Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN

Được đăng lên bởi phucspkt93
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CUNG CẤP ĐIỆN
PGS.TS. Quyền Huy Ánh

03/25/15

1

Nội dung môn học
CHƯƠNG

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

7

Lựa chọn các phần tử, thiết bị trong HTCCĐ

9

8

Bảo vệ rơle và tự động hóa HTCCĐ

6

9

Bảo vệ chống quá điện áp khí quyển

6

10

Nâng cao hệ số công suất

4

11

Kỹ thuật chiếu sáng

5

TN

15

Tổng số:

45

03/25/15

2

Tài liệu tham khảo
1. TS. Ngô Hồng Quang
Thiết kế cấp điện, NXBKHKT- 2006
2. TS. Ngô Hồng Quang
Lựa chọn các phần tử thiết bị từ 0,4-500kV,
NXBKHKT- 2005
3. TS. Trần Quang Khánh
Hệ thống cung cấp điện, NXKHKT HN 2005
4. GS. Nguyễn Công Hiền
Hệ thống cung cấp điện, NXKHKT HN 2004
03/25/15

3

Chương 7. LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ, THIẾT BỊ
TRONG HTCCĐ
7.1. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Đặt vấn đề
Trong quá trình làm việc, các phần tử, thiết bị có thể phải chịu 3 chế độ làm
việc:
 Bình thường: Uđm, Iđm
 Quá tải: > Uđm, Iđm
 Sự cố (NM): >> Iđm → Phải cắt phần tử, thiết bị bị sự cố ra khỏi nguồn càng
nhanh càng tốt. Tuy nhiên phải có thời gian → PT, TB phải chịu đựng được
trong thời gian tồn tại sự cố này.
Bởi vậy các PT, TB đưa vào làm việc cần phải được lựa chọn thảo
mãn đồng thời 3 điều kiện trên.
 U đm.TB U đm.m
2. Điều kiện chung lựa chọn các PT, TB:
(1)

I

I
lv . max
a. Điều kiện để PT, TB đảm bảo làm việc bt và qt:  đm.TB
 Đối với đd lv //: Ilvmax = 2Ibt= 2Icp (tức là tính khi 1 đd bị đứt);
 Đối với mạch MBA: Ilvmax = kqtmaxIbt=kqtmaxIđmBA(thg kqtmax= 1,4 );
 Đối với mạch MPĐ: Ilvmax = kqtmaxIbt= 1,05Iđm
03/25/15

4

2. Điều kiện chung lựa chọn các PT, TB:
b. Điều kiện để PT, TB đảm bảo chịu đựng được ở chế độ sự cố:
Dòng điện NM lớn → sinh ra lực điện và nhiệt lớn có thể phá
hỏng và đốt cháy phẫn dẫn/cách điện của PT, TBĐ. Do đó cần
kiểm tra theo 2 điều kiện:
 Điều kiện ổn định động:
Iđ.đm ≥ ixk
(2)
 Điều kiện ổn định nhiệt:

I nh.dm I 

tqd

tnh.dm

(3)

(Với tqd = tN)

Lưu ý:
1) Đối với các PT, TB hạ áp (U ≤1000V) không cần kiểm tra ổn định động
2) Đối với PT, TB có Iđm ≥ 1000A, không cần kiểm tra ổn định nhiệt
3) Đối với dây dẫn và thanh dẫn, điều kiện ổn định nhiệt kiểm tra theo tiết
diện tối thiểu:
BN
S ch S min 
(mm 2 )
C
03/25/15

5

7.2. LỰA CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP
1. Lựa chọn MCĐ
TT

Các đại lượng chọn và kiểm tra

Công thức chọn và kiểm tra

1

Điện áp định mức, UđmMC (kV)

UđmMC  Uđm.m

2

Dòng điện định mức, IđmMC (A)

IđmMC  Ilv.max

3

Dòng điện cắt định mức, IC.đm (kA)

4

Công suất cắt định mức, SC.đm (MVA)

5

Dòng điện ôđđ định mức, Iđ.đm (kA)

6

03/25/15

Dòng điện ôđn định mức, Inh.đm (kA)

IC.đm  IN
SC.đmMC...
03/25/15 1
CUNG CẤP ĐIỆN
CUNG CẤP ĐIỆN
PGS.TS. Quyền Huy Ánh
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN - Người đăng: phucspkt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN 9 10 957