Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề

Được đăng lên bởi Việt Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC
LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
THỰC TIỄN
1: Tên tình huống
Thuyết minh về ô nhiễm môi trường
2: Mục tiêu giải quyết tình huống
Giúp bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp
Giúp bảo vệ sức khỏe con người
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người
Tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động tập thể về bảo vệ
môi trường
3: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình
huống
Để thực hiện bài thi này chúng tôi dùng phương pháp khảo sát, đối
chiếu, so sánh để tìm ra những nét nổi bật về tình trạng ô nhiễm
môi trường.
4: Giải pháp giải quyết tình huống
-Vận dụng kiến thức của các môn học như:Sinh học , Địa lí , Giáo
dục công dân , Hóa học …để giải quyết
tình huống
-Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như:không xả rác
bừa bãi, bỏ rác đúng nơi qui
định…
-Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ một môi
trường sống trong lành hơn…
5:Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống . Môi trường là
không gian sinh sống của con người và sinh vật, là nơi bao gồm
các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất , là nơi
chứa đựng và phân hủy các chất thải do con người tạo ra trrong
cuộc sống và hoạt động sản xuất,…Môi trường có vai trò cực kì
quan trọng đối với đời sống của con người. Đó không chỉ là nơi
tồn tại, sinh trưởng và phát triển mà còn là nơi lao động và nghỉ
ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét đẹp văn hóa, thẩm mĩ…
Nhưng hiện nay tình trạng môi trường đang ô nhiễm trầm trọng,

cuộc sống của con người trên Trái Đất cũng đang bị đe dọa. Đây là
một trong những vấn đề nóng bỏng, nhức nhối, gây bức xúc trong
dư luận xã hội cả nước hiện nay.Vấn đề này đang đe dọa trực tiếp
đến sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững, sự tồn tại của các thế hệ
hiện tại và tương lai.Vì vậy việc vận dụng kiến thức đã học để giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường là rất quan trọng và cần thiết cho
xu hướng xã hội ngày nay.
Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn đồng
thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay
đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.Ô
nhiễm môi trường bao trùm tất cả các dạng ô nhiễm. Tuy nhiên, có
ba loại ô nhiễm môi trường chính là : ô nhiễm nguồn nước, ô
nhiễm không khí, và ô nhiễm đất. Môi trường đang bị ô nhiễm do
nhiều nguyên nhân khác nhau như: do tác động của con người, do
hóa chất bảo vệ thực vật, các chất hóa học, chất phóng xạ…
Vậy ô nhiễm nguồn nước là như thế nào? Chúng ta tìm hiểu về nó
trước nhé.Ô nhiễm nước xảy ra ...
BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC
LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
THỰC TIỄN
1: Tên tình huống
Thuyết minh về ô nhiễm môi trường
2: Mục tiêu giải quyết tình huống
Giúp bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp
Giúp bảo vệ sức khỏe con người
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người
Tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động tập thể về bảo vệ
môi trường
3: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình
huống
Để thực hiện bài thi này chúng tôi dùng phương pháp khảo sát, đối
chiếu, so sánh để tìm ra những nét nổi bật về tình trạng ô nhiễm
môi trường.
4: Giải pháp giải quyết tình huống
-Vận dụng kiến thức của các môn học như:Sinh học , Địa lí , Giáo
dục công dân , Hóa học …để giải quyết
tình huống
-Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như:không xả rác
bừa bãi, bỏ rác đúng nơi qui
định…
-Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ một môi
trường sống trong lành hơn…
5:Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống . Môi trường là
không gian sinh sống của con người và sinh vật, là nơi bao gồm
các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất , là nơi
chứa đựng và phân hủy các chất thải do con người tạo ra trrong
cuộc sống và hoạt động sản xuất,…Môi trường có vai trò cực kì
quan trọng đối với đời sống của con người. Đó không chỉ là nơi
tồn tại, sinh trưởng và phát triển mà còn là nơi lao động và nghỉ
ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét đẹp văn hóa, thẩm mĩ…
Nhưng hiện nay tình trạng môi trường đang ô nhiễm trầm trọng,
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề - Người đăng: Việt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề 9 10 864