Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cuối cùng - Randy

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 5212 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài Giảng Cuối Cùng (phần 1)
Bài giảng cuối cùng
Randy Pausch
Giáo sư, Đại học Carnegie Mellon
cùng
Jeffrey Zaslow
Người dịch: Vũ Duy Mẫn
Dịch từ nguyên bản: The Last Lecture – Randy Pausch and Jeffrey Zaslow
HYPERION – NEW YORK – 2008
2008 Randy Pausch
Với lời cám ơn tới cha mẹ tôi, những người đã tạo điều kiện để tôi mơ ước,
và với hy vọng cho những ước mơ mà các con tôi sẽ có.
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, Randy Pausch, giáo sư tin học Đại học Carnegie Mellon, đã
thuyết trình bài giảng nhan đề “Thật Sự Đạt Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ” trước cử tọa
hơn 400 người. Với ảnh chụp cắt lớp chiếu lên tường, Randy cho cử tọa biết căn bệnh ung thư
đang tàn phá và sẽ cướp đi mạng sống của ông trong vài tháng tới. Trên bục giảng ngày hôm
đó, Randy trông rất trẻ trung, đầy sức sống, đẹp trai, phấn khởi và tươi vui. Trông ông như
một nhà vô địch. Nhưng đó chỉ là một khỏanh khắc ngắn ngủi, như chính ông sau này thú
nhận.
Bài giảng của Randy đã trở thành một hiện tượng, giống như cuốn sách ông viết dựa trên
cùng ý tưởng, ngợi ca những ước mơ mà tất cả chúng ta đều tranh đấu để biến thành hiện
thực. Thật đáng buồn là cuối cùng Randy đã thua trong cuộc đấu với căn bệnh ung thư vào
ngày 25 tháng 7 năm 2008. Nhưng di sản của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta
và nhiều thế hệ mai sau.
*
**
“Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài
đó.”
- Randy Pausch
*
**
Đã có nhiều giáo sư thực hiện các thuyết trình mang tựa đề “Bài giảng Cuối cùng” trước khi
chia tay với giảng đường và thường nói về những thất bại cũng như những gì ý nghĩa nhất đối
với họ. Và trong khi họ thuyết trình, cử tọa cũng day dứt với cùng câu hỏi: Có thể truyền đạt
những thông điệp gì nếu đây là cơ hội cuối cùng của ta? Nếu ngày mai phải ra đi, thì ta muốn
cái gì sẽ là di sản của ta để lại?
Khi Randy Pausch, giáo sư tin học tại Carnegie Mellon, được yêu cầu thuyết trình một bài
giảng như vậy, ông đã hình dung đó sẽ là buổi thuyết trình cuối cùng của mình, bởi ông vừa
bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bài giảng của ông – “Thật Sự Đạt

Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ” – không phải là về cái chết, mà lại là về việc vượt qua các
trở ngại, về việc giúp cho những ước mơ của những người khác, về việc tận dụng mọi khỏanh
khắc thời gian (bởi “thời gian là tất cả những gì bạn có … và một ngày nào đó bạn sẽ thấy bạn
có ít hơn là bạn tưởng”). Đó là đúc kết những gì mà Randy tâm đắc. Đó là về cuộc sống.
Trong cuốn sách này, Randy Pausch đã kết hợp được sự hài...
Bài Giảng Cuối Cùng (phần 1)
Bài giảng cuối cùng
Randy Pausch
Giáo sư, Đại học Carnegie Mellon
cùng
Jeffrey Zaslow
Người dịch: Vũ Duy Mẫn
Dịch từ nguyên bản: The Last Lecture – Randy Pausch and Jeffrey Zaslow
HYPERION – NEW YORK – 2008
2008 Randy Pausch
Với lời cám ơn tới cha mẹ tôi, những người đã tạo điều kiện để tôi ước,
và với hy vọng cho những ước mơ mà các con tôi sẽ có.
Ngày 18 tháng 9 năm 2007, Randy Pausch, giáo tin học Đại học Carnegie Mellon, đã
thuyết trìnhi giảng nhan đề “Thật S Đạt Được Những Ước Tuổi Thơ” trước c tọa
hơn 400 người. Với ảnh chụp cắt lớp chiếu lên tường, Randy cho cử tọa biết căn bệnh ung thư
đang tàn phá sẽ cướp đi mạng sống của ông trong vài tháng tới. Trên bục giảng ngày hôm
đó, Randy trông rất trẻ trung, đầy sức sống, đẹp trai, phấn khởi tươi vui. Trông ông như
một nhà địch. Nhưng đó chỉ là một khỏanh khắc ngắn ngủi, n chính ông sau này thú
nhận.
Bài giảng của Randy đã trở thành một hiện tượng, giống như cuốn sách ông viết dựa trên
cùng ý tưởng, ngợi ca những ước tất c chúng ta đều tranh đấu để biến thành hiện
thực. Thật đáng buồn là cuối cùng Randy đã thua trong cuộc đấu với căn bệnh ung thư vào
ngày 25 tháng 7 năm 2008. Nhưng di sản của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta
và nhiều thế hệ mai sau.
*
**
“Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ thể đổi cách chơi những quân bài
đó.”
- Randy Pausch
*
**
Đã nhiều giáo thực hiện các thuyết trình mang tựa đề “Bài giảng Cuối cùng” trước khi
chia tay với giảng đường và thường nói về những thất bại cũng như những gì ý nghĩa nhất đối
với họ. trong khi họ thuyết trình, cử tọa cũng day dứt với cùng câu hỏi: thể truyền đạt
những thông điệp nếu đây hội cuối cùng của ta? Nếu ngày mai phải ra đi, thì ta muốn
cái gì sẽ là di sản của ta để lại?
Khi Randy Pausch, giáo tin học tại Carnegie Mellon, được yêu cầu thuyết trình mộti
giảng nvậy, ông đã hình dung đó s buổi thuyết trình cuối cùng của mình, bởi ông vừa
bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bài giảng của ông Thật Sự Đạt
Bài giảng cuối cùng - Randy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cuối cùng - Randy - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng cuối cùng - Randy 9 10 49