tâm
A, B lần lượt cắt đoạn thẳng
AB tại K, I

a) Tính CA, CB, DA, DB.
Vì (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt

Vắng:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

-GV: định nghĩa
đường tròn tâm O,
bán kính R và làm
bài 39 a) (tr 92 SGK)

- 1 HS trả lời
- Cả lớp chú ý theo
dõi câu trả lời và
bài làm của bạn

- GV theo dõi câu trả
lời và bài làm của HS

-Cả lớp theo dõi
bài bạn làm trên

1

nhau tại C và D nên ta có:
+ C; D nằm trên (A; 3cm)
 CA  DA  3cm
Và C; D cũng nằm trên
(B; 2cm)

 CB  DB  2 cm

bảng và so sánh
với kết quả bài
làm của mình đã
chuẩn bị ở nhà.
-1 HS nhận xét

- GV gọi 1 HS nhận
xét câu trả lời và bài
bạn làm trên bảng
- GV kiểm tra, chuẩn
hóa lại bài làm và câu - Cả lớp chú ý lắng
trả lời của HS, rồi cho nghe và chữa bài
điểm
vào vở.

3. Bài mới
Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

ĐVĐ: Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào là đường tròn, hình tròn và các
yếu tố liên quan đến đường tròn như cung, dây cung, đường kính, bán kính.
Tiết ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một hình hình học cũng rất
quen thuộc trong cuộc sống đó là tam giác. Chúng ta vào bài học ngày hôm
nay
TIẾT 26: TAM GIÁC
Hoạt động 1: Khái niệm tam giác ABC (12ph)
1. Tam giác ABC là gì?

- Định nghĩa: Tam giác
ABC là hình gồm ba đoạn
thẳng AB, BC, CA khi ba
điểm A, B, C không thẳng
hàng.

- GV cho HS quan sát
hình 53 (tr94 SGK) và
gợi ý để HS phát hiện
định nghĩa tam giác
+ Trong hình 53 ba
điểm A, B, C có thẳng
hàng không?
+ Ta gọi hình gồm 3
đoạn thẳng AB, BC,
CA khi ba điểm A, B,
C không thẳng hàng là
tam giác ABC. Vậy
tam giác ABC là gì?
- GV chuẩn lại câu trả
lời của HS và cho HS
đọc định nghĩa tam giác
trong SGK (tr 93)
- GV vẽ hình:

- HS quan sát hì...
Ngày điều chỉnh:
Tiết 26: TAM GIÁC
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức:
- Định nghĩa được tam giác.
- Hiểu đỉnh, cạnh, góc của tam giác là gì?
2. Kĩ năng:
- Biết vẽ tam giác.
- Biết gọi tên và ký hiệu tam giác
- Nhận biết điểm nằm bên trong và nằm bên ngoài tam giác.
3. Thái độ:
- Vẽ hình, sử dụng compa cẩn thận, chính xác.
- HS có thái độ học tập tự giác, tích cực.
II. Chuẩn bị của GV và HS
1.. Chuẩn bị của GV:
- Sách giáo khoa, giáo án, bài giảng truyền thống, bài giảng điện tử.
- Thước thẳng, compa, thước đo góc dùng cho GV, phấn màu.
2.Chuẩn bị của HS:
- Sách giáo khoa, thước thẳng, compa, thước đo góc.
- Đọc trước bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp( 1ph)
Lớp:
Sĩ số: Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ (5ph)
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Bài 39 (tr92 SGK)
Hai đường tròn (A; 3cm) và
(B; 2cm) cắt nhau tại C, D.
AB = 4cm. Đường tròn tâm
A, B lần lượt cắt đoạn thẳng
AB tại K, I
a) Tính CA, CB, DA, DB.
Vì (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt
-GV: định nghĩa
đường tròn tâm O,
bán kính R và làm
bài 39 a) (tr 92 SGK)
- GV theo dõi câu trả
lời và bài làm của HS
- 1 HS trả lời
- Cả lớp chú ý theo
dõi câu trả lời
bài làm của bạn
-Cả lớp theo dõi
bài bạn làm trên
1
Bài 9 : Tam Giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 9 : Tam Giác - Người đăng: giangdoansinger
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 9 : Tam Giác 9 10 627