Ktl-icon-tai-lieu

Bài đơn chất_hợp chất và phân tử hóa lớp 8

Được đăng lên bởi Mapmap Cherry
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÓA 8 - HKI
Bài 6 - Tiết 08
Tuần dạy 06

ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

1. MỤC TIÊU
1.1/ Kiến thức:
Học sinh hiểu được đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học , hợp chất là chất
tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên .
Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.
Biết được trong 1 chất nói chung (cả đơn chất và hợp chất ) các nguyên tử không thể tách rời
mà đều có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau .
1.2/ Kỹ năng:
- Quan sát mô hình , hình ảnh minh họa ba trạng thái của chất.
1.3/ Thái độ: hình thành thế giới quan khoa học, phát triển tư duy cho HS.

2. TRỌNG TÂM
- Khái niệm đơn chất và hợp chất.
- Đặc điểm cấu tạo của đơn chất và hợp chất.

3. CHUẨN BỊ :
3.1/ Giáo viên : tranh 1.9 ;1.10 ; 1. 11 ; 1. 12 ; 1 .13 ; bảng phụ.
3.2/ Học sinh :xem bài trước, vở , SGK , vở bài tập .

4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện.
4.2. Kiểm tra miệng.
1
- Lấy bao nhiêu phần khối lượng
3đ
- lấy khối lượng nguyên tử cácbon làm đơn vị tính
nguyên tử cacbon làm đơn vị
12
cacbon ?
3đ
- là khối lượng tính bằng đvC của 1 nguyên tử
- NTK là gì ?
4đ
1
1
đvC
=
khối
lượng
nguyên
tử
C
– Tính xem 1đvC bằng bao nhiêu
12
gam ?
1x1,9926.10  23
=
= 0,16605.10-23 gam.
12

4.3.Bài mới:
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về đơn chất ?
I. Đơn chất :
- Giáo viên đưa ra 1 số ví dụ ghi lên bảng:
1 / Đơn chất là gì ?
+ Khí hidro do nguyên tố H tạo nên.
+ Nhôm do nguyên tố Al tạo nên.
+ Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên.
? Thành phần cấu tạo của các chất trên? ( chỉ gồm 1
nguyên tố )
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1
GV : NGUYỄN VĂN VƯỢNG
TRANG 1

HÓA 8 - HKI
Các chất này được gọi là đơn chất  định nghĩa đơn
chất
- Giáo viên dùng dụng cụ thử điện đặt vào đinh sắt yêu
cầu học sinh quan sát nhận xét? ( đèn sáng )
? Nếu thử vào bột lưu huỳnh có gì xảy ra? ( đèn không
sáng)
 Kết luận gì về tính chất của sắt và lưu huỳnh ?
(+ Những tính chất: dẫn điện, nhiệt, có ánh kim -> kim
loại ; ngược lại là phi kim)
- Giáo viên treo hình 1.10, 1.11, vẽ mô hình tượng trưng
1 mẫu kim loại đồng, mẫu khí Hiđro và khí Oxi
- Học sinh quan sát hình vẽ thảo luận nhóm trả lời câu
hỏi :.
? Trong đơn chất kim loại đồng các nguyên tử sắp xếp
như thế nào ?
? Trong đơn chất khí Hiđro, Oxi, các nguyên tử liên kết
với nhau như thế nào ? có gì khác so với chất rắn ?
Học sinh thảo luận cử đại diện báo cáo , các nhóm khác
bổ sung cho hoàn chỉnh -> rút ra kết luận .
Lưu ý: Đối với chất khí nguyên tử liên kết thường là 2
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về hợ...
HÓA 8 - HKI
Bài 6 - Tiết 08
Tuần dạy 06
1. MỤC TIÊU
1.1/ Kiến thức:
Học sinh hiểu được đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học , hợp chất là chất
tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên .
Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.
Biết được trong 1 chất nói chung (cả đơn chất hợp chất ) các nguyên tử không thể tách rời
mà đều có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền sát nhau .
1.2/ Kỹ năng:
- Quan sát mô hình , hình ảnh minh họa ba trạng thái của chất.
1.3/ Thái độ: hình thành thế giới quan khoa học, phát triển tư duy cho HS.
2. TRỌNG TÂM
- Khái niệm đơn chất và hợp chất.
- Đặc điểm cấu tạo của đơn chất và hợp chất.
3. CHUẨN BỊ :
3.1/ Giáo viên : tranh 1.9 ;1.10 ; 1. 11 ; 1. 12 ; 1 .13 ; bảng phụ.
3.2/ Học sinh :xem bài trước, vở , SGK , vở bài tập .
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện.
4.2. Kiểm tra miệng.
- Lấy bao nhiêu phần khối ợng
nguyên tử cacbon làm đơn vị
cacbon ?
- NTK là gì ?
Tính xem 1đvC bằng bao nhiêu
gam ?
- lấy
12
1
khối lượng nguyên tử cácbon làm đơn vị tính
- là khối lượng tính bằng đvC của 1 nguyên tử
- 1 đvC =
12
1
khối lượng nguyên tử C
=
12
10.9926,11
23
x
= 0,16605.10
-23
gam.
4.3.Bài mới:
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về đơn chất ?
- Giáo viên đưa ra 1 số ví dụ ghi lên bảng:
+ Khí hidro do nguyên tố H tạo nên.
+ Nhôm do nguyên tố Al tạo nên.
+ Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên.
? Thành phần cấu tạo của các chất trên? ( chỉ gồm 1
nguyên tố )
I. Đơn chất :
1 / Đơn chất là gì ?
- Đơn chất những chất được tạo nên từ 1
GV : NGUYỄN VĂN VƯỢNG TRANG 1
ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Bài đơn chất_hợp chất và phân tử hóa lớp 8 - Trang 2
Bài đơn chất_hợp chất và phân tử hóa lớp 8 - Người đăng: Mapmap Cherry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài đơn chất_hợp chất và phân tử hóa lớp 8 9 10 683