Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chi tiết máy

Được đăng lên bởi ngaoopxd
Số trang: 230 trang   |   Lượt xem: 2060 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Môn học: CHI TIẾT MÁY 1a
Bộ môn: Cơ sở thiết kế máy
Khoa Cơ khí, ĐHKTCN

1

Thông tin giáo viên
• Họ tên: Nguyễn Văn Dự.
• Sinh năm: 1963.
• Quá trình đào tạo:
– 1985: Kỹ sư Cơ khí (K16), ĐHKTCN.
– 1997: Thạc sỹ Cơ khí, ĐH BK Hà nội.
– 2000: Kỹ sư Tin học, ĐH BK Hà nội.
– 2007: Tiến sỹ, ĐH Nottingham.

• Email: vandu@tnut.edu.vn
2

Bài Mở đầu
0.1. Khái niệm và định nghĩa chi tiết máy
0.1.1. Máy
Máy là một dạng công cụ lao động
thực hiện một/nhiều chức năng nhất định, phục vụ cho lợi ích của con người.

Ví dụ : ……………….?
+ Máy bay, Ô tô, Xe máy, Máy cày, Máy gặt … (Máy công tác)
+ Người máy, robot tự động … (Máy tự động)
+ Máy phát điện, Động cơ điện, Cối xay gió … (Biến đổi năng lượng)
3

0.1.2. Bộ phận máy
Một phần của máy
có chức năng nhất định
phục vụ cho chức năng chung của máy

Ví dụ: …………… ?

4

0.1.3. Chi tiết máy:
Phần tử của máy có cấu tạo độc lập, hoàn chỉnh, khi chế tạo k0 kèm lắp ráp
Chia thành 2 nhóm lớn:
- Nhóm các CTM có công dụng chung.
+ Các chi tiết cùng loại có cấu tạo, công dụng như nhau
+ Gặp trên nhiều máy khác nhau
+ Kể tên một số CTM công dụng chung?
- Nhóm các CTM có công dụng riêng.

5

0.2. Nhiệm vụ, Nội dung, Tính chất môn học
Nhiệm vụ:
Cấu tạo, Nguyên lý làm việc, Cách tính toán thiết kế CTM công dụng chung.

Nội dung:
1. Những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy.
2. Các tiết máy truyền động: Bánh răng, Bánh vít, Đai …
3. Các tiết máy đỡ nối: Trục, ổ …
4. Các tiết máy ghép: Bu lông, Đinh tán …

Tính chất:

6

Phần 1: Những vấn đề cơ bản
Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.1. Khái quát các yêu cầu đối với máy và CTM
- Khả năng làm việc
- Độ tin cậy
- An toàn cho sử dụng
-Tính công nghệ và kinh tế

7

Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.2. Nội dung, đặc điểm, trình tự thiết kế máy và chi tiết máy
1.2.1. Nội dung và trình tự thiết kế máy
1.
2.
3.
4.
5.

Xác định nguyên lý làm việc
Lập sơ đồ toàn máy
Xác định tải trọng tác dụng
Chọn vật liệu
Tính toán động học, động lực học, xđ kết cấu sơ bộ của máy,
CTM, cụm CTM, kết hợp với các yêu cầu, điều kiện khác để
xác định kích thước hoàn thiện của CTM, cụm máy
6. Lập hướng dẫn sử dụng & thuyết minh

8

Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.2.2. Nội dung và trình tự thiết kế chi tiết máy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lập sơ đồ tính toán
Xác định tải trọng tác dụng
Chọn vật liệu và chế độ nhiệt luyện phù hợp
Tính toán toán sơ bộ các kích thước
Xây dựng kết cấu CTM
Tính toán kiểm nghiệm theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả nă...
1
Môn hc: CHI TIT MÁY 1a
B môn: Cơ s thiết kế máy
Khoa Cơ khí, ĐHKTCN
Bài giảng Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chi tiết máy - Người đăng: ngaoopxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
230 Vietnamese
Bài giảng Chi tiết máy 9 10 504