Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi luvada
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮ
NHỮNG NỘ
NỘI DUNG CHÍ
CHÍNH
TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG
TẬP THỂ

CHƯƠNG 4
VĂN HOÁ TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG
NÔNG THÔN
(LÀNG XÃ)

TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG
CÁ NHÂN

TÍN NGƯỠNG

PHONG TỤC

GIAO TIẾP
NGHỆ THUẬT
NGÔN TỪ

QUỐC GIA

ĐÔ THỊ

1.1. Tổ chức nông thôn

NGHỆ THUẬT
THANH SẮC
HÌNH KHỐI

1.1.1. Tổ chức làng xã theo
huyết thống
Gia tộc (dòng họ) - quan trọng
hơn gia đình
+ Tôn ti chặt chẽ (phân biệt
rõ ràng đến 9 đời – cửu tộc)
Kị

Cụ

Ông Cha

Tôi

Con Cháu Chắt Chút

1

+ Tôn ti chặ
biệt vai vế rõ
chặt chẽ
chẽ (phân biệ
ràng giữ
giữa các chi họ)
Có chi trên,
trên, chi dướ
dưới, có Trưở
Trưởng
họ - quyề
quyền quyế
quyết định nhữ
những việ
việc lớn
trong dòng họ.
“Xanh đầu con nhà
nhà bác,
bạc đầu con nhà
nhà chú
chú”
“Bé bằng củ khoai,
khoai,
cứ vai mà gọi”

ĐẶC ĐIỂM CỦA LÀNG XÃ NÔNG THÔN
VIỆT NAM THEO HUYẾT THỐNG
+ Tính cố kết cộng đồng huyế
huyết thố
thống
rất cao Î làng là một đơn vị hành
chí
huyện, tỉnh
chính quan trọ
trọng hơn cả huyệ
+ Tôn ti chặ
chặt chẽ
chẽ, trưở
trưởng họ đứng
đầu Î tính tự trị
trị (lệ làng đôi khi còn
quan trọ
trọng hơn phé
phép nướ
nước)

+ Giữ
Giữa nhữ
những ngườ
người cùng huyế
huyết
thố
thống (dòng tộc) luôn có mối liên hệ
mật thiế
thiết, tương trợ
trợ lẫn nhau
“Một ngườ
người làm quan cả họ đượ
được nhờ
nhờ”
“Xảy cha còn chú
chú, xảy mẹ bú dì”
“Nó lú nhưng chú
chú nó khôn”
khôn”
“Một giọ
giọt máu đào hơn ao nướ
nước lã”
lã”
+ Nhữ
Những ngườ
người cùng dòng họ luôn
muố
thành
muốn sống gần nhau Î hình thà
đơn vị làng (chỉ
chỉ gồm một dòng họ)
“Đặng Xá, Ngô Xá, Đỗ Xá, Trầ
Trần Xá”

1.1.2. Tổ chức làng xã theo địa
bàn cư trú
-Nhữ
Những gia đình sống gần nhau có xu
hướ
hướng liên kết chặ
chặt chẽ
chẽ, thân tình với nhau
hơn Î xóm trên,
trên, xóm dướ
dưới, thôn đông,
đông,
thôn đoà
đoài… Î xóm làng,
ng, thôn làng
- Quan hệ hàng xóm, láng giề
giềng đượ
được coi
trọ
trọng ngang bằng với quan hệ huyế
huyết thố
thống
“Bán anh em xa,
xa, mua láng giề
giềng gần”
“Hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”
nhau”

1.1.3. Tổ chứ
chức làng xã theo nghề
nghề

2

-Nhữ
Những gia đình làm chung một nghề
nghề
nghiệ
nghiệp thườ
thường sống gần nhau hoặ
hoặc nhữ
những
ngườ
người sống gần nhau thườ
thường học nhau
làm nghề
nghề Î tạo thà
thành phườ
phường nghề
nghề,
phườ
hội
Î
Làng
nghề
phường
nghề
Î làng nghề
nghề chí
chính là cơ sở của phố
phố nghề
nghề
ở các đô thị
thị truyề
truyền thố
thống (36 phố
phố phườ
phường
Hà Nội)

DÂN CHÍNH CƯ TRONG
LÀNG XÃ GỒM 3 DẠNG
HỘI ĐỒNG
CHỨC DỊCH

HỘI ĐỒNG
CHỨC SẮC

TỔ CHỨC
DÂN LÀNG

ÎDÂN NGỤ CƯ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO BẤT
KỲ MỘT TỔ CHỨC NÀ...
1
CHƯƠNG
CHƯƠNG
4
4
VĂN HO
VĂN HO
Á
Á
T
T
CH
CH
C
C
Đ
Đ
I S
I S
NG
NG
NH
NH
NG N
NG N
I DUNG CH
I DUNG CH
Í
Í
NH
NH
T CHC
ĐỜI SNG
TP TH
NÔNG THÔN
(LÀNG XÃ)
QUC GIA ĐÔ TH
T CHC
ĐỜI SNG
CÁ NHÂN
TÍN NGƯỠNG PHONG TC
GIAO TIP
NGH THUT
NGÔN T
NGH THUT
THANH SC
HÌNH KHI
1.1.
1.1.
T
T
ch
ch
c
c
nông
nông
thôn
thôn
1.1.1.
1.1.1.
T
T
ch
ch
c
c
l
l
à
à
ng
ng
theo
theo
huy
huy
ế
ế
t
t
th
th
ng
ng
Gia
Gia
t
t
c
c
(
(
dòng
dòng
h
h
)
)
-
-
quan
quan
tr
tr
ng
ng
hơn
hơn
gia
gia
đ
đ
ì
ì
nh
nh
+
+
Tôn
Tôn
ti
ti
ch
ch
t
t
ch
ch
(
(
phân
phân
bi
bi
t
t
r
r
à
à
ng
ng
đ
đ
ế
ế
n
n
9
9
đ
đ
i
i
c
c
u
u
t
t
c
c
)
)
ChútChtCháuCon TôiCha ÔngCK
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: luvada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
bài giảng đại cương văn hóa việt nam 9 10 989