Ktl-icon-tai-lieu

BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải quân ''

Được đăng lên bởi bienchan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường : THCS Nguyễn Tất Thành
Lớp : 7a2
Họ và tên : Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh : 14/03/2002

BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải
quân ''
(Chú ý : Các đáp án đúng sẽ được in đậm, in nghiêng và gạch chân ) Câu 1: Theo Công ước của Liên hợp
quốc về Luật biển năm 1982 thì vùng biển Việt Nam được hiểu:
a.Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền;
quần đảo.
b. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền;
đảo, quần đảo.
c. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh
tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền; đảo, quần đảo.
Câu 2: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 “Vùng đặc quyền kinh tế” là vùng biển phía ngoài lãnh
thổ và tiếp liền với lãnh hải, tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam có chiều rộng là bao nhiêu
hải lý?
a. Là 150 hải lý
b. Là 180 hải lý
c. Là 200 hải lý
Câu 3: Các đảo trên quần đảo Trường Sa Việt Nam được giải phóng hoàn toàn ngày tháng năm nào?
a. Ngày 29/4/1975
b. Ngày 30/4/1975
c. Ngày 02/5/1975
Câu 4: Hiện nay trên quần đảo Trường Sa Việt Nam đang thực hiện chủ quyền, đóng quân trên bao nhiêu đảo và điểm
đảo.
a. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 21 đảo và 33 điểm đóng quân
b. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 22 đảo và 34 điểm đóng quân
c. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 23 đảo và 35 điểm đóng quân
Câu 5: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?
a. Ngày 5/7/1955, tại Xưởng sửa chữa tàu 46 (nay là Nhà máy X46 Cục Kỹ thuật Hải quân) - Thành phố Hải Phòng
b. Ngày 7/5/1955, tại số 87 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
c. Ngày 7/5/1955, tại số 38 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Câu 6: Hiện nay Hải quân nhân dân Việt Nam có những thành phần lực lượng binh chủng yếu nào?
a. Có 3 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ)
b. Có 4 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ).
c. Có 5 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ, Không quân
Hải quân)
Câu 7: Ai là Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân? Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân là ai?
* Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân:
a. Thiếu tướng Tạ Xuân Thu. b. Đại tá Nguyễn Bá Phát. c. Đô đốc Giáp Văn Cương
* Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân:
...
Trường : THCS Nguyễn Tất Thành
Lớp : 7a2
Họ và tên : Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh : 14/03/2002
BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải
quân ''
(Chú ý : Các đáp án đúng sẽ được in đậm, in nghiêng và gạch chân ) Câu 1: Theo Công ước của Liên hợp
quốc về Luật biển năm 1982 thì vùng biển Việt Nam được hiểu:
a.Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền;
quần đảo.
b. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền;
đảo, quần đảo.
c. Vùng biển Việt Nam bao gồm: Đường cơ sở; nội thủy; lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh
tế; thềm lục địa thuộc chủ quyền; đảo, quần đảo.
Câu 2: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 “Vùng đặc quyền kinh tế” là vùng biển phía ngoài lãnh
thổ và tiếp liền với lãnh hải, tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam có chiều rộng là bao nhiêu
hải lý?
a. Là 150 hải lý b. Là 180 hải lý c. Là 200 hải lý
Câu 3: Các đảo trên quần đảo Trường Sa Việt Nam được giải phóng hoàn toàn ngày tháng năm nào?
a. Ngày 29/4/1975 b. Ngày 30/4/1975 c. Ngày 02/5/1975
Câu 4: Hiện nay trên quần đảo Trường Sa Việt Nam đang thực hiện chủ quyền, đóng quân trên bao nhiêu đảo và điểm
đảo.
a. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 21 đảo và 33 điểm đóng quân
b. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 22 đảo và 34 điểm đóng quân
c. Việt Nam thực hiện chủ quyền trên 23 đảo và 35 điểm đóng quân
Câu 5: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?
a. Ngày 5/7/1955, tại Xưởng sửa chữa tàu 46 (nay là Nhà máy X46 Cục Kỹ thuật Hải quân) - Thành phố Hải Phòng
b. Ngày 7/5/1955, tại số 87 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
c. Ngày 7/5/1955, tại số 38 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Câu 6: Hiện nay Hải quân nhân dân Việt Nam có những thành phần lực lượng binh chủng yếu nào?
a. Có 3 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ)
b. Có 4 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ).
c. Có 5 lực lượng binh chủng: (Tàu mặt nước, Tàu Ngầm, Hải quân Đánh bộ, Pháo binh - Tên lửa bờ, Không quân
Hải quân)
Câu 7: Ai là Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân? Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân là ai?
* Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân:
a. Thiếu tướng Tạ Xuân Thu. b. Đại tá Nguyễn Bá Phát. c. Đô đốc Giáp Văn Cương
* Tư lệnh, Chính ủy hiện nay của Quân chủng Hải quân:
a. Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình
b. Phó Đô đốc Đỗ Xuân Công, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền
c. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật
Câu 8: Những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay?
a. Sáu chiến công: b. Bảy chiến công: c. Tám chiến công:
Câu 9: Bác Hồ đã để lại cho bộ đội Hải quân một kỷ vật vô giá gắn liền với hình ảnh Người chiến sỹ Hải quân, đó là kỷ
vật gì?
a. Cuộn dây mồi Bác Hồ hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Hải quân khi tàu cập bến.
b. Bức ảnh “Bác Hồ đội mũ Hải quân”cùng chiếc mũ Hải quân Bác đội
c. Chiếc đài bán dẫn Bác Hồ tặng bộ đội Hải quân trên đảo Hòn Rồng
Câu 10: Hãy trình bày cảm nghĩ của mình về biển, đảo Việt Nam và chiến sỹ Hải quân (bằng văn xuôi) không quá 2000
từ, (bằng Video Clip) không quá 5 phút?
Bài làm :
Thú thật, tôi đã bắt đầu chuyến hành trình ấy với mục tiêu chinh phục giải thưởng hơn là suy nghĩ mình sẽ
học được gì. Những phần thưởng hấp dẫn vẽ ra trong tôi bức tranh xán lạn về việc thực hiện những mong
BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải quân '' - Trang 2
BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải quân '' - Người đăng: bienchan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI DỰ THI : '' Biển, đảo Tổ Quốc và Chiến sĩ Hải quân '' 9 10 994