Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ CNC

Được đăng lên bởi muathuytinhnd1
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ
TẠO MÁY
TS. Nguyễn Huy Ninh
BÀI GiẢNG
CÔNG NGHỆ CNC

Email: cam@mail.hut.edu.vn

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÍN CHỈ CÔNG NGHỆ CNC
1. Tên học phần:
CÔNG NGHỆ CNC
2. Quy về thời lượng đào tạo:
(2-1-0-6)
3. Trình độ: Đại học chuyên ngành Cơ khí
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 30
- Bài tập: 15
- Thực hành : 4
5. Điều kiện tiên quyết: đã học các môn học cơ sở thuộc chuyên ngành Cơ khí,
Máy CNC và Rôbốt công nghiệp, Nguyên lý và dụng cụ cắt và môn học Công
nghệ Chế tạo máy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :
Nội dung chính của học phần bao gồm:
Các khái niệm cơ bản về công nghệ CNC .
Một số đặc điểm đặc trưng của máy công cụ CNC và các chỉ dẫn cần thiết liên
quan đến lập trình, các dạng điều khiển số, độ chính xác gia công trên máy
CNC.
Các hình thức tổ chức lập trình, cấu trúc của chương trình NC và kỹ thuật lập
trình.
Thực hành thiết kế và lập trình gia công chi tiết bằng tay và bằng phần mềm
chuyên dụng.
Ngôn ngữ lập trình tự động APT.

7. Nhiệm vụ của học viên:
- Dự lớp - Làm bài tập - Thực hành
8. Tài liệu học tập
- Bài giảng:
+ Công nghệ CNC- Trần Xuân Việt hoặc Trần Văn Địch.
+ Computer Aided Design and Manufacturing – Nguyễn Huy Ninh
- Sách tham khảo:
+ EMCO win NC GE series Fanuc TB 21
+ EMCO win NC GE series Fanuc MB 21
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp - Lập trình mô phỏng trên máy tính
- Thực hành trên máy
- Bài tập lớn
10. Thang điểm: 10
11. Mục tiêu của học phần: Nhằm cho các học viên có kiến thức cơ bản về công
nghệ CNC, ứng dụng để thiết kế và lập chương trình gia công chi tiết bằng tay
trên các hệ điều hành thông dụng và bằng phần mềm CAD/CAM chuyên dụng.
Tiếp cận ngôn ngữ lập trình tự động APT và hệ thống xử lý dữ liệu gia công
trong hệ thống lập trình tự động.

12. Nội dung chi tiết học phần
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC:
Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về công nghệ CNC. Nắm
được các phương pháp lập chương trình gia công chi tiết; kỹ năng lập
chương trình gia công trên phiên bản của các hệ điều hành sử dụng
trong công nghiệp như FanucMB21 và FanucTB21. Ngoài ra còn trang
bị cho học viên kỹ năng sử dụng các phần mềm tiên tiến để lập trình
gia công trên máy CNC. Nắm được nội dung cơ bản của việc mô tả các
đặc trưng hình học bằng chương trình và ngôn ngữ lập trình tự động
APT.
B. NỘI DUNG CHI TIẾT
Mở đầu :
Chương 1: Khái niệm
1.1. Các hệ thống điều khiển số:
1.2. Các hệ thống DNC
1.3. Các hệ thống gia công linh hoạt

Chương 2...














 !!"
 !!"
#$%&'(%$)$%&"*+,-!
#$%&'(%$)$%&"*+,-!
Bài giảng công nghệ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ CNC - Người đăng: muathuytinhnd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Bài giảng công nghệ CNC 9 10 895