Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng an toàn lao động

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2324 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC BCVT VÀ CNTT MIỀN NÚI

........................................

VNPT
BÀI GIẢNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Dùng cho hệ Trung cấp ĐTVT)

Biên soạn: Bùi Tuấn Ngọc

THÁI NGUYÊN 2010

Lêi nãi ®Çu

Đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển của nền kinh tế. Trong sự phát
triển đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của nghành Bưu chính viễn thông. Với sự nỗ
lực của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành bưu điện, trong hơn 10 năm qua bưu
chính viễn thông Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc theo kịp với sự phát triển của

khu vực và quốc tế. Một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến sự thành công
nêu trên là yếu tố con người. Trong đó những công nhân, giao dịch viên bưu điện (những
người trực tiếp lắp đặt, phát triển dịch vụ, vận hành thiết bị, trực tiếp tiếp xúc, giao dịch
với khách hàng) đã, đang và sẽ đóng góp phần quan trọng vào sự thành công chung của
toàn ngành.
Để có đội ngũ công nhân Viễn thông yêu nghề, có hiểu biết và có tay nghề vững
đáp ứng được những yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh thì việc đào tạo trong
các nhà trường cần được đổi mới và nâng cao chất lượng theo kịp với yêu cầu của hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó đặc biệt coi trọng việc đổi mới và
thống nhất tài liệu giảng dạy.
Nhằm đáp ứng được những yêu cầu trên, tôi đã biên soạn cuốn bài giảng “AN
TOÀN LAO ĐỘNG” cho ngành Điện tử viễn thông hệ Trung cấp chuyên nghiệp dựa
theo đề cương chương trình của: “TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM”
ban hành.
Đây là cuốn bài giảng tích hợp cả lý thuyết và thực hành. Nội dung gồm năm
chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
Chương 2: Vệ sinh lao động
Chương 3: Kỹ thuật an toàn điện
Chương 4: Chống sét
Chương 5: Phòng cháy chữa cháy
Qua giảng dạy trực tiếp bộ môn này và qua tham khảo các tài liệu có liên quan tôi
đã hoàn thành tài liệu này. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những
thiếu sót; Rất mong nhận được những đóng góp của các thày, cô giáo và các bạn đọc để
tài liệu này được hoàn thiện hơn.
Tác giả
Bùi Tuấn Ngọc

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Tran
g

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

9

1.1. Mục tiêu, ý nghĩa, tính chất của bảo hộ lao động

9

1.1.1. Mục tiêu của bảo hộ lao động

9

1.1.2. Ý nghĩa của bảo hộ lao động

9

1.1.3. Tính chất của bảo hộ lao động

10

1.2. Những văn bản pháp quy của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

11

1.2.1. Những vấn đề về an toàn lao động trong bộ luật lao động

11

1.2.2. ...
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC BCVT VÀ CNTT MIỀN NÚI
........................................
BÀI GIẢNG
AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Dùng cho hệ Trung cấp ĐTVT)
Biên soạn: Bùi Tuấn Ngọc
THÁI NGUYÊN 2010
Lêi nãi ®Çu
Đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển của nền kinh tế. Trong sự phát
triển đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của nghành Bưu chính viễn thông. Với sự nỗ
lực của toàn th cán bộ công nhân viên ngành bưu điện, trong hơn 10 năm qua bưu
chính viễn thông Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc theo kịp với sự phát triển của
V N P T
Bài giảng an toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng an toàn lao động - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Bài giảng an toàn lao động 9 10 674