Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi kiến thức liên môn học sinh

Được đăng lên bởi Phan Công Thành
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan Công Thành _9C

BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI
QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Học sinh: Phan Công Thành
Đơn vị: Trường THCS Sơn Thủy
I.Vấn đề cần giải quyết:
1.Tên tình huống: Lễ hội truyền thống trên sông Kiến Giang
2.Tình huống:
Nhân dịp ngày Quốc Khánh 2- 9, Liên đội trường THCS Sơn Thủy tổ chức cho
học sinh đi xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Em
đươc giao nhiệm vụ viết bài tìm hiểu về Lễ hội đua thuyền truyền thống trên
sông Kiến Giang.
II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
-Hiểu hơn về lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang để có ý thức
giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.
-Giúp chúng em hiểu hơn về huyện Lệ Thủy nói riêng Quảng Bình nói chung
và những nét bản sắc riêng để chúng em ngày càng tự hào hơn về mảnh đất
này.
III. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống:
-Nghiên cứu các nội dung kiến thức có liên quan đến tình huống (dòng sông
Kiến Giang,lịch sử, nguồn gốc,sự phát triển, bảo tồn và giữ gìn truyền thống
đua thuyền trên sông Kiến Giang, đặc điểm địa lý, kinh tế, văn hóa và xã hội
của địa phương Lệ Thủy, Quảng Bình)
-Nghiên cứu sách, báo và các trang thông tin nói về lễ hội đua thyền trên sông
Kiến Giang.
IV. Giải pháp giải quyết tình huống
Vận dụng các kiến thức liên môn:
-Lịch sử: nguồn gốc của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
-Ngữ văn: kết hợp văn tự sự với văn thuyết minh, sử dụng từ ngữ phù hợp,
chính xác, bố cục chặt chẽ, sử dụng thành thạo các phép tu từ.
-Toàn học: thống kê số liệu, lời ăn tiếng nói có sự lô-gic và có tính thuyết
phục cao.
-Địa lí: Vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm phát triển kinh tế của huyện Lệ Thủy.
-Giáo Dục Công Dân: giữ gìn và phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc.
-Âm nhạc: Những bài hát nói về sông Kiến Giang.
-Mĩ thuật: Hình ảnh của dòng sông Kiến Giang Và lễ hội đua thuyền truyền
thống trên sông Kiến Giang.
-Tin học: Sử dụng mạng Internet để tìm kiếm thông tin
-Công Nghệ: cấu tạo thuyền bơi trong lễ hội đua thuyền truyền thống
1

Phan Công Thành _9C
V.Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống:
1.Quá trình thực hiện:
*Viết các ý chính→Tìm hiểu→Trao đổi→Viết thành bài văn
*Tư liệu sử dụng: sách địa phương, sách giáo khoa, cùng mội số trang web
*Ứng dụng công nghệ thông tin: máy tìm kiếm google
*Từ các kiến thưc đó để viết thành bài làm văn thuyết trình
2.Tiến trình nghiên cứu liên quan cụ thể để giải quyết tình huống:
Có một vùng quê nằm trên khoảng eo đất hẹp của Việt Nam, nơ...
Phan Công Thành _9C
BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI
QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Học sinh: Phan Công Thành
Đơn vị: Trường THCS Sơn Thủy
I.Vấn đề cần giải quyết:
1.Tên tình huống: Lễ hội truyền thống trên sông Kiến Giang
2.Tình huống:
Nhân dịp ngày Quốc Khánh 2- 9, Liên đội trường THCS Sơn Thủy tổ chức cho
học sinh đi xem lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Em
đươc giao nhiệm vụ viết bài tìm hiểu về Lễ hội đua thuyền truyền thống trên
sông Kiến Giang.
II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
-Hiểu hơn về lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang để có ý thức
giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.
-Giúp chúng em hiểu hơn về huyện Lệ Thủy nói riêng Quảng Bình nói chung
và những nét bản sắc riêng để chúng em ngày càng tự hào hơn về mảnh đất
này.
III. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống:
-Nghiên cứu các nội dung kiến thức có liên quan đến tình huống (dòng sông
Kiến Giang,lịch sử, nguồn gốc,sự phát triển, bảo tồn và giữ gìn truyền thống
đua thuyền trên sông Kiến Giang, đặc điểm địa lý, kinh tế, văn hóa và xã hội
của địa phương Lệ Thủy, Quảng Bình)
-Nghiên cứu sách, báo và các trang thông tin nói về lễ hội đua thyền trên sông
Kiến Giang.
IV. Giải pháp giải quyết tình huống
Vận dụng các kiến thức liên môn:
-Lịch sử: nguồn gốc của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
-Ngữ văn: kết hợp văn tự sự với văn thuyết minh, sử dụng từ ngữ phù hợp,
chính xác, bố cục chặt chẽ, sử dụng thành thạo các phép tu từ.
-Toàn học: thống kê số liệu, lời ăn tiếng nói có sự lô-gic và có tính thuyết
phục cao.
-Địa lí: Vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm phát triển kinh tế của huyện Lệ Thủy.
-Giáo Dục Công Dân: giữ gìn và phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc.
-Âm nhạc: Những bài hát nói về sông Kiến Giang.
-Mĩ thuật: Hình ảnh của dòng sông Kiến Giang Và lễ hội đua thuyền truyền
thống trên sông Kiến Giang.
-Tin học: Sử dụng mạng Internet để tìm kiếm thông tin
-Công Nghệ: cấu tạo thuyền bơi trong lễ hội đua thuyền truyền thống
1
Bài dự thi kiến thức liên môn học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi kiến thức liên môn học sinh - Người đăng: Phan Công Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài dự thi kiến thức liên môn học sinh 9 10 147