Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cấu tạo động cơ – Vũ Xuân Trường

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Cơ khí động lực - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Khoa Cơ khí động lực

Bài giảng

Cấu tạo động cơ
Vũ Xuân Trường

1

Bài giảng Cấu tạo động cơ – Vũ Xuân Trường

Khoa Cơ khí động lực - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Chương 1: HỆ THỐNG PHỐI KHÍ .................................................................................... 5
1.1. Chức năng, yêu cầu và phân loại..............................................................................5
1.1.1. Chức năng.........................................................................................................5
1.1.2. Yêu cầu.............................................................................................................5
1.1.3. Phân loại:..........................................................................................................5
1.2. Pha phối khí động cơ đốt trong (động cơ xăng và diezel). ........................................5
1.3. Kết cấu và hoạt động của hệ thống phối khí. ............................................................ 6
1.3.1. Cơ cấu phối khí cơ bản...................................................................................... 6
1.3.1.1. Xuppáp. .....................................................................................................6
1.3.1.2. Đế xuppáp..................................................................................................9
1.3.1.3 Ống dẫn hướng xuppáp. .............................................................................9
1.3.1.4. Lò xo xuppáp. .......................................................................................... 10
1.3.1.5. Trục cam. ................................................................................................. 10
1.3.1.6. Con đội ................................................................................................... 12
1.3.1.7. Đũa đẩy:................................................................................................... 14
1.3.1.8. Đòn bẩy ................................................................................................... 15
1.3.2. Cơ cấu điều khiển pha phối khí (hệ thống điều khiển thời điểm phối khí VVT-I).
................................................................................................................................. 15
1.3.3. Cơ cấu điều khiển hành trình xuppáp (Hệ thống VVTL-I). ............................... 19
1.3.3.1. Cấu tạo.....
Khoa Cơ khí động lc - Trường Đi học Sư phạm k thut Hưng Yên
Bài ging Cu tạo động– Vũ Xuân Trường
1
Trường Đi học Sư phm k thuật Hưng Yên
Khoa Cơ khí động lc
Bài ging
Cu tạo động cơ
Vũ Xuân Trưng
Bài giảng Cấu tạo động cơ – Vũ Xuân Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cấu tạo động cơ – Vũ Xuân Trường - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Cấu tạo động cơ – Vũ Xuân Trường 9 10 105