Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cấu tạo máy trục Vũ Ngọc Chiến

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

CẤU TẠO MÁY TRỤC

Vũ Ngọc Chiến

40

Mục lục
Lời nói đầu 1
CHUONG 1. KHA´I NIấ?M CHUNG Vấ` MA´Y TRU?C
1.1 Khái niệm và phân loại máy nâng.
2
1.1.1 Khái niệm. 2
1.1.2 Công dụng và phân loại.
2
1.2. Các thông số cơ bản của máy nâng 3
1.2.1. Tải trọng. 3
1.2.2. Các thông số hình học. 4
1.2.3. Các thông số động học. 4
1.2.4. Năng suất. 4
1.2.5. Chế độ làm việc. 4
1.2.6. Cấu tạo chung của máy nâng. 5
1. Cơ cấu di chuyển
6
2. Cơ cấu quay 6
3. Thiết bị công tác.
6
4. Thiết an toàn. 6
5. Hệ thống điều khiển 6
1.3 Nguồn động lực của máy nâng 7
1.3.1 Định nghĩa và phân loại. 7
1.3.2 Các loại dẫn động. 7
1.3.3. Bố trí động cơ trên máy trục . 9
1.4. Các loại truyền lực trên máy trục
9
1.4.1. Công dụng, phân loại và các thông số cơ bản
9
1.4.2 Truyền động đai 10
1.4.3. Truyền động bánh răng.
13
1.4.4. Truyền động xích.
16
1.4.5. Truyền động thuỷ lực. 17
1.5. Nối trục và ly hợp 21
1.5.1 Nối trục chặt.
21
1.5.2 Các loại nối trục đàn hồi.
22
1.5.3 Nối trục chữ thập 24
1.5.4 Ly hợp ăn khớp 24
1.5.5 Ly hợp ma sát. 25
1.6 Bộ phận phanh h•m 26
1.6.1 Khoá dừng bánh cóc . 26
1.6.2 Khoá dừng con lăn .
27
1.6.3 Phanh má. 27
1. Phanh một má 27
2. Phanh hai má 28
1.6.4 Phanh đai. 29
1.6.5 Phanh nón và phanh đĩa
30
1.6.6 Phanh điện thuỷ lực
31
1.7. Cơ cấu đảo chiều 33
1.7.1 Tác dụng 33
41

2

1.7.2 Cấu tạo (hình 1.36)
33
1.7.3. Nguyên lý làm việc
34
CHUONG 2. CA´C CHI TIấ´T CU?A Bễ? PHÂ?N MANG TA?I 35
2.1. Các chi tiết của bộ phận mang tải
35
2.1.1 Dây cáp.
35
2.1.2. Phân loại 35
2.1.3 Tính chọn đường kính cáp
37
2.1.4 Tuổi thọ dây cáp, tiêu chuẩn loại bỏ cáp 40
2.2 Các thiết bị kẹp cáp, tang cuốn cáp, pu ly và móc treo tải.
41
2.2.1 Thết bị kẹp cáp 41
2.2.2 Tang quấn cáp 44
2.2.3. Puly 45
2.2.4. Các loại móc treo tải
46
2.3 Ròng rọc ( múp) 48
2.3.1. Công dụng 48
2.3.2. Cấu tạo.
48
2.3.3. Phạm vi sử dụng. 49
2.3.4. Những điểm chú ý khi sử dụng múp.
50
2.4. Palang ( Tổ múp) 50
2.4.1. Cấu tạo. 50
2.4.2. Tính lực kéo trong dây cáp. 52
2.4.3. Các ví dụ. 55
2.4.4. Các sơ đồ luồn cáp của cần trục bánh lốp KC. 5363B. 57
2.5. Cần dàn không gian nâng hạ bằng cáp
58
2.5.1 Tay cần chính
58
2.5.2 Tay cần phụ 59
2.6 Tay cần hộp ống lồng nâng hạ bằng bộ pittông xilanh thuỷ lực 61
2.6.1 Cấu tạo nguyên lý.61
2.6.2. Phương pháp thu đẩy cần bằng thuỷ lực. 62
2.6.2. Thu đẩy cần bằng cáp kéo
63
2.6.3. Thu đẩy cần bằng thuỷ lực kết hợp cơ khí ( thuỷ cơ). 63
CHUONG 3. CA´C CO C´U CễNG TA´C CU?A MA´Y TRU?C 65
3.1 Cơ cấu nâng hạ tải, nâng hạ cần
65
3.1.1 Cơ cấu nâng một cấp tốc độ. 65
3.1.2 C...
40
I GING
CU TO MÁY TRC
Vũ Ngọc Chiến
Bài giảng cấu tạo máy trục Vũ Ngọc Chiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cấu tạo máy trục Vũ Ngọc Chiến - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng cấu tạo máy trục Vũ Ngọc Chiến 9 10 885