Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi kiến thức liên môn

Được đăng lên bởi thongthaiha186
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS TÂN HÒA
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân hòa, huyện Tân Châu
Điện thoại: 066.750.878
Email: c2tanhoatc@yahoo.com.vn

BAØI VIEÁT DÖÏ THI

VẬN DỤNG KIẾN THỨC
TOÁNTRONG HỌC TẬP MÔN VẬT
LÝ LỚP 6

NHÓM HS: LÊ THỊ BICH PHƯƠNG - 6A2

NGUYỄN THỊ THU TUYẾT – 6A2

BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI VẬN
DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI
QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
DÀNH CHO HỌC SINH.
1 Tên tình huống;
Vận dụng kiến thức Toán học trong học tập môn Vật Lý 6
2 Mục tiêu giải quyết tình huống;
Giúp nội dung bài học thêm phong phú,hiểu rõ hơn về công thức liên hệ
giữa Toán học và Vật Lý 6.
Tinh thần học tập là rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh nhẹn , chính xác ,
tìm các đại lượng thông qua các đại lượng có liên quan

3 Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết
tình huống.
Nghiên cứu các nội dung liên quan đến bài học
Những công thức đã học
Tinh thần học tập.

4 Gỉai quyết tình huống
Tìm hiểu nội dung kiến thức ở SGK 6 có liên quan đến công thức liên hệ
giũa Toán và Vật Lý.
5.Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống;
Vận dụng kiến thức đã học giải quyết phép tính và công thức.
Mục đích giải quyết câu hỏi giáo viên đề ra”Các kiến thức của Toán có
vận trong Vật Lý không và vận dụng như thế nào ? “
Thay các số vào công thức của Vật Lý để tính toán thì ta cần có kĩ năng
tính toán nhanh và chính xác , mặt khác ta phải biết biến đổi công thức để
tìm các dại lượng liên quan
Ví dụ : D 

m
m
 m  D.v  v 
v
D

Trong toán học cách biến đổi trên đã được thực hiện một cách nhuần
nhuyễn từ trên ta thay số vào để tìm kết quả
Việc vận dụng kiến thức Toán học để giải các bài toán Vật lý nói lên sự
cần thiết,vai trò quan trọng trong việc học tập sau này
Thay số vào công thức của Vật Lý để tính toán nhanh,dễ dàng;trong thời
gian đó ta có thể suy ra những phép tính khác cùng một bài để mở rộng.

6.Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống.
Để học Vật Lý tốt chung ta cần biết kết hợp học nhiều kiến thức liên
môn như Toán , Hóa .Không chỉ vậy là đủ,mà còn phải hiểu sâu hơn nữa
những điều liên quan đến lý

Qua các nội dung bài học vận dụng kiến thức liên môn có vai trò quan
trọng trong quá trình tìm hiểu kiến thức mới.Việc vận dụng Toán học
trong Vật Lý giúp học sinh chúng em tìm và hiểu thêm về công thức
tính,liên hệ giữa Toán vàVật Lý.

...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS TÂN HÒA
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân hòa, huyện Tân Châu
Điện thoại: 066.750.878
Email: c2tanhoatc@yahoo.com.vn
BAØI VIEÁT DÖÏ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC
TOÁNTRONG HỌC TẬP MÔN VẬT
LÝ LỚP 6
NHÓM HS: LÊ THỊ BICH PHƯƠNG - 6A
2
NGUYỄN THỊ THU TUYẾT – 6A
2
Bài dự thi kiến thức liên môn - Trang 2
Bài dự thi kiến thức liên môn - Người đăng: thongthaiha186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài dự thi kiến thức liên môn 9 10 885