Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

Được đăng lên bởi ngocdungcb04
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH CAO BẰNG

BÀI DỰ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT
CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Địa chỉ: Km4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 01699081057
Email: ngocdungcb04@gmail.com
Thông tin về nhóm học sinh:
1.

Nông Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 26/11/1997

2.

Sầm Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 07/08/1997

3.

Lớp 12A
Lớp 12A

Linh Thị Mai Anh
Ngày sinh: 20/04/1997

Lớp 12A

A.

Đặt vấn đề

1. Tên tình huống : “Điện Biên Phủ - Quá khứ và hiện tại”
Trong kì nghỉ hè, một nhóm bạn học sinh gồm Lan, Linh, Mai, Ngọc, Hương được bố
mẹ thưởng vì thành tích học tập tốt với một khoản tiền tương đối lớn. Lan và Linh
muốn đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đang được tổ chức
trong khi đó Mai, Ngọc và Hương muốn đến thăm khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ
và được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chúng tôi xin được vận dụng những kiến
thức đã học tại trường thuộc nhiều môn học khác nhau để giới thiệu về Điện Biên Phủ
nhằm giúp Mai, Ngọc và Hương thuyết phục Lan và Linh cùng đến thăm khu di tích
này góp phần khơi dậy lòng tự hào về Điện Biên Phủ nói riêng và lịch sử hào hùng của
dân tộc ta nói chung trong các bạn trẻ thay vì tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào những
hoạt động thiếu thiết thực.
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
Cung cấp rõ ràng và đầy đủ những kiến thức về Điện Biên Phủ để người tiếp nhận
thông tin hiểu rõ về vùng đất này. Qua đó, truyền tải tình yêu quê hương đất nước và
niềm tự hào dân tộc qua việc tìm hiểu về mảnh đất và con người Điện Biên. Bài viết
phải đảm bảo những hiểu biết tổng quan trên nhiều lĩnh vực khác nhau như:
+ Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
+ Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
+ Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng văn học
+ Điện Biên Phủ ngày nay
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình
huống:
Nghiên cứu các tri thức thuộc các lĩnh vực:
+ Đặc điểm địa lí: vị trí địa lí, địa hình, ý nghĩa đối với chiến dịch,…
+ Đặc điểm lịch sử: diễn biến chiến dịch,…
+ Đặc điểm văn hóa: nguồn cảm hứng nghệ thuật được gợi mở từ chiến dịch
4. Giải pháp giải quyết tình huống:
Vận dụng kiến thức liên môn, thông qua các môn học:
+ Môn Lịch sử: diễn biến chiến dịch.
+ Môn Địa lí: vị trí địa lí, đặc điểm địa hình, ý nghĩa.
+ Môn Ngữ văn: vận dụng các thao tác tổng hợp, phân tích, nguồn cảm hứng sáng
tác cho các văn nghệ sĩ

+ Môn Công dân: chính sách của Nhà nước về việc phát triển khu di tích, giáo
dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân t...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH CAO BẰNG
BÀI DỰ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT
CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Địa chỉ: Km4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 01699081057
Email: ngocdungcb04@gmail.com
Thông tin về nhóm học sinh:
1. Nông Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 26/11/1997 Lớp 12A
2. Sầm Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 07/08/1997 Lớp 12A
3. Linh Thị Mai Anh
Ngày sinh: 20/04/1997 Lớp 12A
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn - Người đăng: ngocdungcb04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn 9 10 84